iMovie - Vaihe 2:Järjestä Videokirjasto ja katsele videoita

background image

Vaihe 2: Järjestä Videokirjasto ja katsele videoita

Kun olet tuonut videot, voit nauttia niiden katselemisesta. Videosi on luokiteltu
tapahtumiin Tapahtumakirjastossa, mistä voit katsella, selata, etsiä tai ehostaa niitä.

Tietoja iMovien tapahtumista

Kun tuot videota iMovieen ja nimeät tapahtuman, uusi tapahtuma tulee näkyviin
Tapahtumakirjaston luetteloon sen vuoden kohdalle, jolloin se on kuvattu. Kun osoitat
Tapahtumakirjastossa vuoden kohdalla olevaa kolmiota, näkyviin tulevat kaikki kyseisen
vuoden tapahtumat. Jos yksittäisen tapahtuman videomateiaalia on kuvattu useana
päivänä ja olet päättänyt erottaa päivät videota tuodessasi, yksittäiset päivät on
lueteltu erikseen.

Jos valitset jo olemassa olevan tapahtuman nimen, kun tuot uutta videomateriaalia,
saat ryhmiteltyä useista eri lähteistä peräisin olevaa videota samaan tapahtumaan.
Voit yhdistää useita tapahtumia (tai tapahtumapäiviä) tai jakaa yhden tapahtuman
kahdeksi.

Yhdistämällä ja jakamalla tapahtumia tai siirtämällä videoleikkeitä tapahtumasta
toiseen voit järjestää kaikki videosi merkityksellisiin kategorioihin ja aikajaksoihin ja
selata niitä aivan kuin silmäilisit kirjahyllyssä olevien kirjojen nimiä. Jos esimerkiksi tuot
monista eri lähteistä Galapagos-saarilla vietetyn loman aikana otettuja kuvia, voit
yhdistää kaikista lähteistä tuodut videoaineistot yhdeksi tapahtumaksi, jonka nimi on
vaikkapa ”Galapagoksen loma” ja joka löytyy helposti se vuoden kohdalta, jolloin loma
vietettiin.

Kun valitset tapahtuman Tapahtumakirjastossa, näet kaikki sen sisältämät videot.
Jos valitset yhdellä kertaa useita tapahtumia, näet kaikkien valittujen tapahtumien
sisältämät videot.

Useiden tapahtumien selaaminen:

m

Pidä Komento-näppäintä (x) painettuna samalla, kun osoitat niiden tapahtumien
nimiä, jotka sisältävät videoita, joita haluat selata.

background image

Luku 2

Opi käyttämään iMovie-ohjelmaa

21

m

Valitse vuosi Tapahtumakirjastossa selataksesi kaikkia kyseisen vuoden tapahtumia.

Tapahtumien yhdistäminen:

m

Valitse tapahtumat Tapahtumakirjastossa ja valitse sitten Arkisto > Yhdistä tapahtumat.

Tapahtuman jakaminen kahteen osaan:

m

Osoita videoleikettä, jonka haluat uuden tapahtuman ensimmäiseksi leikkeeksi ja
valitse sitten Arkisto > Jaa tapahtuma ennen valittua leikettä.

Videojakson (leikkeen) siirtäminen tapahtumasta toiseen:

m

Vedä leike (Tapahtumakirjastossa) sen tapahtuman otsikon kohdalle, jossa haluat sen
näkyvän.

Tapahtuma tulee näkyviin Tapahtumakirjastossa sen vuoden kohdalla, jona
tapahtuman tuorein leike on kuvattu.

Voit myös järjestää Tapahtumakirjastosi videoiden tallennukseen käytettyjen
kovalevyjen mukaan. Kun tapahtumat on järjestetty kovalevyjen mukaan, voit selata
kaikkia tietyllä levyllä olevia tapahtumia valitsemalla levyn nimen.

Tapahtumakirjaston järjestäminen kovalevyasemien mukaan:

m

Osoita Tapahtumakirjasto-osion ylälaidassa näkyvää painiketta, jossa on
kovalevysymboli.

Löydät lisävaihtoehtoja Tapahtumakirjaston järjestämistä varten iMovie-ohjeiden
aiheesta ”Tapahtumien järjestäminen udelleen Tapahtumakirjastossa”.

