iMovie - Een titel aan een project toevoegen

background image

Een titel aan een project toevoegen

U kunt op elk punt in een project tekst aan videomateriaal toevoegen. U kunt een film
bijvoorbeeld voorzien van een titel of een aftiteling, of met behulp van tekst een
bepaalde scène of persoon in de film nader toelichten. Alle toegevoegde tekst wordt
met de term 'titel' aangeduid.

Een titel aan een video toevoegen

1

Kies 'Venster' > 'Titels' of klik op de knop voor het toevoegen van een titel in de
iMovie-knoppenbalk.

2

Selecteer de gewenste titelstijl en sleep deze naar een fragment in het iMovie-project.

Als u de aanwijzer enkele seconden op het videofragment met de titel plaatst,
verschijnt er een paarse schaduw in het fragment, die aangeeft of de titel over het hele
fragment, het eerste derde deel van het fragment of het laatste derde deel van het
fragment wordt weergegeven. U kunt de titel later altijd verplaatsen, vergroten of
verkleinen. Nadat u de titel op de gewenste plaats hebt neergezet, verschijnt in het
iMovie-weergavevenster een titel en ziet u een blauw titelsymbool boven het
videofragment.

Titelsymbool

background image

44

Hoofdstuk 2

Leren werken met iMovie

3

Selecteer in het weergavevenster de plaatsaanduidingstekst en typ de gewenste tekst.

4

Als u de kleur, het lettertype of de stijl van de tekst wilt wijzigen, selecteert u de tekst
en klikt u op de knop 'Toon lettertypen' in het weergavevenster. Vervolgens kunt u de
gewenste wijzigingen aanbrengen in het lettertypepaneel.

5

Klik op de afspeelknop in het venster om het resultaat te bekijken. Als u tevreden bent,
klikt u op de knop 'Gereed'.

De titel korter of langer maken

m

Plaats de aanwijzer enkele seconden op een van de uiteinden van de titel totdat de
aanwijzer verandert in een verticale lijn. Sleep vervolgens een van de uiteinden van het
titelsymbool.

De positie van de titel wijzigen

m

Sleep de titel naar de gewenste plaats in de video. U kunt de titel zelfs over twee
fragmenten plaatsen.

Een bestaande titel bewerken

m

Klik dubbel op het titelsymbool en breng de gewenste wijzigingen aan in het
weergavevenster.

U kunt de plaatsaanduidingstekst
vervangen door uw eigen tekst.

Als u klaar bent,
klikt u op
deze knop.

Hiermee kunt u in het
lettertypepaneel de weergave
van de tekst wijzigen.

Hiermee kunt u een

voorvertoning van het

resultaat bekijken.

U ziet nu een andere

muisaanwijzer, ten

teken dat u het uiteinde

van het titelsymbool

kunt slepen.

background image

Hoofdstuk 2

Leren werken met iMovie

45

Een titel verwijderen

m

Selecteer het titelsymbool en druk op de Delete-toets.