iMovie - Identificere kameratypen og importere video

background image

Identificere kameratypen og importere video

Du kan importere video til iMovie på flere måder. Følg de instruktioner, der passer til
situationen, og fortsæt derefter til “Trin 2: Organiser videobiblioteket og vis video” på
side 20.

Â

Hvis du har et kamera, der optager til dvd, harddisk (HDD) eller flash-hukommelse,
henvises du til side 11.

Â

Hvis videoen ligger på bånd i et digitalt videokamera med FireWire, henvises du til
side 14.

Â

Hvis du har video i iPhoto-biblioteket, henvises du til side 16.

Â

Hvis du vil optage video direkte til iMovie, henvises du til side 17.

Â

Hvis videoen ligger i et tidligere iMovie-projekt eller et andet sted på en harddisk,
henvises du til side 18.

Se en liste over

dine projekter

i projektbiblioteket.

Importer og rediger vha.

knapperne på iMovie-

værktøjslinjen.

Se en liste over dine

begivenheder

i begivenhedsbiblioteket.

Gennemse dine kildevideoer.

Opbyg dit projekt.

Se dine videooptagelser
i denne fremviser.

background image

Kapitel 2

Lær at bruge iMovie

11

Videokameraer med dvd, harddisk eller Flash-hukommelse

Disse enheder skal sluttes til computeren med et USB-kabel. De kaldes Random Access
Devices (RAD), fordi de giver dig mulighed for at vælge og importere enkelte videoklip
i stedet for at skulle importere video, mens den afspilles, f.eks. fra et traditionelt
videokamera med bånd.

Bemærk:

En Intel-processor kræves til understøttelse af AVCHD-video. Du kan få flere

oplysninger om AVCHD-kameraer på www.apple.com/dk/ilife/systemrequirements.html.

Du importerer video fra disse enheder på følgende måde:

1

Indstil enheden til computerfunktion, og slut den til computeren via et USB-kabel.
(Dokumentationen til enheden indeholder oplysninger om, hvordan du slutter den til
en computer.)

Illustrationen nedenfor viser, hvordan du slutter et kamera til en iMac vha. et USB-kabel.

Når kameraet er tilsluttet korrekt, åbnes importvinduet, hvor alle klip på enheden vises.

Hvis du importerer HD-video, åbnes dialogen 1080i HD-importindstillinger. Hvis du ikke
importerer video i 1080i-format, skal du bare klikke på OK. Hvis du importerer video
i 1080i-format, eller hvis du vil gøre det i fremtiden, skal du vælge den størrelse video,
som iMovie skal importere. Video i stor størrelse anbefales som regel til almindeligt
brug (inkl. fremvisning på Apple TV), fordi den sparer plads på harddisken og afspilles
mere jævnt på nogle computere. Men hvis dit kamera optager 1920 x 1080 HD-video,
og hvis du vil bruge denne video til udsendelse eller eksportere den til Final Cut Pro,
skal du vælge fuld størrelse, som bedre bevarer den originale videokvalitet, men bruger
mere diskplads. (Du kan få flere oplysninger om dette, hvis du søger efter 1080i
i iMovie-hjælp.)

Importvinduet åbnes,
når enheden er tilsluttet
korrekt.

background image

12

Kapitel 2

Lær at bruge iMovie

Bemærk:

Hvis du bruger et kamera, der optager til dvd, åbnes DVD Player måske, når

du slutter det til din Mac. I så fald skal du blot lukke DVD Player.

2

Klik på Importer alle for at importere alle klippene.

3

Vælg en disk, hvor de importerede videooptagelser skal anbringes, på lokalmenuen
Arkiver i.

Du kan vælge en af de harddiske, som er tilsluttet computeren via et FireWire-kabel.
Der kræves omkring 13 GB til en times DV-video med standardopløsning og 40 GB til
en times HD-video (høj opløsning), så du skal sikre dig, at der er tilstrækkelig plads
på den valgte disk. Den ledige plads på hver disk vises i parentes ved siden af diskens
navn på lokalmenuen.

4

Vælg, hvordan du vil organisere den importerede video i begivenhedsbiblioteket:

Â

Hvis du vil føje den importerede video til en eksisterende begivenhed, skal du vælge
“Føj til eksisterende begivenhed” og derefter vælge begivenhedens navn
på lokalmenuen.

