iMovie - Vælge kildevideo

background image

Vælge kildevideo

Hvert videoklip består af flere videobilleder, der vises som individuelle stillbilleder på
samme måde som de individuelle stillbilleder på en fotografisk filmstrimmel. (Antallet
af billeder i et sekunds video afhænger af det videoformat, du bruger.) Når du arbejder
med video i iMovie, vælger du normalt udsnit af videobilleder eller billedudsnit, som
kun er en lille del af et videoklip. I nogle tilælde kan et valgt billedudsnit spænde over
et helt eller flere videoklip.

Når du klikker på et kildevideoklip, vælger iMovie som standard fire sekunders video fra
det sted, hvor du klikker. På den måde bliver det let for dig at skimme gennem videoen
for at finde de perfekte scener og klikke på dem for automatisk at vælge billedudsnit
på fire sekunder, så det bliver nemt for dig at opbygge en film med ensartet tempo.
(Du kan også justere den mængde video, som et enkelt klik vælger, i vinduet med
iMovie-indstillinger. Du kan læse, hvordan du gør det, i emnet “Indstille automatisk valg
af billedudsnit” i iMovie-hjælp.)

Klik for at afspille på fuld skærm.

Klik for at afspille fra begyndelsen.

background image

Kapitel 2

Lær at bruge iMovie

25

Der vises et gul vælgeramme omkring et billedudsnit, når du vælger det.

Du kan udvide eller formindske det valgte billedudsnit, centrere det igen eller vælge et
helt eller flere klip på en gang.

Du vælger et udsnit af videobilleder i kildebiblioteket på en af følgende måder:

m

Klik på et klip for at vælge fire sekunders video fra det sted, hvor du klikkede.

m

Træk hen over et klip for at vælge så meget af det, som du skal bruge.

Du justerer et valgt billedudsnit på en af følgende måder:

m

Træk håndtaget i en af siderne på vælgerammen for at udvide eller formindske
det valgte.

m

Anbring markøren over det ønskede start- eller slutpunkt, og klik, mens du holder
Skiftetasten nede.

Hvis du vil flytte det valgte til et andet billedudsnit inden for det samme klip uden at
ændre størrelsen, kan du centrere det igen.

Du centrerer det valgte igen på følgende måde:

m

Træk toppen af vælgerammen til det sted i klippet, hvor du vil have den.

m

Tryk på højre- eller venstrepilen for at flytte hele det valgte område til højre eller
venstre med et billede ad gangen.

Ved at “skubbe” det valgte område i klippet kan du flytte det og vælge flere områder af
samme størrelse, så du er sikker på, at tempoet bliver jævnt, når du opbygger filmen.

Du vælger et helt videoklip i kildevideobiblioteket på følgende måde:

m

Klik på et klip, mens du holder Alternativtasten (z) nede.

m

Klik på et klip, mens du holder ctrl-tasten nede, og vælg kommandoen Vælg hele
klippet på den viste genvejsmenu.

Tip: Du kan arbejde mere effektivt ved at bruge genvejsmenuer, som kommer frem,
når du “ctrl-klikker”. Genvejsmenuer viser relevante kommandoer, afhængigt af hvor
du klikker.

Du vælger flere videoklip på følgende måde:

m

Hold Skiftetasten nede, og klik på det første og sidste klip, du vil vælge i et
sammenhængende udsnit.

Træk vælgehåndtagene

for at ændre størrelse

på det valgte.

Den gule ramme
viser det valgte
udsnit i et klip.

background image

26

Kapitel 2

Lær at bruge iMovie

m

Hold Kommandotasten (x) nede, og klik på enkelte klip, som ikke ligger ved siden af
hinanden. Klik på et klip igen for at fjerne det fra samlingen af valgte klip.

Når du har valgt flere klip, kan du trække dem til en anden begivenhed eller til et
iMovie-projekt. Du kan også justere udseendet af et videoklip og derefter kopiere og
indsætte justeringerne i flere andre klip. Du kan finde fremgangsmåden, hvis du søger
efter “videojusteringer” i iMovie-hjælp.