Lähdevideokirjastossa

videoleikkeet näkyvät

filminauhoina.

Tapahtumien nimet on
lueteltu Tapahtumakirjastossa
päiviin jaoteltuina.

Lajittele tapahtumat kovalevyn mukaan.

background image

22

Luku 2

Opi käyttämään iMovie-ohjelmaa

Lähdevideon katseleminen

Valitse minkä tahansa Tapahtumakirjastoon luomasi tapahtuman nimi ja katso sen
sisältämiä videojaksoja. Tapahtumien sisältämiä videojaksoja kutsutaan lähdevideoksi,
koska ne pysyvät aina täsmälleen samanlaisina kuin ne on tuotu ja mitkään iMoviessa
tekemäsi muokkaukset eivät vaikuta niihin. Ne toimivat lähteenä videolle, jota voit
käyttää elokuvien luomiseen.

Huomaa, että voit nähdä videon sisällön katsomalla kuvia aikajanalla ikään kuin
katselisit filminauhoja pöydällä. Jokainen ”filminauha” edustaa videoleikettä eli
videojaksoa, joka alkaa siitä hetkestä, kun kamera alkaa kuvata, ja päättyy siihen
hetkeen, kun kuvaaminen kameralla loppuu. Tavallisesti yhteen tapahtumaan kuuluu
useita videoleikkeitä, yksi joka kerralta, kun kameran kuvaus aloitettiin ja pysäytettiin.

iMoviessa näkyy oletusarvoisesti yksi kuva edustamassa viittä sekuntia videota.
Työskentelymieltymyksistäsi riippuen voit muuttaa asetusta, jos haluat nähdä kuvia
tiheämmin tai harvemmin. Jokaisen leikkeen kesto näkyy leikkeen vasemman-
puoleisessa päässä, kun siirrät osoittimen sen päälle.

Filminauhan näköinen yhteen
liitettyjen miniatyyrikuvien
sarja edustaa videoleikettä.

Miniatyyrikuva edustaa
leikkeen sisältämää
videokehystä.

Epätasainen reuna tarkoittaa,
että leike jatkuu seuraavalla rivillä
tai on jatkoa edelliseltä riviltä.

Useita yksittäisiä leikkeitä,
joista jokaisessa näkyy useita
miniatyyrikuvia.

background image

Luku 2

Opi käyttämään iMovie-ohjelmaa

23

Filmileikkeiden kuvien lisääminen tai vähentäminen:
 Vedä leikkeen miniatyyriliukusäädintä oikealle vähentääksesi leikkeessä näkyvien

kuvien määrää ja lyhentääksesi leikettä.

 Vedä leikkeen miniatyyriliukusäädintä vasemmalle lisätäksesi leikkeessä näkyvien

kuvien määrää ja pidentääksesi leikettä.

Videoleikkeessä näkyvien kuvien lisääminen tai vähentäminen liukusäätimellä ei
vaikuta mitenkään itse videoon; se muuttaa ainoastaan työskentelynäkymää.

Videon toistaminen

Kun liikutat osoitinta filminauhojen päällä, huomaat, että filminauhojen kuvat ja
katseluikkunassa näkyvä suurempi kuva liikkuvat. Katseluikkunan kuva vastaa sitä
videon kohtaa eli videokehystä, jonka päällä osoitin on. Kun liikutat osoitinta
edestakaisin videon päällä, voit pikakatsella videota ja saada nopeasti käsityksen
sen sisällöstä.

Kun pikakatselet videon sisältöä osoitinta liikuttamalla, kuulet myös äänet, jotka
toistuvat etu- ja takaperin, kun katselet videota etu- ja takaperin. Joskus tämä auttaa
löytämään oikean kohdan videosta. Usein haluat ehkä kuitenkin hiljentää äänen.

Äänen hiljentäminen videon pikakatselussa:

m

Voit hiljentää äänen pikakatselun aikana osoittamalla painiketta iMovien
työkalupalkissa tai voit valita Sisältö > Äänen pikakuuntelu ja varmistaa, ettei kohdetta
ole valittu valikossa.

