iMovie - Het cameratype vaststellen en het videomateriaal importeren

background image

Het cameratype vaststellen en het videomateriaal importeren

U kunt videomateriaal op verschillende manieren in iMovie importeren. Volg de
instructies die bedoeld zijn voor het videomateriaal waarmee u werkt en ga vervolgens
verder met “Stap 2: uw videobibliotheek indelen en de video bekijken” op pagina 20.

Â

Als u beschikt over een camcorder die opneemt op dvd, harde schijf (HDD) of
flashgeheugenkaart, raadpleegt u pagina 11.

Â

Als u werkt met videomateriaal op een cassette in een digitale camcorder met
FireWire-aansluiting, raadpleegt u pagina 14.

Â

Als u werkt met videomateriaal in uw iPhoto-bibliotheek, raadpleegt u pagina 16.

Â

Als u videomateriaal direct in iMovie wilt opnemen, raadpleegt u pagina 17.

Â

Als u werkt met videomateriaal in een bestaand iMovie-project of elders op een
harde schijf, raadpleegt u pagina 18.

In de projectbibliotheek

ziet u een lijst met

al uw projecten.

Met de knoppen in de

iMovie-knoppenbalk

importeert en bewerkt

u videomateriaal.

In de gebeurtenisbibliotheek ziet

u een lijst met gebeurtenissen.

Hier kunt u door het
bronmateriaal navigeren.

Hier stelt u een project samen.

In dit weergavevenster kunt u
het videomateriaal bekijken.

background image

Hoofdstuk 2

Leren werken met iMovie

11

Camcorders die opnemen op dvd, harde schijf (HDD) of flashgeheugenkaart

Deze apparaten kunt u met behulp van een USB-kabel op uw computer aansluiten.
Dergelijke apparaten worden Random Access-apparaten genoemd. Hiermee wordt
bedoeld dat u willekeurige videofragmenten kunt selecteren en importeren. U hoeft
het videomateriaal dus niet te importeren terwijl het wordt afgespeeld, zoals bij
traditionele camcorders met een cassette.

Opmerking:

Voor de ondersteuning van AVCHD-videomateriaal is een Intel-processor

vereist. Ga voor meer informatie over AVCHD-camcorders naar
www.apple.com/nl/ilife/systemrequirements.html.

Videomateriaal vanaf een Random Access-apparaat importeren

1

Stel het apparaat in op de pc- of computermodus en sluit het apparaat met behulp van
een USB-kabel op de computer aan. (Raadpleeg de documentatie bij het apparaat voor
specifieke instructies voor het aansluiten van het apparaat op een computer.)

In de onderstaande afbeelding ziet u hoe u een camcorder op een iMac aansluit met
behulp van een USB-kabel.

Als de camcorder goed is aangesloten, wordt het importeervenster geopend. In dit
venster worden alle videofragmenten weergegeven die zich op het apparaat bevinden.

Als het apparaat goed is
aangesloten, wordt het
importeervenster geopend.

background image

12

Hoofdstuk 2

Leren werken met iMovie

Als u videobeelden met de HD-structuur (high definition) importeert, wordt het venster
'1080i HD-importinstelling' geopend. Als u geen videomateriaal met de 1080i-structuur
importeert, klikt u op 'OK'. Als u wel videomateriaal met de 1080i-structuur importeert
of als u dit later wilt doen, selecteert u het formaat waarin u het materiaal wilt
importeren. Het formaat 'Groot' wordt over het algemeen aanbevolen (onder andere
voor de weergave via een Apple TV), omdat met deze instelling ruimte wordt bespaard
en omdat het materiaal met deze instelling op bepaalde computers vloeiender wordt
afgespeeld. Als uw camcorder echter HD-beelden opneemt met de volledige 1920-bij-
1080-structuur en als u deze beelden gebruikt om uit te zenden of te exporteren naar
Final Cut Pro, kiest u 'Volledig - 1920 x 1080'. Met deze instelling blijft de originele
kwaliteit van het videomateriaal beter behouden, maar wordt er meer schijfruimte
gebruikt. (Voor meer informatie over dit onderwerp zoekt u in iMovie Help op “1080i”.)

Opmerking:

Als u een dvd-camcorder op uw Mac aansluit, wordt het programma Dvd-

speler mogelijk geopend. Als dit gebeurt, sluit u Dvd-speler.

2

Klik op 'Importeer alles' om alle fragmenten te importeren.

