iMovie - Het bronvideomateriaal selecteren

background image

Het bronvideomateriaal selecteren

Elk videofragment bestaat uit een aantal videobeelden, die eruitzien als afzonderlijke
stilstaande beelden. Deze beelden zijn vergelijkbaar met de afzonderlijke beelden van
een strook met fotonegatieven. (Het aantal beelden dat nodig is voor één seconde aan
bewegend videomateriaal, is afhankelijk van de videostructuur waarmee u werkt.)
Meestal zult u bij het bewerken van videomateriaal in iMovie reeksen videobeelden,
oftewel beeldbereiken, selecteren, die slechts een klein gedeelte van een videofragment
vormen. In sommige gevallen kan het echter zo zijn dat uw geselecteerde beeldbereik
uit een geheel videofragment of meerdere fragmenten bestaat.

Hiermee speelt u de gebeurtenis

schermvullend af.

Hiermee speelt u de gebeurtenis
vanaf het begin af.

background image

26

Hoofdstuk 2

Leren werken met iMovie

Als u op een bronvideofragment klikt, wordt standaard vier seconden videomateriaal
geselecteerd, gerekend vanaf het punt waarop u hebt geklikt. Zo kunt u gemakkelijk
door het videomateriaal navigeren om de perfecte scènes te zoeken. Vervolgens klikt u
op deze scènes om automatisch beeldbereiken van vier seconden te selecteren, zodat
het eenvoudiger wordt om een film met een gelijkmatig tempo aan te maken. (U kunt
ook in het voorkeurenvenster van iMovie de hoeveelheid videomateriaal aanpassen die
met één muisklik wordt geselecteerd. Raadpleeg het onderwerp “Automatische selectie
van het beeldbereik in de bronvideo instellen” in iMovie Help voor meer informatie.)

Er verschijnt een gele selectierand om een beeldbereik wanneer u het selecteert.

U kunt een geselecteerd beeldbereik uitbreiden, inkorten, opnieuw centreren of een
geheel fragment of meerdere fragmenten tegelijk selecteren.

Manieren om een videobeeldbereik in de bronvideobibliotheek te selecteren:

m

Klik op een fragment om vier seconden videomateriaal te selecteren vanaf het punt
waar u hebt geklikt.

m

Sleep over een fragment om de gewenste hoeveelheid ervan te selecteren.

Manieren om een geselecteerd beeldbereik aan te passen:

m

Sleep de selectiegreep aan een van de uiteinden van de selectierand om de selectie te
vergroten of te verkleinen.

m

Plaats de aanwijzer op de gewenste begin- of eindpositie en klik terwijl u de Shift-toets
ingedrukt houdt.

Als u de selectie naar een ander beeldbereik binnen hetzelfde fragment wilt
verplaatsen zonder de grootte te wijzigen, kunt u de selectie opnieuw centreren.

De selectie opnieuw centreren

m

Sleep de bovenzijde van de selectierand naar de gewenste positie in het fragment.

m

Druk op de pijl naar rechts of links om de gehele selectie per beeld naar rechts of naar
links te verplaatsen.

U kunt het selectiebereik door het fragment schuiven om de selectie te verplaatsen en
meerdere selecties van dezelfde grootte te maken, zodat u een gelijkmatig tempo kunt
aanhouden bij het samenstellen van uw film.

Met behulp van de

selectiegrepen kunt u de

grootte van de selectie

wijzigen.

De gele rand geeft het geselecteerde
beeldbereik in een fragment aan.

background image

Hoofdstuk 2

Leren werken met iMovie

27

Een geheel videofragment in de bronvideobibliotheek selecteren

m

Houd de Option-toets (z) ingedrukt en klik op een fragment.

m

Houd de Ctrl-toets ingedrukt en klik op een fragment. Kies vervolgens 'Selecteer
volledig fragment' uit het contextuele menu dat verschijnt.

Tip: Met contextuele menu's kunt u efficiënter werken. U geeft contextuele menu's
weer door de Ctrl-toets ingedrukt te houden en te klikken. Contextuele menu's
bevatten opties die van toepassing zijn op de handeling die u uitvoert. Welke opties
een contextueel menu bevat, is afhankelijk van het onderdeel waarop u klikt.

Meerdere videofragmenten selecteren

m

Houd de Shift-toets ingedrukt en klik op het eerste en laatste fragment dat u wilt
selecteren in een aaneengesloten bereik.

m

Houd de Command-toets (x) ingedrukt en klik op afzonderlijke, niet-aaneengesloten
fragmenten. Wanneer u opnieuw op een fragment klikt, wordt het uit de reeks
geselecteerde fragmenten verwijderd.

Wanneer er meerdere fragmenten zijn geselecteerd, kunt u ze naar een andere
gebeurtenis of naar een iMovie-project slepen. U kunt ook de weergave van een
videofragment aanpassen en de aanpassingen vervolgens kopiëren en in andere
fragmenten plakken. Zoek voor meer informatie in iMovie Help naar “video-
aanpassingen”.