iMovie - Het bronvideomateriaal bekijken

background image

Het bronvideomateriaal bekijken

Om de videofragmenten te bekijken van een bepaalde gebeurtenis die u in de
gebeurtenisbibliotheek hebt aangemaakt, selecteert u de naam van de gebeurtenis.
Het videomateriaal in 'Gebeurtenissen' wordt het bronvideomateriaal genoemd,
aangezien dit materiaal na het importeren onveranderd blijft. Dit materiaal wordt niet
gewijzigd door bewerkingen die u in iMovie uitvoert. Dit videomateriaal dient als bron
voor het aanmaken van films.

background image

Hoofdstuk 2

Leren werken met iMovie

23

Doordat de video als het ware in de vorm van filmstrips op een tafel wordt
weergegeven, ziet u duidelijk de chronologisch gesorteerde afbeeldingen waaruit de
video is samengesteld. Elke filmstrip staat voor een videofragment, een videosegment
dat begint op het moment dat u de opname startte en eindigt op het moment dat u
de opname stopte. Meestal bestaat een gebeurtenis uit meerdere videofragmenten,
één fragment voor elke keer dat u de camera hebt gestart en gestopt tijdens de
opname van de gebeurtenis.

In iMovie wordt standaard voor elke vijf seconden aan videomateriaal in een fragment
één afbeelding weergegeven. U kunt deze instelling wijzigen en afhankelijk van uw
voorkeur de filmstrips langer of korter maken. De duur van elk fragment is aan het
linkeruiteinde zichtbaar wanneer u de aanwijzer erover verplaatst.

De filmstrips langer of korter maken
 Sleep de schuifknop voor fragmentminiaturen naar rechts om het aantal

afbeeldingen te verlagen dat per fragment wordt weergegeven, zodat de filmstrip
korter wordt.

 Sleep de schuifknop voor fragmentminiaturen naar links om het aantal afbeeldingen

te verhogen dat per fragment wordt weergegeven, zodat de filmstrip langer wordt.

Een videofragment wordt aangegeven
door een reeks miniatuurafbeeldingen
die zijn samengevoegd als een filmstrip.

Een miniatuurafbeelding
geeft een videobeeld in een
fragment aan.

De rafelige randen geven aan dat dit fragment
wordt vervolgd op de regel eronder of een
vervolg is van de regel erboven.

Een aantal afzonderlijke fragmenten
met meerdere miniatuurafbeeldingen
per fragment

background image

24

Hoofdstuk 2

Leren werken met iMovie

Wanneer u de filmstrips langer of korter maakt met deze schuifknop, wordt het
videomateriaal zelf niet gewijzigd. Hiermee wijzigt u uitsluitend de weergave van het
materiaal tijdens het bewerkingsproces.

Uw video afspelen

Wanneer u de aanwijzer over de filmstrips beweegt, bewegen de afbeeldingen in de
filmstrips en de grotere afbeelding in het weergavevenster. De afbeelding in het
weergavevenster wordt bepaald door de positie of het videobeeld waarop u de
aanwijzer in de video plaatst. Als u de aanwijzer heen en weer beweegt over de video,
kunt u door de video navigeren, zodat u snel een eerste indruk van de video krijgt.

Wanneer u door de video navigeert, wordt ook het geluid afgespeeld. Als u
achterwaarts en voorwaarts door de video navigeert, wordt ook het geluid
achterwaarts en voorwaarts afgespeeld. Dat kan handig zijn om te zoeken naar een
bepaald fragment in de video. Het kan echter ook voorkomen dat u het geluid liever
wilt uitschakelen.

Het geluid tijdens het navigeren uitschakelen

m

Klik in de iMovie-knoppenbalk op de knop voor het uitschakelen van het geluid tijdens
het navigeren, of kies 'Weergave' > 'Audio-skimming' en zorg dat de optie is
uitgeschakeld in het menu.

Om het geluid weer in te schakelen, klikt u nogmaals op de knop. Deze functie is alleen
van toepassing op het geluid tijdens het navigeren en heeft geen gevolg voor geluid
dat op normale snelheid wordt afgespeeld.

U kunt de video ook op normale snelheid afspelen.

Manieren om video vanaf een willekeurig punt af te spelen:

m

Plaats de aanwijzer een paar seconden op de positie waar u met het afspelen wilt
beginnen en druk op de spatiebalk.

Als de aanwijzer zich binnen een geel selectievak bevindt, wordt alleen het
geselecteerde gedeelte van het videomateriaal afgespeeld. Als u ook de rest wilt
afspelen, plaatst u de aanwijzer voor de selectie voordat u op de spatiebalk drukt.

m

Klik dubbel op het fragment op de positie waar u met het afspelen wilt beginnen.

m

Selecteer een gedeelte van een fragment en kies 'Weergave' > 'Speel af'.

Stoppen met het afspelen van video

m

Klik op een willekeurige plaats in het iMovie-venster of druk tijdens het afspelen op de
spatiebalk.

Hiermee kunt u het

geluid tijdens het

navigeren uitschakelen.

background image

Hoofdstuk 2

Leren werken met iMovie

25

Manieren om geselecteerde gebeurtenissen vanaf het begin af te spelen:

m

Selecteer een gedeelte van een fragment en kies 'Weergave' > 'Speel af vanaf begin'.

m

Druk op de toets met de schuine streep naar links (\).

m

Klik op de afspeelknop onder de gebeurtenisbibliotheek.

Een gebeurtenis schermvullend afspelen

1

Selecteer een gedeelte van een fragment en klik vervolgens op de knop voor
schermvullend afspelen onder de gebeurtenisbibliotheek om de gebeurtenis vanaf het
begin af te spelen. U kunt ook op Command (x) + G drukken om het afspelen te
beginnen vanaf het punt waar de aanwijzer zich bevindt.

2

Om snel terug of vooruit te spoelen, beweegt u de aanwijzer en klikt u op de filmstrip
die verschijnt. Navigeer vervolgens voorwaarts of achterwaarts door de filmstrip of
druk op de pijltoetsen om beeld voor beeld weer te geven.

3

Druk op de Escape-toets om de schermvullende modus af te sluiten.

Manieren om alleen het geselecteerde videomateriaal af te spelen:

m

Druk op de toets met de schuine streep (/).

m

Kies 'Weergave' > 'Speel selectie af'.