3

Kies uit het venstermenu 'Bewaar in' de schijf waarop u het geïmporteerde
videomateriaal wilt bewaren.

U kunt elke ondersteunde harde schijf kiezen die op de computer is aangesloten met
behulp van een FireWire-kabel. Voor één uur aan SD-videomateriaal (DV) hebt u
ongeveer 13 GB schijfruimte nodig en voor één uur aan HD-videomateriaal (High
Definition) hebt u ongeveer 40 GB schijfruimte nodig. Zorg er dus voor dat er
voldoende ruimte vrij is op de schijf die u kiest. In het venstermenu wordt de
hoeveelheid vrije ruimte op elke schijf tussen haakjes achter de naam van de
schijf aangegeven.

4

Geef op hoe u het geïmporteerde videomateriaal in uw gebeurtenisbibliotheek wilt
ordenen:

Â

Om het geïmporteerde videomateriaal aan een bestaande gebeurtenis toe te
voegen, selecteert u 'Voeg toe aan bestaande gebeurtenis' en kiest u vervolgens de
naam van de gebeurtenis uit het venstermenu.

Â

Als u een nieuwe gebeurtenis wilt aanmaken, geeft u een naam voor de gebeurtenis
op in het veld 'Maak nieuwe gebeurtenis aan' (bijvoorbeeld 'Verjaardagsfeest').
Als u een nieuwe gebeurtenis wilt aanmaken voor elke dag waarop het
videomateriaal is opgenomen, schakelt u het aankruisvak 'Splits dagen in nieuwe
gebeurtenissen' in.

5

Als u videobeelden met de 1080i-structuur importeert, selecteert u een formaat uit het
venstermenu.

Het formaat 'Groot' biedt voldoende kwaliteit voor weergave op een HDTV (high-
definition televisie) en voor de meeste andere toepassingen. Als u uw film echter naar
Final Cut Pro wilt exporteren of het originele formaat van uw film wilt behouden, kiest
u 'Volledig - 1920 x 1080' uit het venstermenu 'Importeer 1080i-video als'.

background image

Hoofdstuk 2

Leren werken met iMovie

13

6

Klik op 'OK'.

Afhankelijk van het aantal minuten aan videomateriaal dat u importeert, kan het
importeren van het videomateriaal en het genereren van miniatuurafbeeldingen van
alle fragmenten enige minuten tot meer dan een uur in beslag nemen.
De voortgangsbalken in het importeervenster geven aan welk fragment momenteel
wordt geïmporteerd en hoe snel het importeren verloopt.

7

Wanneer u klaar bent met het importeren van het videomateriaal, schakelt u de
camcorder uit en koppelt u de deze los van de computer.

Specifiek videomateriaal vanaf een Random Access-apparaat importeren

Als u niet de gehele inhoud van het apparaat wilt importeren, importeert u
uitsluitend de gewenste videofragmenten. Met behulp van de afspeelregelaars onder
het weergavegebied in het importeervenster kunt u de fragmenten bekijken om te
bepalen welke fragmenten u wilt importeren. Voor deze oefening wordt geadviseerd
ten minste tien of vijftien minuten aan videomateriaal te importeren waarmee u kunt
werken.

Nadat u het apparaat op de computer hebt aangesloten volgens de bovenstaande
instructies, voert u een van de volgende handelingen uit.

Het grootste gedeelte van de videofragmenten importeren

1

Stel de schakelaar links in het importeervenster in op 'Handmatig'.

2

Schakel de aankruisvakken uit onder de fragmenten die u niet wilt importeren.

3

Klik op 'Importeer gemarkeerde'.

4

Ga door met stap 3 tot en met 6 (zie pagina 12).

Slechts enkele videofragmenten importeren

1

Stel de schakelaar links in het importeervenster in op 'Handmatig'.

2

Klik op 'Deselecteer alles'.

3

Schakel de aankruisvakken in onder de fragmenten die u wilt importeren.

4

Klik op 'Importeer gemarkeerde'.

5

Ga door met stap 3 tot en met 6 (zie pagina 12).

Wanneer u klaar bent met het importeren van het videomateriaal, kunt u op de
verwijderknop naast het venstermenu 'Camera' klikken en vervolgens de camcorder
uitschakelen en van de computer loskoppelen.

background image

14

Hoofdstuk 2

Leren werken met iMovie

Digitale camcorders met FireWire-aansluiting

Als u gebruikmaakt van een mini-DV-camcorder met een DV- of HDV-cassette die u op
de computer kunt aansluiten met behulp van een FireWire-kabel, importeert u het
videomateriaal terwijl de cassette wordt afgespeeld.

