iMovie - Opittavat asiat

background image

Opittavat asiat

Seuraamalla tämän oppaan luvusta 2 alkavaa pikaoppituntia opit tuomaan videoita
iMovieen ja järjestämään, lajittelemaan ja hallitsemaan niitä. Opit tekemään kaiken
tämän:

Â

tuomaan videoita iMovieen

Â

järjestämään videomateriaalin tapahtumiksi

Â

merkitsemään videokatkelmia, jotta ne on helppo löytää myöhemmin

Â

merkitsemään videokatkelmia poistettaviksi

Â

parantamaan videon ääntä

Â

rajaamaan pois ylimääräisen taustan, jotta saat lähikuvia

Â

luomaan videokuvaesityksen

Â

lisäämään valokuvia, joissa käytetään panorointi- ja zoomaustehosteita
(Ken Burns -tehoste)

Â

jakamaan valmiin elokuvasi.