iMovie - Foto’s met bewegingseffecten aan uw project toevoegen

background image

Foto's met bewegingseffecten aan uw project toevoegen

U maakt uw films afwisselender door er foto's uit uw iPhoto-bibliotheek aan toe te
voegen. Met het Ken Burns-effect (pan- en zoomeffecten) kunt u stilstaande beelden
tot leven brengen. Met deze effecten lijkt het of het stilstaande beeld wordt afgetast
door een camera die inzoomt of uitzoomt op het onderwerp.

Een foto toevoegen

1

Kies 'Venster' > 'Foto's' of klik op de knop voor het toevoegen van foto's in de
iMovie-knoppenbalk.

2

Zoek de gewenste foto in het paneel 'Foto's'.

Met behulp van het zoekveld onder in het venster kunt u naar een bepaalde
foto zoeken.

3

Sleep de foto naar de gewenste positie in het project.

De duur van een foto wordt standaard ingesteld op vier seconden en het Ken Burns-
effect wordt automatisch toegepast op de foto. Afhankelijk van de instelling van de
schuifknop voor projectminiaturen kan de foto worden afgerold als een filmstrip.

4

Als u wilt wijzigen hoe lang de foto in het project zichtbaar is, klikt u in de
linkerbenedenhoek van het fotofragment op deknop voor het inkorten van het begin-
en eindpunt van het fragment (een knop met een klok). U maakt deze knop zichtbaar
door de aanwijzer een paar seconden in de buurt van het einde van het fragment te
plaatsen. Vervolgens geeft u het aantal seconden op dat de foto zichtbaar is in de film.

U kunt het Ken Burns-effect eventueel wijzigen of verwijderen.

Het Ken Burns-effect wijzigen

1

Selecteer de foto in uw project en klik op de knop voor het uitsnijden van fragmenten
in de iMovie-knoppenbalk.

2

Klik in het weergavevenster op 'Ken Burns'.

Er verschijnen twee rechthoeken in het weergavevenster. De groene uitsnijrechthoek
geeft het beginpunt van het Ken Burns-effect aan en de rode uitsnijrechthoek geeft het
eindpunt van het Ken Burns-effect aan. U kunt de positie van de rode en groene
uitsnijrechthoek snel omwisselen door in de geselecteerde rechthoek te klikken op de
knop met twee pijltjes te klikken.

background image

48

Hoofdstuk 2

Leren werken met iMovie

3

Sleep om de grootte en positie van de groene uitsnijrechthoek te wijzigen en zo de
beginpositie voor het Ken Burns-effect in te stellen.

4

Sleep om de grootte en positie van de rode rechthoek te wijzigen en zo de eindpositie
voor het Ken Burns-effect in te stellen.

De rechthoeken hebben altijd de beeldverhouding die u voor het project hebt
gekozen.

5

Klik op de afspeelknop om het resultaat te bekijken.

Om de eindpositie in te

stellen, sleept u de rode

rechthoek.

Hiermee roteert u de
gehele afbeelding.

Hiermee kunt u de afbeelding

uitsnijden zonder

bewegingseffecten.

Hiermee wordt de

volledige afbeelding

in het kader

weergegeven zonder

bewegingseffecten.

Om de beginpositie in te
stellen, sleept u de
groene rechthoek.

Hiermee kunt u het Ken Burns-effect
instellen of wijzigen.

Als u tevreden bent
over het resultaat,
klikt u op deze knop.

Hiermee kunt u een voorvertoning
van het resultaat bekijken.

Hiermee wisselt u het

begin- en eindpunt van

het Ken Burns-effect om.

background image

Hoofdstuk 2

Leren werken met iMovie

49

6

Als u tevreden bent met het resultaat, klikt u op 'Gereed'.

Aan het begin van het fragment ziet u een symbool voor uitsnijden. Dit symbool geeft
aan dat het fragment is uitgesneden of geroteerd, of dat aan het fragment het Ken
Burns-effect is toegevoegd.

U kunt altijd op dit symbool klikken om de uitsnijding te wijzigen of te verwijderen.
U kunt het Ken Burns-effect verwijderen en het oorspronkelijke formaat van het
videomateriaal op elk gewenst moment herstellen door de uitsnij-editor te openen en
op 'Passend' te klikken.

In iMovie kunt u afbeeldingen ook roteren. Zoek voor meer informatie in iMovie Help
naar onderwerpen over het roteren van afbeeldingen.