Videomateriaal importeren vanaf een camcorder met een FireWire-verbinding

1

Stel de camcorder in op de VTR-modus (Video Tape Recorder-modus; op sommige
camcorders wordt dit de Play- of VCR-modus genoemd) en zet het apparaat aan als het
niet automatisch wordt ingeschakeld.

2

Sluit de camcorder met behulp van een FireWire-kabel op de computer aan.

In de onderstaande afbeelding ziet u hoe u een camcorder op een iMac aansluit met
behulp van een FireWire-kabel.

Als het apparaat goed is aangesloten, wordt het importeervenster geopend.

Als u videobeelden met de HD-structuur (high definition) importeert, wordt het venster
'1080i HD-importinstelling' geopend. Als u geen videomateriaal met de 1080i-structuur
importeert, klikt u op 'OK'. Als u wel videomateriaal met de 1080i-structuur importeert
of als u dit later wilt doen, selecteert u het formaat waarin u het materiaal wilt
importeren. Het formaat 'Groot' wordt over het algemeen aanbevolen (onder andere
voor de weergave via een Apple TV), omdat met deze instelling ruimte wordt bespaard
en omdat het materiaal met deze instelling op bepaalde computers vloeiender wordt
afgespeeld. Als uw camcorder echter HD-beelden opneemt met de volledige 1920-bij-
1080-structuur en als u deze beelden gebruikt om uit te zenden of te exporteren naar
Final Cut Pro, kiest u 'Volledig - 1920 x 1080'. Met deze instelling blijft de originele
kwaliteit van het videomateriaal beter behouden, maar wordt er meer schijfruimte
gebruikt. (Voor meer informatie over dit onderwerp zoekt u in iMovie Help op “1080i”.)

Als het apparaat goed is
aangesloten, wordt het
importeervenster geopend.

background image

Hoofdstuk 2

Leren werken met iMovie

15

3

Zorg ervoor dat de schakelaar links in het venster op 'Automatisch' is ingesteld.

4

Klik op 'Importeer'.

5

Kies uit het venstermenu 'Bewaar in' de schijf waarop u het geïmporteerde
videomateriaal wilt bewaren.

U kunt elke ondersteunde harde schijf kiezen die op de computer is aangesloten met
behulp van een FireWire-kabel. Voor één uur aan SD-videomateriaal (DV) hebt u
ongeveer 13 GB schijfruimte nodig en voor één uur aan HD-videomateriaal (High
Definition) hebt u ongeveer 40 GB schijfruimte nodig. Zorg er dus voor dat er
voldoende ruimte vrij is op de schijf die u kiest. In het venstermenu wordt de
hoeveelheid vrije ruimte op elke schijf tussen haakjes achter de naam van de schijf
aangegeven.

6

Geef op hoe u het geïmporteerde videomateriaal in uw gebeurtenisbibliotheek wilt
ordenen:

 Om het geïmporteerde videomateriaal aan een bestaande gebeurtenis toe te

voegen, selecteert u 'Voeg toe aan bestaande gebeurtenis' en kiest u vervolgens de
naam van de gebeurtenis uit het venstermenu.

 Als u een nieuwe gebeurtenis wilt aanmaken, geeft u een naam voor de gebeurtenis

op in het veld 'Maak nieuwe gebeurtenis aan' (bijvoorbeeld 'Verjaardagsfeest'). Als u
een nieuwe gebeurtenis wilt aanmaken voor elke dag waarop het videomateriaal is
opgenomen, schakelt u het aankruisvak 'Splits dagen in nieuwe gebeurtenissen' in.

7

Als u videobeelden met de 1080i-structuur importeert, selecteert u een formaat uit het
venstermenu.

Het formaat 'Groot' biedt voldoende kwaliteit voor weergave op een HDTV (high-
definition televisie) en voor de meeste andere toepassingen. Als u uw film echter naar
Final Cut Pro wilt exporteren of het originele formaat van uw film wilt behouden, kiest
u 'Volledig - 1920 x 1080' uit het venstermenu 'Importeer 1080i-video als'.

8

Klik op 'OK'.