Voit ottaa äänet uudestaan käyttöön osoittamalla painiketta toistamiseen. Tämä asetus
vaikuttaa vain pikakatseluun eikä sillä ole vaikutusta äänen toistoon normaalilla
katselunopeudella.

Voit myös toistaa videota sen oikealla katselunopeudella.

Voit aloittaa videon toiston mistä tahansa kohdasta jollakin seuraavista tavoista:

m

Aseta osoitin siihen kohtaan, josta haluat aloittaa toiston ja paina sitten
välilyöntinäppäintä.

Jos osoitin on keltaisella valintareunuksella, vain videon valittu osuus toistetaan.
Jos haluat toistaa myös valitun osuuden ulkopuolella olevat videon osuudet, aseta
osoitin valitun osuuden etupuolelle ennen kuin painat välilyöntinäppäintä.

m

Kaksoisosoita leikettä siitä kohden, mistä haluat aloittaa toiston.

m

Valitse mikä tahansa leikkeen osa ja valitse sitten Sisältö > Toista.

Osoita tähän

hiljentääksesi äänet

pikakatselun aikana.

background image

24

Luku 2

Opi käyttämään iMovie-ohjelmaa

Videon toiston pysäyttäminen:

m

Osoita mitä tahansa kohtaa iMovie-ikkunassa tai paina välilyöntinäppäintä toiston
aikana.

Jos haluat toistaa valitut tapahtumat alusta, tee toinen seuraavista:

m

Valitse mikä tahansa leikkeen osa ja valitse sitten Sisältö > Toista alusta.

m

Paina heittomerkkinäppäintä (').

m

Osoita toistopainiketta Tapahtumakirjaston alapuolella.

Tapahtuman toistaminen koko näytöllä:

1

Jos haluat toistaa tapahtuman alusta, valitse mikä tahansa kohta leikkeestä ja osoita
sitten Toista koko näytöllä -painiketta Tapahtumakirjaston alapuolella tai jos haluat
aloittaa toistamisen siitä kohdasta, missä osoitin on, paina Komento (x)-G.

2

Voit kelata eteen- tai taaksepäin liikuttamalla osoitinta ja osoittamalla sitten näkyviin
tulevaa filminauhaa. Pikakatsele filminauhaa eteen- ja taaksepäin tai siirry kehyksestä
kehykseen nuolinäppäimiä painamalla.

3

Pääset pois koko näytön tilasta painamalla Esc-näppäintä.

Jos haluat toistaa vain valitun videon, tee toinen seuraavista:

m

Paina viivanäppäintä (-).

m

Valitse Sisältö > Toista valinta.

Lähdevideon valitseminen

Kukin videoleike koostuu useista videokehyksistä, jotka näkyvät yksittäisinä still-kuvina
hyvin saman tyylisesti kuin valokuvafilminauhan yksittäiset kuvat. Yhdessä sekunnissa
näytettävien kehysten määrä riippuu käytettävästä videomuodosta. Kun työstät videota
iMoviessa, valitset tavallisesti videokehysten alueita eli kehysalueita, jotka muodostavat
vain pienen osan videoleikkeestä. Joissakin tapauksissa valittu kehysalue saattaa
kuitenkin kattaa koko videoleikkeen tai useampia leikkeitä.

Toista koko näytöllä

osoittamalla tähän.

Toista alusta osoittamalla tähän.

background image

Luku 2

Opi käyttämään iMovie-ohjelmaa

25

Aina kun osoitat lähdevideoleikettä, iMovie valitsee oletusarvoisesti neljä sekuntia
videota alkaen siitä kohdasta, jota osoitat. Tämän ominaisuuden ansiosta voit
pikakatsella videota parhaiden kohtausten löytämiseksi ja luoda niitä osoittamalla
automaattisesti neljän sekunnin pituisia kehysalueita, joiden avulla tasaisesti rytmitetyn
elokuvan luominen on helppoa. (Voit myös valita iMovie-asetukset-osiossa, kuinka pitkä
osuus videosta yhdellä hiiren osoituksella valitaan. Katso tätä koskevat ohjeet iMovie-
ohjeiden aiheesta ”Automaattisen kehysalueen valinnan asettaminen”.)

