iMovie - Publicere direkte til Internet

background image

Publicere direkte til Internet

Hvis du har en MobileMe-konto, kan du publicere din film, så snart den er færdig.

Du publicerer filmen direkte til dit MobileMe-galleri på følgende måde:

1

Vælg projektet i projektbiblioteket, og vælg Del > MobileMe-galleri.

2

Skriv et navn til filmen i feltet Titel, og skriv evt. en kort beskrivelse til brugerne i feltet
Beskrivelse.

3

Vælg en publiceringsstørrelse, der sikrer optimal kvalitet, når venner og familie med
hurtige og langsomme Internetforbindelser ser filmen.

4

Hvis brugerne skal kunne hente kopier af filmen, skal du vælge muligheden “Tillad
overførsel af film”.

5

Hvis du vil begrænse adgangen til at se filmen, skal du vælge “Skjul film på mit galleris
hjemmeside”.

6

Klik på Publicer. iMovie overfører automatisk filmen til dit MobileMe-galleri.

Når filmen er overført til MobileMe-galleriet, står der “Publiceret til MobileMe”
på projektets titellinje i iMovie. Der vises også knapper, som henviser til filmens
webside og sender annonceringer til dine venner.

7

Du besøger filmens webside ved at klikke på Besøg.

8

Du giver dine venner besked om den nye film, du har publiceret, ved at klikke på “Tip
en ven”.

Hvis du ikke har en MobileMe-konto, kan du tilmelde dig en på www.me.com. Du kan
også publicere filmen til YouTube.

Viser, at projektet er
blevet klargjort i en af de
fire størrelser

Viser, at projektet er
publiceret på Internet

Viser, at projektet er blevet
ændret, siden det sidst blev
publiceret på Internet

background image

48

Kapitel 2

Lær at bruge iMovie

Du publicerer projektet til YouTube på følgende måde:

1

Vælg projektet i projektbiblioteket, og vælg Del > YouTube.

2

Vælg din konto på lokalmenuen Konto.

Hvis du ikke har en YouTube-konto, kan du få en ved at klikke på Tilføj og oprette
kontoen på YouTubes websted.

3

Skriv et navn til filmen i feltet Titel, og skriv en kort beskrivelse til brugerne i feltet
Beskrivelse.

4

Skriv nøgleord i feltet Mærker, så brugerne nemmere kan finde din film, hvis de søger
efter den på YouTubes websted.

5

Vælg en størrelse til publicering. Medium anbefales.

6

Hvis filmen ikke skal være offentligt tilgængelig, skal du vælge “Gør denne film privat”.

7

Klik på Næste, og klik på Publicer for at acceptere betingelserne for brug af YouTube.
iMovie overfører automatisk filmen til YouTube-webstedet.

Når filmen er overført til YouTube-webstedet, står der “Publiceret til YouTube” på
projektets titellinje i iMovie. Der vises også knapper, som henviser til filmens webside
og sender annonceringer til dine venner.

8

Du besøger filmens webside ved at klikke på Besøg.

9

Du giver dine venner besked om den nye film, du har publiceret, ved at klikke på “Tip
en ven”.

Når projektet er publiceret, viser et symbol ud for navnet i projektbiblioteket, at
projektet er publiceret. Hvis du vil redigere projektet igen, viser iMovie en advarsel om,
at projektet ikke bliver magen til den publicerede version, hvis du ændrer det; der vises
et advarselssymbol over publiceringssymbolet, indtil filmen er blevet publiceret igen.

background image

Kapitel 2

Lær at bruge iMovie

49