De cassette in de camcorder wordt automatisch teruggespoeld, waarna al het
videomateriaal op de cassette wordt geïmporteerd en de cassette weer wordt
teruggespoeld.

De cassette wordt afgespeeld terwijl het videomateriaal wordt geïmporteerd. U kunt de
video ondertussen bekijken (het geluid wordt alleen via de camcorder afgespeeld),
maar het is niet nodig dat u bij het importeren aanwezig bent. Het importeren van het
videomateriaal kan langer duren dan het afspelen. Zodra het videomateriaal is
geïmporteerd, worden miniatuurafbeeldingen van alle videofragmenten gegenereerd.
Dit duurt enkele minuten.

background image

16

Hoofdstuk 2

Leren werken met iMovie

9

Wanneer u klaar bent met het importeren van het videomateriaal, kunt u de camcorder
uitschakelen en van de computer loskoppelen.

Videomateriaal in uw iPhoto-bibliotheek

Videomateriaal dat u van uw digitale fotocamera of uw mobiele telefoon met camera
naar uw iPhoto-bibliotheek hebt gedownload, is automatisch beschikbaar als u iMovie
opent. Selecteer 'iPhoto-video's' in de gebeurtenisbibliotheek en selecteer de
gewenste gebeurtenis. (Als u gedetailleerde informatie zoekt over de manier waarop
u videomateriaal aan uw iPhoto-bibliotheek toevoegt, opent u het programma iPhoto
en raadpleegt u iPhoto Help.)

Opmerking: alleen videostructuren die compatibel zijn met iMovie verschijnen in de
gebeurtenisbibliotheek.

Bepaald videomateriaal vanaf een FireWire-camcorder importeren

Als u niet de gehele inhoud van de cassette wilt importeren, importeert u uitsluitend
de gewenste opnamen. Voor deze oefening wordt geadviseerd ten minste tien of
vijftien minuten aan videomateriaal te importeren waarmee u kunt werken.

Nadat u de camcorder op de computer hebt aangesloten volgens de bovenstaande
instructies, gaat u als volgt te werk.

Bepaald videomateriaal importeren

1

Stel de schakelaar links in het importeervenster in op 'Handmatig'.

2

Met de afspeelknoppen in het importeervenster kunt u de cassette terugspoelen,
vooruitspoelen en de inhoud ervan bekijken.

Nadat u het videomateriaal hebt bekeken, spoelt u de cassette tot het punt waarop
u het importeren wilt starten.

3

Klik op 'Importeer' en ga vervolgens door met stap 5 tot en met 8 (zie pagina 15).

De film wordt geïmporteerd vanaf het gewenste punt.

4

Klik op 'Stop' als u het importeren wilt beëindigen. Telkens als u het importeren
stopt, worden er miniaturen voor het geïmporteerde videomateriaal gegenereerd.
Dit kan enige minuten duren.

5

Als u nog meer videomateriaal wilt importeren, herhaalt u stap 2 tot en met
4 hierboven.

6

Wanneer u klaar bent met het importeren van het videomateriaal, kunt u de
camcorder uitschakelen en van de computer loskoppelen.

background image

Hoofdstuk 2

Leren werken met iMovie

17

Videomateriaal rechtstreeks in iMovie opnemen

Als uw Mac is voorzien van een ingebouwde iSight-camera, of als u een iSight-camera
of een andere compatibele webcamera of camcorder met behulp van een FireWire-
kabel op de computer hebt aangesloten, kunt u direct in iMovie videomateriaal
opnemen en gebruiken.

Direct in iMovie opnemen

1

Sluit de iSight-camera aan als uw Mac niet is voorzien van een ingebouwde
iSight-camera (of sluit een andere webcamera of camcorder met een FireWire-
aansluiting aan).

2

Klik op de importeerknop om het importeervenster te openen.

3

Als u meer dan één apparaat op de computer hebt aangesloten, kiest u de gewenste
camera uit het venstermenu 'Camera'.

4

Klik op 'Leg vast'.

5

Kies uit het venstermenu 'Bewaar in' de schijf waarop u het opgenomen videomateriaal
wilt bewaren.

U kunt elke ondersteunde harde schijf kiezen die op de computer is aangesloten met
behulp van een FireWire-kabel. Voor één uur video kunnen meerdere gigabytes aan
schijfruimte nodig zijn, dus zorg dat er voldoende ruimte vrij is op de schijf die u kiest.
In het venstermenu wordt de hoeveelheid vrije ruimte op elke schijf tussen haakjes
achter de naam van de schijf aangegeven.