Kehysalueen ympärille tulee näkyviin keltainen valintareunus, kun valitset sen.

Voit pidentää tai lyhentää valittua kehysaluetta, keskittää sen uudelleen tai valita koko
videoleikkeen tai useampia leikkeitä kerralla.

Valitse videokehysalue lähdevideokirjastosta toisella seuraavista tavoista:

m

Osoita leikettä valitaksesi neljä sekuntia videota alkaen siitä kohdasta, jota osoitat.

m

Valitse haluamasi osa leikkeestä vetämällä.

Muuta valittua kehysaluetta toisella seuraavista tavoista:

m

Vedä valintareunuksen päissä olevia kahvoja valitun alueen pidentämiseksi tai
lyhentämiseksi.

m

Aseta osoitin sen kohdan päälle, jossa haluat valitun alueen alkavan tai päättyvän,
ja osoita sitten hiirellä pitäen Vaihto-näppäintä painettuna.

Jos haluat viedä valinnan eri kehysalueelle samassa leikkeessä muuttamatta alueen
kokoa, voit keskittää sen uudelleen.

Valinnan keskittäminen uudelleen:

m

Vedä valintakehyksen yläosa haluamaasi leikkeen kohtaan.

m

Siirrä koko valittua aluetta kehys kerrallaan oikealle tai vasemmalle painamalla oikeaa
tai vasenta nuolinäppäintä.

Liu'uttamalla valinta-aluetta leikkeellä voit valita useita useita samanmittaisia osia,
jolloin varmistat, että kokoamasi elokuvan jaksotus on tasainen.

Muuta valitun alueen

kokoa vetämällä

valintakahvoja.

Keltainen reunus merkitsee leikkeestä
valitun kehysalueen.

background image

26

Luku 2

Opi käyttämään iMovie-ohjelmaa

Koko videoleikkeen valitseminen lähdevideokirjastosta:

m

Osoita leikettä pitäen samalla Optio-näppäintä painettuna.

m

Osoita leikettä pitäen Ctrl-näppäintä painettuna ja valitse näkyviin tulevasta
pikavalikosta Valitse koko leike.

Vinkki: Pikavalikoiden käyttäminen Ctrl-osoittamalla voi auttaa sinua työskentelemään
tehokkaammin. Pikavalikoissa on tarjolla osoituskohtaan sopivia vaihtoehtoja.

Useiden videoleikkeiden valitseminen:

m

Pidä Vaihto-näppäintä painettuna ja osoita ensimmäistä ja viimeistä leikettä, jotka
haluat valita mukaan jatkuvaan alueeseen.

m

Pidä Komento-näppäintä (x) painettuna ja osoita yksittäisiä leikkeitä, jotka eivät ole
vierekkäin. Osoita leikettä uudelleen, jos haluat poistaa sen valittujen leikkeiden
joukosta.

Kun olet valinnut useampia leikkeitä, voit vetää ne toiseen tapahtumaan tai iMovie-
projektiin. Voit myös säätää videoleikkeen ulkoasua ja sitten kopioida ja sijoittaa tehdyt
muutokset useisiin muihin leikkeisiin. Etsi tätä koskevat ohjeet iMovie-ohjeista
hakusanalla ”videosäädöt”.

Videon merkitseminen suosikiksi tai poistettavaksi

iMoviessa löydät parhaat hetket nopeasti. Sinun ei tarvitse käydä läpi tuntikaupalla
videoita kelaten eteen- ja taaksepäin etsiessäsi haluamiasi hetkiä. Sen sijaan voit käydä
videon nopeasti läpi ja merkitä mielestäsi sen parhaat ja heikoimmat osat, jolloin sinun
on helppo myöhemmin seuloa kohdat, joita haluat työstää tai kohdat, jotka haluat
poistaa.

Jos haluat järjestää videosi tarkemmin jaotellen, voit myös merkitä mitkä tahansa
kehykset avainsanoin. Lisätietoja videoiden merkitsemisestä ja videoiden etsimisestä
avainsanojen avulla saat etsimällä iMovie-ohjeista hakusanoilla ”avainsanoilla
merkitseminen”.