Â

Du opretter en ny begivenhed ved at skrive et navn til den i feltet “Opret ny
begivenhed” (f.eks. “Fødselsdagsfest”). Hvis du ikke vil oprette en ny begivenhed for
hver dag, hvor videoen er optaget, skal du vælge “Opdel dage til nye begivenheder”.

5

Hvis du importerer video i 1080i-format, skal du vælge en størrelse på lokalmenuen.

Med video i en stor størrelse er kvaliteten så høj, at den kan bruges til et fjernsyn
med høj opløsning (HDTV) og til de fleste andre formål. Men hvis du eksporterer
filmen til Final Cut Pro, eller hvis du af en anden grund vil bevare videoens fulde,
originale størrelse, skal du vælge “Fuld – 1920 x 1080” på lokalmenuen “Importer
1080i-video som”.

6

Klik på OK.

Det kan vare fra nogle minutter til over en time for iMovie at importere videoen og
oprette miniaturebilleder af hvert klip, afhængigt af hvor mange minutters video du
har. Statuslinjen i importvinduet viser, hvilket klip der importeres, og hvor hurtigt
importen skrider fremad.

background image

Kapitel 2

Lær at bruge iMovie

13

7

Når videoen er importeret, kan du slukke kameraet og afmontere det fra computeren.

Importere valgte videooptagelser fra en RAD-enhed

Hvis du ikke vil importere hele enhedens indhold, kan du vælge de videoklip, du vil
have. Du kan bruge betjeningspanelet til afspilning under fremviseren i importvinduet
til at gennemse klippene og vælge dem, der skal importeres. I denne øvelse er det
bedst at importere mindst 10 eller 15 minutters video, du kan arbejde med.

Når du har sluttet enheden til computeren som beskrevet ovenfor, skal du gøre et
af følgende.

Du importerer de fleste af videoklippene på følgende måde:

1

Indstil omskifteren i venstre side af importvinduet til Manuelt.

2

Fravælg afkrydsningsfelterne under de klip, du ikke vil importere.

3

Klik på Importer valgte.

4

Fortsæt med trin 3 til 6, som begynder på side 12.

Du importerer kun nogle få af videoklippene på følgende måde:

1

Indstil omskifteren i venstre side af importvinduet til Manuelt.

2

Klik på Fravælg alt.

3

Vælg afkrydsningsfelterne under de klip, du vil importere.

4

Klik på Importer valgte.

5

Fortsæt med trin 3 til 6, som begynder på side 12.

Når videoen er importeret, skal du klikke på knappen Skub ud ved siden
af lokalmenuen Kamera og derefter slukke for kameraet og afmontere det
fra computeren.

background image

14

Kapitel 2

Lær at bruge iMovie

Digitale videokameraer med FireWire

Hvis du har et DV- eller HDV mini-DV-kamera, som kan sluttes til computeren via et
FireWire-kabel, importeres videoen, mens båndet afspilles.

Du importerer video fra et kamera med en FireWire-forbindelse på følgende måde:

1

Indstil kameraet til VTR (dvs. videobåndoptager; kaldes “Play” eller “VCR” på nogle
kameraer), og tænd det, hvis det ikke tændes automatisk.

2

Slut videokameraet til computeren med et FireWire-kabel.

Illustrationen nedenfor viser, hvordan du slutter et kamera til en iMac vha. et FireWire-
kabel.

Når kameraet er tilsluttet korrekt, åbnes importvinduet.

Hvis du importerer HD-video, åbnes dialogen 1080i HD-importindstillinger. Hvis du ikke
importerer video i 1080i-format, skal du bare klikke på OK. Hvis du importerer video
i 1080i-format, eller hvis du vil gøre det i fremtiden, skal du vælge den størrelse video,
som iMovie skal importere. Video i stor størrelse anbefales som regel til almindeligt
brug (inkl. fremvisning på Apple TV), fordi den sparer plads på harddisken og afspilles
mere jævnt på nogle computere. Men hvis dit kamera optager 1920 x 1080 HD-video,
og hvis du vil bruge denne video til udsendelse eller eksportere den til Final Cut Pro,
skal du vælge fuld størrelse, som bedre bevarer den originale videokvalitet, men bruger
mere diskplads. (Du kan få flere oplysninger om dette, hvis du søger efter 1080i
i iMovie-hjælp.)

