iMovie - Føje titler til projektet

background image

Føje titler til projektet

Du kan føje tekst til video overalt i projektet. Du kan f.eks. skrive en titel eller sluttekster
til filmen eller bruge tekst til at identificere en scene eller person i filmen. Al tekst, der
tilføjes, kaldes titler.

Du føjer en titel til videoen på følgende måde:

1

Vælg Vindue > Titler, eller klik på knappen Titler på værktøjslinjen i iMovie.

2

Vælg det titelformat, du vil bruge, og træk det til et klip i iMovie-projektet.

Når du holder titlen over videoklippet, vises der over klippet en violet skygge, som
viser, om titlen vises over hele klippet, den første tredjedel af klippet eller den sidste
tredjedel af klippet; du kan altid flytte og ændre størrelse på den senere. Når du har
anbragt titlen, vises der en titel i iMovie-fremviseren, og der vises et blåt titelsymbol
over videoklippet.

3

I fremviseren skal du vælge den midlertidige tekst og skrive din egen tekst.

4

Du ændrer farve, skrift eller format til teksten ved at vælge den og klikke på knappen
Vis skrifter i fremviseren. Foretag derefter dine valg i Skriftvinduet.

Titelsymbol

Vælg den midlertidige tekst,
og skriv din egen tekst.

Klik, når du er færdig.

Klik for at åbne
Skriftvinduet og ændre
tekstens udseende.

Klik for at se et eksempel.

background image

Kapitel 2

Lær at bruge iMovie

41

5

Du kan se et eksempel ved at klikke på knappen Afspil i fremviseren, og når du er
tilfreds med resultatet, skal du klikke på OK.

Du gør titlen kortere eller længere på følgende måde:

m

Hold markøren over en af titlens ender, indtil den bliver til en lodret streg, og træk
derefter en af titelsymbolets ender.

Du flytter titlen på følgende måde:

m

Træk den til det sted i videoen, hvor den skal vises. Du kan endda anbringe den sådan,
at den spænder over to klip.

Du redigerer en titel, som allerede er oprettet, på følgende måde:

m

Dobbeltklik på titelsymbolet, og foretag ændringer i fremviseren.

Du sletter en titel på følgende måde:

m

Vælg titelsymbolet, og tryk derefter på Slettetasten.