Tässä vaiheessa valitset suosikiksi erityisen hyvänä pitämääsi videomateriaalia ja
poistettavaksi videota, josta et pidä.

Aseta ensin lähdevideosuodin näyttämään kaikki leikkeet valitsemalla
Tapahtumakirjaston Näytä-ponnahdusvalikossa Kaikki leikkeet.

Pikakatsele sitten videota ja etsi kohdat, joista pidät erityisesti.

Näytä-ponnahdusvalikko

background image

Luku 2

Opi käyttämään iMovie-ohjelmaa

27

Videon merkitseminen suosikiksi:

m

Valitse kehysalue ja osoita sitten Merkitse suosikiksi -painiketta iMovien työkalupalkissa.

Kehysalueen yläosaan tulee näkyviin vihreä palkki.

Videon merkitseminen poistettavaksi:

m

Valitse alue ja osoita iMovien työkalupalkin Hylkää-painiketta. Kehysalueen yläosaan
tulee näkyviin punainen palkki.

Merkinnän poistaminen:

m

Valitse alue, jonka olet jo merkinnyt suosikiksi tai hylättäväksi, ja osoita iMovien
työkalupalkin Poista merkintä -painiketta. Värillinen palkki poistuu.

Videoiden lajitteleminen (suodattaminen)

Kun olet merkinnyt videoita, voit helposti suodattaa lähdekirjastoa niin, että näet vain
parhaiksi tai huonoimmiksi valitsemasi videot.

Suosikkileikkeiden tai hylättyjen leikkeiden suodattaminen videolähdekirjastosta:

m

Valitse jokin seuraavista Näytä-ponnahdusvalikossa Tapahtumakirjaston alapuolella.

 Vain suosikit: Näyttää vain suosikeiksi merkityt videot.
 Suosikit ja merkitsemättömät: Näyttää kaikki suosikeiksi merkityt ja kokonaan

merkitsemättömät videot. (Tämä on oletusnäkymä.)

 Kaikki leikkeet: Näyttää kaikki valitun tapahtuman leikkeet.
 Vain hylätyt: Näyttää kaikki poistettaviksi merkityt leikkeet.

Merkitse suosikiksi

Poista merkintä

Hylkää

Vihreä palkki tarkoittaa,
että alue on merkitty
suosikiksi.

Punainen palkki tarkoittaa,
että alue on merkitty
poistettavaksi (hylätyksi).

background image

28

Luku 2

Opi käyttämään iMovie-ohjelmaa

Valitsemalla Vain hylätyt -vaihtoehdon voit esikatsella hylkäämiäsi leikkeitä ennen
niiden poistamista.

Hylättyjen leikkeiden poistaminen:

1

Valitse Sisältö > Vain hylätyt tai valitse Näytä-ponnahdusvalikosta Vain hylätyt.

2

Osoita oikeassa yläkulmassa hylättyjen leikkeiden yläpuolella Siirrä roskakoriin.

Saadaksesi poistetuilta videoilta vapautuneen levytilan muuhun käyttöön sinun on
tyhjennettävä tietokoneen roskakori.

Poistettujen leikkeiden levytilan vapauttaminen muuhun käyttöön:

m

Aktivoi Finder osoittamalla työpöydälle ja valitse sitten Finder > Tyhjennä roskakori.

Suosikit ja merkitsemättömät -näkymä

iMoviessa työskennellessäsi saatat huomata, että on helpompaa pitää näkyvissä vain
suosikeiksi merkityt ja kokonaan merkitsemättömät videot. Tämä onnistuu palaamalla
oletusnäkymään.

Tässä näkymässä kaikki hylätyt videot katoavat heti näkyvistä. Jos haluat taas nähdä ne,
valitse Näytä-ponnahdusvalikosta Hylätty.

Voit palauttaa oletusnäkymän (Suosikit ja merkitsemättömät) jollakin seuraavista
tavoista:

m

Paina Komento (x)-L.

m

Valitse Näytä-ponnahdusvalikosta Suosikit ja merkitsemättömät.

m

Valitse Sisältö > Suosikit ja merkitsemättömät.

m

Jos olet Vain hylätyt -näkymässä, osoita tapahtumaselaimen oikeassa yläkulmassa Kätke
hylätyt.