iMovie - Het fragmentvolume aanpassen

background image

Het fragmentvolume aanpassen

In iMovie kunt u op twee eenvoudige manieren het algemene geluidsniveau in
videofragmenten aanpassen: u kunt het maximumvolume beperken of een
genormaliseerd bereik voor het volume instellen. Deze aanpassingen brengt u in het
venster 'Audio-aanpassingen' aan.

“Niet-destructieve” bewerkingen

Met “niet-destructieve” bewerkingen wordt bedoeld dat u elke wijziging die u in het
videomateriaal (of de andere media die u aan uw iMovie-projecten hebt toegevoegd)
aanbrengt, altijd ongedaan kunt maken, bijvoorbeeld wanneer u van gedachten
verandert of niet tevreden bent met het resultaat. Dit is mogelijk doordat de
oorspronkelijke media die u bewerkt, nooit worden gewijzigd. Er wordt ook geen
kopie van het origineel gemaakt. In plaats daarvan worden alle aangebrachte
wijzigingen bewaard. Telkens wanneer u de video bekijkt, worden de wijzigingen
weergegeven, zonder dat u deze ooit hoeft te bewaren.

Uw laatste bewerking herstellen

m

Kies 'Wijzig' > 'Herstel [bewerking]'.

Media in de oorspronkelijke staat herstellen

1

Selecteer het fragment en klik op de gewenste knop om het venster te openen
waarmee u de wijzigingen in de beelden of het geluid hebt aangebracht.

2

Verwijder de ongewenste bewerkingen.

Aan het einde van elk onderwerp in deze oefening vindt u gedetailleerdere
instructies om uw media in de oorspronkelijke staat te herstellen.

background image

Hoofdstuk 2

Leren werken met iMovie

33

Het venster 'Audio-aanpassingen' openen

m

Klik op een fragment en klik vervolgens op de knop 'Audio-aanpassingen'.

Het volume van fragmenten instellen

Als het geluidsvolume van een bepaald fragment te hoog of te laag is in vergelijking
met alle andere fragmenten, kunt u het volume van het fragment verlagen of verhogen.

Het volume van een fragment instellen

1

Open het venster 'Audio-aanpassingen' en klik op een fragment om dit te selecteren.

2

Sleep de schuifknop voor het volume naar het gewenste niveau.

3

Klik op 'Gereed' om het venster 'Audio-aanpassingen' te sluiten of klik op een ander
fragment om het bijbehorende volume te wijzigen.

Aan het begin van het fragment verschijnt een symbool voor audio-aanpassingen.
U kunt op dit symbool klikken om het venster 'Audio-aanpassingen' te openen en de
audio-aanpassingen die u hebt aangebracht, te wijzigen of te verwijderen. Het is
mogelijk het oorspronkelijke fragmentvolume te herstellen door in het venster 'Audio-
aanpassingen' op 'Terug naar origineel' te klikken.

Het fragmentvolume normaliseren

Als in een fragment een persoon bijvoorbeeld te hard spreekt en in een ander
fragment een persoon juist te zacht spreekt, kunt u het volume normaliseren, zodat het
volume van alle fragmenten binnen het opgegeven volumebereik valt.

Hiermee wordt het
volumebereik van het
fragment hersteld.

Hiermee past u het volume
van het fragment aan.

Hiermee herstelt u het

oorspronkelijke volume

van de fragmenten.

Als u klaar bent, klikt u
op deze knop.

Hiermee krijgt het geluid

van het geselecteerde

fragment prioriteit boven

het concurrerende geluid

van andere fragmenten.

Hiermee stelt u in in welke
mate het volume van
andere audio- en
videofragmenten moet
worden verlaagd.

Selecteer hier

'Handmatig' en stel

vervolgens met de

schuifknoppen de

snelheid in waarmee het

volume van het fragment

moet in- en uitfaden.

Symbool voor audio-

aanpassingen

background image

34

Hoofdstuk 2

Leren werken met iMovie

Het volume van fragmenten normaliseren

1

Open het venster 'Audio-aanpassingen' en klik op een fragment om dit te selecteren.

2

Klik op 'Normaliseer fragmentvolume'.

Hiermee wordt het fragmentvolume ingesteld op het maximale niveau zonder dat er
vervorming plaatsvindt.

3

Selecteer een ander fragment en klik vervolgens opnieuw op 'Normaliseer
fragmentvolume'.

Het volume van de twee fragmenten wordt afgestemd op hetzelfde bereik.

4

Herhaal stap 2 en 3 om extra fragmenten in hetzelfde bereik onder te brengen.

U kunt de geluidsnormalisatie op elk gewenst moment ongedaan maken door in het
venster 'Audio-aanpassingen' op 'Verwijder normalisatie' of op 'Terug naar origineel'
te klikken.