6

Geef op hoe u het videomateriaal dat u hebt vastgelegd in uw gebeurtenisbibliotheek
wilt ordenen:

 Als u een nieuwe gebeurtenis wilt aanmaken voor het videomateriaal dat u hebt

vastgelegd, geeft u een naam voor de gebeurtenis op in het veld 'Maak nieuwe
gebeurtenis aan' (bijvoorbeeld 'Verjaardagsfeest').

 Om het videomateriaal dat u hebt vastgelegd toe te voegen aan een bestaande

gebeurtenis, klikt u op 'Voeg toe aan bestaande gebeurtenis' en kiest u vervolgens
de naam van de gebeurtenis uit het venstermenu.

7

Als u de opname wilt starten, klikt u op 'OK'. De opname wordt door iMovie
onmiddellijk gestart.

8

U kunt op elk moment op 'Stop' klikken om de opname te stoppen.

U kunt de opname zo vaak starten en stoppen als u wilt. Telkens als u de opname
stopt, worden er miniaturen voor het videomateriaal gegenereerd. Telkens als u de
opname opnieuw start, kunt u een nieuwe gebeurtenis aanmaken of op 'OK' klikken
om het videomateriaal aan dezelfde gebeurtenis toe te voegen.

Importeerknop

background image

18

Hoofdstuk 2

Leren werken met iMovie

9

Als u al het gewenste materiaal hebt opgenomen, klikt u op de knop 'Gereed'.

iMovie HD-projecten of andere filmbestanden op de harde schijf

U kunt videomateriaal importeren dat u al hebt opgeslagen op de harde schijf van de
computer of op een ondersteunde externe harde schijf die u met behulp van een
FireWire-kabel op de computer hebt aangesloten.

Videomateriaal vanaf een harde schijf importeren

1

Kies 'Archief' > 'Importeer films' en zoek het project in het importeervenster.

Als u videobeelden met de HD-structuur (high definition) importeert, wordt het venster
'1080i HD-importinstelling' geopend. Als u geen videomateriaal met de 1080i-structuur
importeert, klikt u op 'OK'. Als u wel videomateriaal met de 1080i-structuur importeert
of als u dit later wilt doen, selecteert u het formaat waarin u het materiaal wilt
importeren. Het formaat 'Groot' wordt over het algemeen aanbevolen (onder andere
voor de weergave via een Apple TV), omdat met deze instelling ruimte wordt bespaard
en omdat het materiaal met deze instelling op bepaalde computers vloeiender wordt
afgespeeld. Als uw camcorder echter HD-beelden opneemt met de volledige 1920-bij-
1080-structuur en als u deze beelden gebruikt om uit te zenden of te exporteren naar
Final Cut Pro, kiest u 'Volledig - 1920 x 1080'. Met deze instelling blijft de originele
kwaliteit van het videomateriaal beter behouden, maar wordt er meer schijfruimte
gebruikt. (Voor meer informatie over dit onderwerp zoekt u in iMovie Help op “1080i”.)

2

Kies uit het venstermenu 'Bewaar in' de schijf waarop u de opname wilt bewaren.

U kunt elke ondersteunde harde schijf kiezen die op de computer is aangesloten met
behulp van een FireWire-kabel. Voor één uur video kunnen meerdere gigabytes aan
schijfruimte nodig zijn, dus zorg dat er voldoende ruimte vrij is op de schijf die u kiest.
In het venstermenu wordt de hoeveelheid vrije ruimte op elke schijf tussen haakjes
achter de naam van de schijf aangegeven.

3

Geef op hoe u het geïmporteerde videomateriaal in uw gebeurtenisbibliotheek wilt
ordenen:

 Als u een nieuwe gebeurtenis wilt aanmaken voor het geïmporteerde

videomateriaal, geeft u een naam voor de gebeurtenis op in het veld 'Naam van
gebeurtenis' (bijvoorbeeld 'Verjaardagsfeest').

 Om het geïmporteerde videomateriaal aan een bestaande gebeurtenis toe te

voegen, selecteert u 'Voeg toe aan bestaande gebeurtenis' en kiest u vervolgens de
naam van de gebeurtenis uit het venstermenu.

4

Als u videobeelden met de 1080i-structuur importeert, selecteert u een formaat uit het
venstermenu.