3

Sørg for, at omskifteren i venstre side af vinduet er indstillet til Automatisk.

Importvinduet åbnes,
når enheden er tilsluttet
korrekt.

background image

Kapitel 2

Lær at bruge iMovie

15

4

Klik på Importer.

5

På lokalmenuen Arkiver i skal du vælge en disk, hvor den importerede video skal lagres.

Du kan vælge en af de harddiske, som er tilsluttet computeren via et FireWire-kabel.
Der kræves omkring 13 GB til en times DV-video med standardopløsning og 40 GB til
en times HD-video (høj opløsning), så du skal sikre dig, at der er tilstrækkelig plads
på den valgte disk. Den ledige plads på hver disk vises i parentes ved siden af diskens
navn på lokalmenuen.

6

Vælg, hvordan du vil organisere den importerede video i begivenhedsbiblioteket:

 Hvis du vil føje den importerede video til en eksisterende begivenhed, skal du vælge

“Føj til eksisterende begivenhed” og derefter vælge begivenhedens navn
på lokalmenuen.

 Du opretter en ny begivenhed ved at skrive et navn til den i feltet “Opret ny

begivenhed” (f.eks. “Fødselsdagsfest”). Hvis du ikke vil oprette en ny begivenhed for
hver dag, hvor videoen er optaget, skal du vælge “Opdel dage til nye begivenheder”.

7

Hvis du importerer video i 1080i-format, skal du vælge en størrelse på lokalmenuen.

Med video i en stor størrelse er kvaliteten så høj, at den kan bruges til et fjernsyn
med høj opløsning (HDTV) og til de fleste andre formål. Men hvis du eksporterer
filmen til Final Cut Pro, eller hvis du af en anden grund vil bevare videoens fulde,
originale størrelse, skal du vælge “Fuld – 1920 x 1080” på lokalmenuen “Importer
1080i-video som”.

8

Klik på OK.

Båndet i kameraet spoles automatisk tilbage til begyndelsen; alle videooptagelser
på båndet importeres, og båndet spoles tilbage igen.

Båndet afspilles, mens videoen importeres. Du kan se videoen, mens båndet afspilles
(lyden afspilles kun gennem kameraet) eller forlade computeren og lade importen
fortsætte, mens du er væk. Det kan tage længere tid at importere videoen end at se
den. Når videoen er importeret, skal iMovie bruge nogle minutter til at oprette
miniaturebilleder af alle videoklippene.

background image

16

Kapitel 2

Lær at bruge iMovie

9

Når videoen er importeret, kan du slukke kameraet og afmontere det fra computeren.

Video i dit iPhoto-bibliotek

Hvis du har overført video fra et digitalt stillbilledkamera eller en kameratelefon til
iPhoto-biblioteket, er den automatisk tilgængelig, når du åbner iMovie. Vælg iPhoto-
videoer i begivenhedsbiblioteket, og vælg den ønskede begivenhed. (Du kan få flere
oplysninger om, hvordan du føjer video til iPhoto-biblioteket, ved at åbne programmet
iPhoto og læse i iPhoto-hjælp.)

Bemærk: Der vises kun videoformater, der er kompatible med iMovie,
i begivenhedsbiblioteket.

Importere valgt video fra et FireWire-kamera

Hvis du ikke vil importere hele båndets indhold, kan du nøjes med at importere de
klip, du vil have. I denne øvelse er det bedst at importere mindst 10 eller 15 minutters
video, du kan arbejde med.

Når du har sluttet videokameraet til computeren som beskrevet ovenfor, skal du gøre
et af følgende.

Du vælger video til import på følgende måde:

1

Indstil omskifteren i venstre side af importvinduet til Manuelt.

2

Brug betjeningsmulighederne til afspilning i importvinduet til at spole tilbage,
spole frem og gennemse båndet.

Når du har gennemset videoen, skal du spole båndet tilbage til det sted, hvor
importen skal begynde.

3

Klik på Importer, og fortsæt med trin 5 til 8, som begynder på side 15.

Videoen importeres fra det sted, hvor den er sat i kø.

