iMovie - Tilføje fotografier med animationseffekter

background image

Tilføje fotografier med animationseffekter

Du kan give filmene et mere varieret udtryk ved at tilføje fotografier fra dit iPhoto-
bibliotek. Stillbilleder bliver levende, når du bruger Ken Burns-effekten til panorering
og zoom, så det ser ud, som om kameraet bliver ført forbi stillbilledet, mens billedet
kommer tættere på eller længere væk.

Du tilføjer et fotografi på følgende måde:

1

Vælg Vindue > Fotografier, eller klik på knappen Fotografier på værktøjslinjen i iMovie.

2

Find det billede, du vil bruge, i vinduet Fotografier.

Du kan bruge søgefeltet nederst i vinduet til at finde et fotografi vha. navnet.

3

Træk fotografiet til det sted i projektet, hvor det skal vises.

iMovie indstiller som standard et fotografis varighed til fire sekunder og bruger Ken
Burns-effekten. Afhængigt af hvordan du indstiller projektets miniaturemærke, bliver
fotografiet måske “rullet ud” som en filmstrimmel.

4

Du kan ændre, hvor længe fotografiet skal vises i projektet, ved at klikke på knappen
Varighed i nederste venstre hjørne af fotoklippet (den vises, når du holder markøren
i nærheden af slutningen af klippet) og skrive, hvor mange sekunder fotografiet skal
vises på skærmen i filmen.

Hvis du ikke er tilfreds med virkningen af Ken Burns-effekten på fotografiet, kan du
ændre den eller fjerne den.

background image

44

Kapitel 2

Lær at bruge iMovie

Du ændrer Ken Burns-effekten på følgende måde:

1

Vælg fotografiet i projektet, og klik på knappen Beskær på værktøjslinjen i iMovie.

2

Klik på Ken Burns i fremviseren.

Der vises to beskæringsfirkanter i fremviseren. Den grønne beskæringsfirkant viser Ken
Burns-effektens startpunkt, og den røde beskæringsfirkant viser Ken Burns-effektens
slutpunkt. Du kan hurtigt bytte om på placeringen af den røde og grønne
beskæringsfirkant ved at klikke på den lille knap med to pile i den valgte
beskæringsfirkant.

3

Træk for at ændre størrelse på og flytte den grønne beskæringsfirkant, indtil den
fremhæver det sted, hvor Ken Burns-effektens skal begynde.

4

Træk for at ændre størrelse på og flytte den røde beskæringsfirkant, indtil den
fremhæver Ken Burns-effektens slutposition.

Beskæringsfirkanterne bevarer altid det billedformat, som du har valgt til projektet.

5

Klik på knappen Afspil for at se et eksempel.

Træk og gør den røde beskæringsfirkant større

eller mindre for at indstille slutpositionen.

Klik for at rotere
hele billedet.

Klik for at beskære billedet

uden animationseffekter.

Klik for at gendanne

billedet på fuld skærm

uden animationseffekter.

Træk og gør den grønne beskæringsfirkant
større eller mindre for at indstille
startpositionen.

Klik for at oprette eller ændre
Ken Burns-effekten.

Klik, når du
er færdig.

Klik for at se
et eksempel.

Klik for at bytte om på

placeringen af start- og

slutpunktet.

background image

Kapitel 2

Lær at bruge iMovie

45

6

Når du er tilfreds med udseendet, skal du klikke på OK.

Der vises et symbol for beskæring i begyndelsen af klippet. Det samme
beskæringssymbol viser, at et klip er beskåret eller roteret, eller at Ken Burns-effekten er
føjet til det.

Klik på beskæringssymbolet for at ændre eller fjerne beskæringen. Du kan altid fjerne
Ken Burns-effekten og gendanne videoens originale størrelse ved at åbne
beskæringsværktøjet og klikke på Udfyld.

Du kan også rotere et billede i iMovie. Du kan læse, hvordan du gør, ved at søge efter
emner om rotation af billeder i iMovie-hjælp.