iMovie - Videomateriaal sorteren (filteren)

background image

Videomateriaal sorteren (filteren)

Nadat u videomateriaal hebt gemarkeerd, kunt u de bronbibliotheek eenvoudig filteren
op selecties met goed of minder goed materiaal.

De bronvideobibliotheek filteren op favoriete of afgekeurde fragmenten

m

Kies een van de volgende opties uit het venstermenu 'Toon' onder de
gebeurtenisbibliotheek:

 'Alleen favorieten': hiermee toont u alleen het videomateriaal dat u als favoriet hebt

gemarkeerd

 'Favorieten en ongemarkeerd': hiermee toont u al het videomateriaal dat u als favoriet

hebt gemarkeerd of ongemarkeerd hebt gelaten (dit is de standaardweergave)

 'Alle fragmenten': hiermee toont u alle fragmenten in de geselecteerde gebeurtenis
 'Alleen afgekeurde fragmenten': hiermee toont u alleen de fragmenten die u voor

verwijdering hebt gemarkeerd

Als u 'Alleen afgekeurde fragmenten' kiest, kunt u een voorbeeld van de fragmenten
weergeven voordat u deze verwijdert.

Afgekeurde fragmenten verwijderen

1

Kies 'Weergave' > 'Alleen afgekeurde fragmenten' of kies 'Alleen afgekeurde
fragmenten' uit het venstermenu 'Toon'.

2

Klik op 'Verplaats naar prullenmand' rechtsboven in het paneel met afgekeurde
fragmenten.

Als u videomateriaal hebt verwijderd en de vrijgekomen schijfruimte daadwerkelijk wilt
kunnen gebruiken, moet u de prullenmand van de computer legen.

Vrijgekomen schijfruimte na verwijdering van fragmenten weer gebruiken

m

Klik op het bureaublad om de Finder te activeren en kies vervolgens 'Finder' >
'Leeg prullenmand'.

Alleen favorieten en ongemarkeerde fragmenten weergeven

Wanneer u in iMovie werkt, is het vaak handiger om alleen het videomateriaal weer te
geven dat u als favoriet hebt gemarkeerd of ongemarkeerd hebt gelaten. Hiertoe keert
u terug naar de standaardweergave.

In deze weergave verdwijnt het videomateriaal dat u hebt afgekeurd direct uit beeld.
Om afgekeurd videomateriaal opnieuw weer te geven, kiest u 'Alleen afgekeurde
fragmenten' uit het venstermenu 'Toon'.

background image

30

Hoofdstuk 2

Leren werken met iMovie

Manieren om de standaardweergave ('Favorieten en ongemarkeerd') te herstellen:

m

Druk op Command (x) + L.

m

Kies 'Favorieten en ongemarkeerd' uit het venstermenu 'Toon'.

m

Kies 'Weergave' > 'Favorieten en ongemarkeerd'.

m

Als de weergave 'Alleen afgekeurde fragmenten' actief is, klikt u op 'Verberg' in de
rechterbovenhoek van de gebeurteniskiezer.