4

Klik på Stop, når du vil stoppe importen. Hver gang du stopper importen,
skal iMovie bruge et par minutter til at oprette miniaturebilleder af den
importerede video.

5

Du importerer ekstra video ved at gentage trin 2 til 4 ovenfor.

6

Når du er færdig med at importere video, kan du slukke kameraet og afmontere
det fra computeren.

background image

Kapitel 2

Lær at bruge iMovie

17

Optage video direkte til iMovie

Hvis der er et indbygget iSight-kamera i din Mac, eller hvis du tilslutter et iSight- eller
andet kompatibelt webkamera eller videokamera via et FireWire-kabel, kan du optage
video direkte til iMovie og arbejde med den.

Du optager direkte til iMovie på følgende måde:

1

Tilslut iSight, hvis det ikke er indbygget (eller et andet webkamera eller videokamera
med FireWire.)

2

Klik på knappen Import for at åbne importvinduet.

3

Hvis der er mere end en enhed sluttet til computeren, skal du vælge det kamera, du vil
bruge, på lokalmenuen Kamera.

4

Klik på Optag.

5

Vælg en disk, hvor videooptagelserne skal anbringes, på lokalmenuen Arkiver i.

Du kan vælge en af de harddiske, som er tilsluttet computeren via et FireWire-kabel.
Der kan kræves flere GB diskplads til en times video, så du skal sikre dig, at der er
tilstrækkelig plads på den valgte disk. Den ledige plads på hver disk vises i parentes ved
siden af diskens navn på lokalmenuen.

6

Vælg, hvordan du vil organisere videooptagelserne i begivenhedsbiblioteket:

 Du opretter en ny begivenhed med videooptagelserne ved at skrive et navn i feltet

“Opret ny begivenhed” (f.eks. “Fødselsdagsfest”).

 Hvis du vil føje videooptagelserne til en eksisterende begivenhed, skal du vælge

“Føj til eksisterende begivenhed” og derefter vælge begivenhedens navn
på lokalmenuen.

7

Klik på OK, når du er klar til optagelse. iMovie begynder at optage med det samme.

8

Du kan altid stoppe optagelsen ved at klikke på Stop.

Du kan starte og stoppe optagelsen, så tit du vil. Hver gang du stopper optagelsen,
skal iMovie bruge et øjeblik til at oprette miniaturebilleder af videoen. Hver gang du
begynder at optage igen, kan du oprette en ny begivenhed, eller du kan klikke på OK
for at fortsætte med at føje den nye video til den samme begivenhed.

9

Klik på OK, når du er færdig med at optage.

Knappen Importer

background image

18

Kapitel 2

Lær at bruge iMovie

iMovie HD-projekter eller andre filmarkiver på harddisken

Du kan importere ubehandlede videooptagelser, som allerede ligger på computerens
harddisk eller på en understøttet ekstern harddisk, der er tilsluttet computeren via et
FireWire-kabel.

Du importerer video fra en harddisk på følgende måde:

1

Vælg Arkiv > Importer film, og find derefter projektet i importvinduet.

Hvis du importerer HD-video, åbnes dialogen 1080i HD-importindstillinger. Hvis du ikke
importerer video i 1080i-format, skal du bare klikke på OK. Hvis du importerer video
i 1080i-format, eller hvis du vil gøre det i fremtiden, skal du vælge den størrelse video,
som iMovie skal importere. Video i stor størrelse anbefales som regel til almindeligt
brug (inkl. fremvisning på Apple TV), fordi den sparer plads på harddisken og afspilles
mere jævnt på nogle computere. Men hvis dit kamera optager 1920 x 1080 HD-video,
og hvis du vil bruge denne video til udsendelse eller eksportere den til Final Cut Pro,
skal du vælge fuld størrelse, som bedre bevarer den originale videokvalitet, men bruger
mere diskplads. (Du kan få flere oplysninger om dette, hvis du søger efter 1080i
i iMovie-hjælp.)

2

Vælg en disk, hvor du vil arkivere optagelsen, på lokalmenuen Arkiver i.

Du kan vælge en af de harddiske, som er tilsluttet computeren via et FireWire-kabel.
Der kan kræves flere GB diskplads til en times video, så du skal sikre dig, at der er
tilstrækkelig plads på den valgte disk. Den ledige plads på hver disk vises i parentes ved
siden af diskens navn på lokalmenuen.

