iMovie - Geluidseffecten en een voice-over aan uw project toevoegen

background image

Geluidseffecten en een voice-over aan uw project toevoegen

U kunt elk gewenst geluidseffect of elke opgenomen voice-over aan een project
toevoegen en aan een bepaald videobeeld verankeren, zodat het geluid op het juiste
moment wordt afgespeeld. U kunt alle geluidsbestanden in uw iTunes-bibliotheek en
in de mappen met geluidseffecten als geluidseffect instellen. U kunt zelfs direct over
het videomateriaal een voice-over opnemen.

Een geluidseffect toevoegen

1

Klik op de knop voor het toevoegen van muziek en geluidseffecten in de iMovie-
knoppenbalk of kies 'Venster' > 'Muziek en geluidseffecten'.

2

Klik op een map met geluidseffecten om een lijst met geluidseffecten weer te geven
of zoek met behulp van het zoekveld onder in het paneel naar een bepaald
geluidsbestand.

U kunt een geluidsbestand beluisteren door er dubbel op te klikken.

3

Selecteer een muziekbestand en sleep het naar de plaats in het iMovie-project waar
u met afspelen wilt beginnen.

Onder de videofragmenten verschijnt een groen symbool voor geluidsfragmenten.

4

Als u de plaats van het geluidsfragment in het videomateriaal wilt wijzigen, sleept u
het geluidsfragment naar de positie in de film waar u het fragment wilt laten afspelen.

5

Als u het geluidsfragment korter wilt maken, sleept u het einde naar links.

Een voice-over opnemen

1

Klik op de knop voor het toevoegen van een voice-over om het venster 'Voice-over'
te openen.

Symbool voor geluidseffecten

Indicatoren 'Links' en
'Rechts' voor het
geluidsniveau

background image

46

Hoofdstuk 2

Leren werken met iMovie

2

Kies de gewenste microfoon uit het venstermenu 'Opnemen van'.

3

Sleep de schuifknop 'Invoervolume' naar rechts of naar links.

 Als u vrij zacht spreekt, sleept u de schuifknop 'Invoervolume' naar rechts zodat de

opname luider klinkt.

 Als u vrij luid spreekt, sleept u de schuifknop naar links om het opnamegeluid wat

te dempen.

4

Sleep de schuifknop 'Ruisonderdrukking' geheel naar rechts om omgevingsgeluid
zoveel mogelijk te onderdrukken.

Als u wat achtergrondgeluid als onderdeel van de opname wilt handhaven, sleept u de
schuifknop naar links.

5

Schakel het aankruisvak 'Stemverbetering' in als u uw opgenomen stem optimaal wilt
laten klinken.

6

Als u het opgenomen geluid wilt horen bij het opnemen van uw voice-over, schakelt
u het aankruisvak 'Speel projectaudio af tijdens opname' in en sluit u een koptelefoon
aan zodat de microfoon het opgenomen geluid niet registreert. Als u dit aankruisvak
uitschakelt, wordt het opgenomen geluid niet afgespeeld tijdens de opname van uw
voice-over.

7

Als u gereed bent voor de opname, klikt u op het punt in het fragment waar u met de
voice-over wilt beginnen. Er wordt van drie tot één afgeteld.

8

Begin te spreken zodra u daarom wordt gevraagd.

Spreek luid en duidelijk in de microfoon van de computer en zorg ervoor dat de
indicatoren 'Links' en 'Rechts' voor het volumeniveau groen blijven. Geel geeft aan dat
u iets te luid spreekt. Rood geeft aan dat u veel te luid spreekt, waardoor er vervorming
van uw stem optreedt bij de opname.

9

Als u de opname wilt stoppen, drukt u op de spatiebalk of klikt u ergens in het
iMovie-venster.

Het voice-overfragment inkorten

m

Sleep het einde van het voice-oversymbool naar links.

Het voice-overfragment kan niet langer worden gemaakt.

Een voice-over in een project verplaatsen

m

Sleep de voice-over naar het videobeeld waar u met het afspelen wilt beginnen.

Een voice-over verwijderen

m

Selecteer het voice-oversymbool en druk op de Delete-toets.

background image

Hoofdstuk 2

Leren werken met iMovie

47