iMovie - Tilføje overgange mellem klip i projektet

background image

Hurtigt se eksempler på ændringer

Når du har justeret varigheden på et videoklip eller foretaget andre ændringer
i projektet, kan du se et eksempel på ændringen ved blot at afspille et par sekunder
af videoen og derefter foretage flere justeringer. iMovie indeholder tastaturgenveje,
så du hurtigt kan se et eksempel.

Du ser et kort eksempel på dine ændringer på følgende måde:

m

Sørg for, at markøren er anbragt på det sted, hvor du har foretaget ændringen,
og gør derefter et af følgende:

 Tryk på Alternativ-venstreparentes ( ( ) for at afspille et sekund af videoen fra før

markørens placering til et sekund efter. Hvis markøren holdes over et valgt
billedudsnit, afspilles kun et sekund af videoen, når du trykker på Alternativ-
venstre parentes – enten med start fra begyndelsen af det valgte eller med
afslutning i slutningen af det valgte, afhængigt af hvilken ende af det valgte
markøren er tættest på.

 Tryk på Alternativ-højreparentes ( ) ) for at afspille et sekund af videoen fra før

markørens placering til tre sekunder efter. Hvis markøren holdes over et valgt
billedudsnit, afspilles kun tre sekunder af videoen, når du trykker på Alternativ-
højreparentes – enten med start fra begyndelsen af det valgte eller med
afslutning i slutningen af det valgte, afhængigt af hvilken ende af det valgte
markøren er tættest på.

Du kan finde flere tastaturgenveje, der kan hjælpe dig med at arbejde mere effektivt,
hvis du søger efter “tastaturgenveje” i iMovie-hjælp.

background image

Kapitel 2

Lær at bruge iMovie

39

Du tilføjer en overgang mellem to klip på følgende måde:

1

Vælg Vindue > Overgange, eller klik på knappen Overgange på værktøjslinjen i iMovie.

I vinduet Overgange kan du se et eksempel på de tilgængelige overgangsformater ved
at holde markøren over dem.

2

Vælg den overgang, du vil bruge, og træk den ind mellem to klip i iMovie-projektet.

Der vises et sort symbol for en overgang.

Du ser et eksempel på overgangen i projektet på følgende måde:

m

Dobbeltklik i klippet lige før overgangen for at afspille den, eller skim overgangen ved
at trække markøren hen over den så hurtigt eller langsomt, du vil.

Hvis du ikke er tilfreds med resultatet, kan du altid erstatte overgangen ved at trække
en anden overgang ind over den eller slette den og tilføje en anden overgang.

Du sletter en overgang på følgende måde:

m

Vælg det sorte symbol for overgangen, og tryk derefter på Slettetasten.

Prøv forskellige overgange for at se, hvordan de ser ud på forskellige steder i projektet.

Du lukker vinduet Overgange på følgende måde:

m

Klik på knappen Overgange på værktøjslinjen i iMovie.

De tid, der går med overgangen mellem et klip og det næste, kaldes overgangens
varighed. En overgangs varighed kan aldrig være længere end halvdelen af de
omgivende, kortere klips varighed. Hvis du f.eks. har en overgang mellem et klip på fire
sekunder og et på seks sekunder, kan overgangen ikke være længere end to sekunder.

Som standard indstilles alle overgangene i projektet til et sekund. Du kan ændre
varigheden af overgange i vinduet projektegenskaber eller ved at vælge Rediger >
Indstil varighed. Du kan få flere oplysninger ved at søge efter “overgang varighed”
i iMovie-hjælp.

Du kan også lade iMovie indsætte den samme overgang mellem alle klip i projektet
automatisk. Du kan få flere oplysninger ved at søge efter “automatiske overgange”
i iMovie-hjælp.

Symbol for overgang

background image

40

Kapitel 2

Lær at bruge iMovie