3

Vælg, hvordan du vil organisere den importerede video i begivenhedsbiblioteket:

 Du opretter en ny begivenhed med den importerede video ved at skrive et navn

i feltet “Navn på begivenhed” (f.eks. “Fødselsdagsfest”).

 Hvis du vil føje den importerede video til en eksisterende begivenhed, skal du vælge

“Eksisterende begivenhed” og derefter vælge begivenhedens navn på lokalmenuen.

4

Hvis du importerer video i 1080i-format, skal du vælge en størrelse på lokalmenuen.

Med video i en stor størrelse er kvaliteten så høj, at den kan bruges til et fjernsyn
med høj opløsning (HDTV) og til de fleste andre formål. Men hvis du eksporterer
filmen til Final Cut Pro, eller hvis du af en anden grund vil bevare videoens fulde,
originale størrelse, skal du vælge “Fuld – 1920 x 1080” på lokalmenuen “Importer
1080i-video som”.

5

Vælg, hvad du vil gøre med de originale arkiver:

 Du sletter de originale arkiver, når de er kopieret til iMovie, ved at vælge “Flyt arkiver”.
 Du beholder de originale arkiver, efter at de er kopieret til iMovie, ved at vælge

“Kopier arkiver”.

background image

Kapitel 2

Lær at bruge iMovie

19

6

Klik på Importer.

Du kan også importere video fra et projekt, der er oprettet i iMovie HD. Når du
importerer et iMovie HD-projekt, er det kun den video, som oprindeligt blev importeret
til projektet fra et kamera, som importeres til iMovie. Video, som blev trukket til
projektet fra Finder, importeres ikke. Klippene i klipfremviseren føjes til videobiblioteket
og grupperes som en begivenhed; klippene på tidslinjen anbringes i et nyt iMovie-
projekt. Alle overgange erstattes af krydsopløsninger. Ingen titler, effekter, musik,
lydeffekter eller fotografier importeres til iMovie. Alle kapitelmærker går også tabt.

Du importerer et tidligere iMovie-projekt på følgende måde:

1

Vælg Arkiv > Importer iMovie HD-projekt, og find projektet i importdialogen.

Hvis du importerer HD-video, åbnes dialogen 1080i HD-importindstillinger. Hvis du ikke
importerer video i 1080i-format, skal du bare klikke på OK. Hvis du importerer video
i 1080i-format, eller hvis du vil gøre det i fremtiden, skal du vælge den størrelse video,
som iMovie skal importere. Video i stor størrelse anbefales som regel til almindeligt
brug (inkl. fremvisning på Apple TV), fordi den sparer plads på harddisken og afspilles
mere jævnt på nogle computere. Men hvis dit kamera optager 1920 x 1080 HD-video,
og hvis du vil bruge denne video til udsendelse eller eksportere den til Final Cut Pro,
skal du vælge fuld størrelse, som bedre bevarer den originale videokvalitet, men bruger
mere diskplads. (Du kan få flere oplysninger om dette, hvis du søger efter 1080i
i iMovie-hjælp.)

iMovie-projekter ligger typisk i mappen Film.

2

Vælg en disk, hvor du vil arkivere projektet, på lokalmenuen Arkiver i.

Du kan vælge en af de harddiske, som er tilsluttet computeren via et FireWire-kabel.
Der kræves omkring 13 GB til en times DV-video med standardopløsning og 40 GB til
en times HD-video (høj opløsning), så du skal sikre dig, at der er tilstrækkelig plads
på den valgte disk. Den ledige plads på hver disk vises i parentes ved siden af diskens
navn på lokalmenuen.

3

Hvis du importerer video i 1080i-format, skal du vælge en størrelse på lokalmenuen.

Med video i en stor størrelse er kvaliteten så høj, at den kan bruges til et fjernsyn
med høj opløsning (HDTV) og til de fleste andre formål. Men hvis du eksporterer
filmen til Final Cut Pro, eller hvis du af en anden grund vil bevare videoens fulde,
originale størrelse, skal du vælge “Fuld – 1920 x 1080” på lokalmenuen “Importer
1080i-video som”.

4

Klik på Importer.

background image

20

Kapitel 2

Lær at bruge iMovie