iMovie - Vise kildevideoer

background image

Vise kildevideoer

Vælg navnet på en begivenhed, du har oprettet i begivenhedsbiblioteket, og se de
videosegmenter, den indeholder. Den video, der findes i begivenheden, kaldes
kildevideoen, fordi den altid ser ud på samme måde, som da den blev importeret,
og ikke vil ændres af evt. ændringer, du foretager i iMovie. Den virker som kilde for
den video, du bruger til fremstilling af film.

Videoklip vises som

“filmstrimler” i

kildevideobiblioteket.

Navne på begivenheder vises
i begivenhedsbiblioteket,
opdelt efter dage.

Sorter begivenheder efter harddisk.

background image

22

Kapitel 2

Lær at bruge iMovie

Bemærk, at du kan “se ind i” videoen ved at kigge på billederne, der strækker sig over
et tidsforløb, ligesom når du kigger på filmstrimler, der er rullet ud på et bord. Hver
“filmstrimmel” repræsenterer et videoklip eller et segment af en video, som begynder i
det øjeblik, hvor kameraet starter optagelsen og slutter, når optagelsen stopper. Hver
begivenhed indeholder typisk flere videoklip, nemlig et for hver gang du har startet og
stoppet kameraet under optagelse af begivenheden.

iMovie viser som standard et billede for hver fem sekunders video i et klip; du kan
ændre denne indstilling, hvis du vil “rulle filmstrimlerne ud” (udvide) eller “rulle dem
sammen” (trække dem sammen), afhængigt af hvordan du bedst kan lide at arbejde.
Varigheden af hvert klip vises i venstre side af klippet, når du fører markøren hen
over det.

Du folder filmstrimlerne ud eller trækker dem sammen på følgende måde:
 Træk miniaturemærket til højre for at vise færre billeder til hvert klip, så hver

filmstrimmel bliver kortere.

 Træk miniaturemærket til venstre for at vise flere billeder til hvert klip, så hver

filmstrimmel bliver længere.

Når du folder filmstrimlerne ud og trækker dem sammen vha. dette mærke, ændres
videoen ikke på nogen måde; det har kun betydning for oversigten, mens du arbejder.

En række miniaturebilleder, der er
sat sammen til en “filmstrimmel”,
repræsenterer et videoklip.

Et miniaturebillede
repræsenterer et
videobillede i et klip.

Takkede kanter viser, at klippet
fortsættes på linjen nedenunder
eller er fortsat fra linjen ovenover.

Flere individuelle klip, som
alle viser flere
miniaturebilleder

background image

Kapitel 2

Lær at bruge iMovie

23

Afspille videoen

Når du flytter markøren over filmstrimlerne, kan du se, at billederne på filmstrimlerne
bliver levende, og det gør det større billede i fremviseren også. Billedet i fremviseren
svarer til det sted i videoen eller det videobillede, hvor markøren er anbragt. Når du
flytter markøren frem og tilbage over videoen for at se den, kaldes det at “skimme“,
og på den måde kan du hurtigt se, hvordan videoen ser ud.

Når du skimmer din video, afspilles lyden også; den afspilles baglæns, når du skimmer
baglæns, og forlæns, når du skimmer forlæns. Det er nogle gange praktisk, hvis du skal
finde et bestemt øjeblik i videoen. Andre gange er det bedst at slå lyden fra.

Du slår lyden fra under skimning på følgende måde:

m

Klik på den knap, der slår lyd fra under skimning, på iMovie-værktøjslinjen, eller vælg
Oversigt > Skimning af lyd, og sørg for, at kommandoen ikke er valgt på menuen.

Du slår lyden til igen ved at klikke på knappen igen. Det har kun betydning for lyden,
mens du skimmer, og ikke for afspilning af lyd ved normal hastighed.

Du kan også afspille videoen med den rigtige hastighed.

Du afspiller video fra ethvert punkt på en af følgende måder:

m

Anbring markøren på det sted, hvor du vil starte afspilningen, og tryk på
Mellemrumstasten.

Hvis markøren er anbragt inden for en gul vælgeramme, er det kun den valgte del af
videoen, der afspilles. Hvis du vil afspille den valgte del af videoen, skal du anbringe
markøren foran det valgte, før du trykker på mellemrumstasten.

m

Dobbeltklik i klippet på det sted, hvor afspilningen skal starte.

m

Vælg en vilkårlig del af et klip, og vælg Oversigt > Afspil.

Du stopper afspilning af video på følgende måde:

m

Klik hvor som helst i iMovie-vinduet, eller tryk på Mellemrumstasten under afspilning.

Du afspiller valgte begivenheder fra begyndelsen på en af følgende måder:

m

Vælg en vilkårlig del af et klip, og vælg Oversigt > “Afspil fra begyndelsen”.

m

Tryk på apostrof (').

Klik for at slå lyden fra

under skimning.

background image

24

Kapitel 2

Lær at bruge iMovie

m

Klik på knappen Afspil under begivenhedsbiblioteket.

Du afspiller en begivenhed på fuld skærm på følgende måde:

1

Vælg en del af et klip, og klik på knappen Afspil på fuld skæm under
begivenhedsbiblioteket for at afspille begivenheden fra begyndelsen, eller tryk på
Kommando (x)-G for at afspille fra markørens position.

2

Du spoler frem og tilbage ved at bevæge markøren og klikke på den filmstrimmel,
der vises. Skim frem eller tilbage gennem filmstrimlen, eller flyt fra billede til billede
med piletasterne.

3

Tryk på esc-tasten for at slutte afspilning på fuld skærm.

Du afspiller den valgte video alene på en af følgende måder:

m

Tryk på bindestreg (-).

m

Vælg Oversigt > Afspil det valgte.