iMovie - Få mere hjælp

background image

Få mere hjælp

Der er flere ressourcer, du kan benytte, hvis du får brug for ekstra hjælp, når du bruger
iMovie:

 Hjælp på skærmen: iMovie har et indbygget hjælpesystem. Når iMovie er åbent,

kan du vælge Hjælp > iMovie-hjælp. Når hjælpen åbnes, kan du skrive et ord eller
en sætning i søgefeltet øverst på siden eller klikke på et af emneområderne for at
få flere oplysninger om bestemte opgaver.

 Videoøvelser (www.apple.com/dk/ilife/tutorials/imovie): Disse korte videoøvelser

viser, hvordan du udfører almindelige opgaver i iMovie. Du får adgang til dem ved
at vælge Hjælp og klikke på Instruktionsvideoer. (Disse øvelser er ikke tilgængelige
på alle sprog.)

 Websted om support til iMovie (www.apple.com/dk/support/imovie): Her kan du

finde nyttige diskussionsgrupper samt udførlige oplysninger om fejlfinding og
softwareopdateringer.

background image

www.apple.com/ilife/imovie

© 2008 Apple Inc. Alle rettigheder forbeholdes.

Apple, Apple-logoet, Apple TV, FireWire, GarageBand, iDVD, iLife, iMac, iMovie, iPhone, iPhoto, iPod, iSight, iTunes og QuickTime er
varemærker tilhørende Apple Inc. og registreret i USA og andre lande. MobileMe er et servicemærke tilhørende Apple Inc. Andre produkt-
og firmanavne kan være varemærker tilhørende deres respektive ejere.

DK019-1282