Het formaat 'Groot' biedt voldoende kwaliteit voor weergave op een HDTV (high-
definition televisie) en voor de meeste andere toepassingen. Als u uw film echter naar
Final Cut Pro wilt exporteren of het originele formaat van uw film wilt behouden, kiest
u 'Volledig - 1920 x 1080' uit het venstermenu 'Importeer 1080i-video als'.

background image

Hoofdstuk 2

Leren werken met iMovie

19

5

Geef op wat u met de oorspronkelijke bestanden wilt doen:

 Selecteer 'Verplaats bestanden' als u de oorspronkelijke bestanden wilt verwijderen

nadat ze naar iMovie zijn gekopieerd.

 Selecteer 'Kopieer bestanden' om de oorspronkelijke bestanden intact te laten, zelfs

nadat ze naar iMovie zijn gekopieerd.

6

Klik op 'Importeer'.

U kunt ook videomateriaal importeren uit een project dat met iMovie HD is
aangemaakt. Als u een iMovie HD-project importeert, wordt alleen het videomateriaal
dat oorspronkelijk vanaf een camcorder in het project is geïmporteerd, in iMovie
geïmporteerd. Videomateriaal dat vanuit de Finder naar het project is gesleept, wordt
niet geïmporteerd. De fragmenten in het weergavevenster worden aan de
videobibliotheek toegevoegd en worden als gebeurtenis gegroepeerd. De fragmenten
van de tijdbalk worden in een nieuw iMovie-project geplaatst. Alle overgangen worden
door de overgang 'Overvloeien' vervangen. Er worden geen titels, effecten, muziek,
geluidseffecten of foto's in iMovie geïmporteerd. Alle hoofdstukmarkeringen gaan
ook verloren.

Een bestaand iMovie-project importeren

1

Kies 'Archief' > 'Importeer iMovie HD-project' en blader in het importeervenster naar
het project.

Als u videobeelden met de HD-structuur (high definition) importeert, wordt het venster
'1080i HD-importinstelling' geopend. Als u geen videomateriaal met de 1080i-structuur
importeert, klikt u op 'OK'. Als u wel videomateriaal met de 1080i-structuur importeert
of als u dit later wilt doen, selecteert u het formaat waarin u het materiaal wilt
importeren. Het formaat 'Groot' wordt over het algemeen aanbevolen (onder andere
voor de weergave via een Apple TV), omdat met deze instelling ruimte wordt bespaard
en omdat het materiaal met deze instelling op bepaalde computers vloeiender wordt
afgespeeld. Als uw camcorder echter HD-beelden opneemt met de volledige 1920-bij-
1080-structuur en als u deze beelden gebruikt om uit te zenden of te exporteren naar
Final Cut Pro, kiest u 'Volledig - 1920 x 1080'. Met deze instelling blijft de originele
kwaliteit van het videomateriaal beter behouden, maar wordt er meer schijfruimte
gebruikt. (Voor meer informatie over dit onderwerp zoekt u in iMovie Help op “1080i”.)

Uw iMovie-projecten worden standaard bewaard in uw map 'Films'.

background image

20

Hoofdstuk 2

Leren werken met iMovie

2

Kies uit het venstermenu 'Bewaar in' de schijf waarop u het project wilt bewaren.

U kunt elke ondersteunde harde schijf kiezen die op de computer is aangesloten met
behulp van een FireWire-kabel. Voor één uur aan SD-videomateriaal (DV) hebt u
ongeveer 13 GB schijfruimte nodig en voor één uur aan HD-videomateriaal (High
Definition) hebt u ongeveer 40 GB schijfruimte nodig. Zorg er dus voor dat er
voldoende ruimte vrij is op de schijf die u kiest. In het venstermenu wordt de
hoeveelheid vrije ruimte op elke schijf tussen haakjes achter de naam van de
schijf aangegeven.

3

Als u videobeelden met de 1080i-structuur importeert, selecteert u een formaat uit het
venstermenu.

Het formaat 'Groot' biedt voldoende kwaliteit voor weergave op een HDTV (high-
definition televisie) en voor de meeste andere toepassingen. Als u uw film echter naar
Final Cut Pro wilt exporteren of het originele formaat van uw film wilt behouden, kiest
u 'Volledig - 1920 x 1080' uit het venstermenu 'Importeer 1080i-video als'.

4

Klik op 'Importeer'.