iMovie - Videomateriaal aan een project toevoegen

background image

Videomateriaal aan een project toevoegen

U kunt net zoveel videomateriaal aan een videoproject toevoegen als u wilt.
U selecteert het materiaal uit één of meerdere gebeurtenissen en plaatst het in de
gewenste volgorde. Wanneer u een beeldbereik aan uw project toevoegt, verschijnt
dit als geheel fragment binnen uw project, zelfs als het om een gedeelte van een
bronvideofragment gaat.

Als u videomateriaal van een gebeurtenis aan het project toevoegt, wordt het
materiaal niet verplaatst of gedupliceerd. In plaats daarvan werkt iMovie met
verwijzingen naar het bronvideomateriaal. Als het bronvideomateriaal op een externe
harde schijf wordt bewaard, moet de schijf daarom op de computer zijn aangesloten
wanneer u werkt aan een project dat verwijzingen naar het materiaal bevat. Doordat
iMovie gebruikmaakt van verwijzingen, kunt u ook een bepaald videosegment
meerdere keren toevoegen om het in het project te dupliceren. Ook kunt u hetzelfde
videomateriaal aan meerdere projecten toevoegen. Elk segment fungeert vervolgens
als een zelfstandig fragment.

background image

36

Hoofdstuk 2

Leren werken met iMovie

Als u een videovoorstelling wilt aanmaken, is het verstandig alle projectfragmenten
ongeveer dezelfde lengte te geven. Als alle fragmenten even lang zijn, krijgt uw film
namelijk een gelijkmatig tempo. U realiseert dit eenvoudig dankzij de functie voor
automatische selectie in iMovie, waarmee u met één muisklik altijd dezelfde
hoeveelheid bronvideomateriaal selecteert.

Fragmenten aan een project toevoegen

1

Klik op een bronvideofragment om het beeldbereik te selecteren dat u in het project
wilt opnemen.

Er wordt automatisch vier seconden videomateriaal geselecteerd.

2

Klik op de knop voor het toevoegen van het videomateriaal (midden in de iMovie-
knoppenbalk) om het materiaal aan het einde van het project toe te voegen. U kunt
het geselecteerde videomateriaal ook naar de gewenste positie in het project slepen.

3

Selecteer meer videomateriaal en voeg dit aan het project toe.

4

Sleep de projectfragmenten in de gewenste volgorde.

U kunt een voorvertoning van het project bekijken door het project op een van de
volgende manieren af te spelen.

Een geselecteerd project vanaf het begin afspelen

m

Klik op de afspeelknop onder de projectbibliotheek of druk op de toets met de schuine
streep naar links (\).

Een geselecteerd project vanaf een willekeurig punt afspelen

m

Druk op de spatiebalk of klik dubbel op het beeld waar u met het afspelen wilt
beginnen.

Het afspelen van een videoproject stoppen

m

Druk op de spatiebalk of klik op een willekeurige plaats in het iMovie-venster.

Een geselecteerd fragment of beeldbereik in een project afspelen

m

Druk op de toets met de schuine streep (/).

Knop voor het

toevoegen van materiaal

background image

Hoofdstuk 2

Leren werken met iMovie

37

Een geselecteerd project schermvullend afspelen

1

Geef op waar u met het afspelen van het project wilt beginnen:

 Druk op Command (x) + G als u het afspelen wilt beginnen vanaf de plaats waar de

aanwijzer zich bevindt.

 Selecteer een fragment in het project en klik op de knop voor de schermvullende

weergave onder de projectbibliotheek als u een project vanaf het begin wilt
afspelen.

2

Beweeg de aanwijzer en klik op de filmstrip die verschijnt en navigeer voorwaarts en
achterwaarts door de video.

3

Druk op de Escape-toets om de schermvullende modus af te sluiten.

Terwijl u aan het project werkt, kunt u de filmstrips van het project langer of korter
maken, zodat er meer of minder beelden in elk fragment worden weergegeven.
De filmstrips van het project en de filmstrips van het bronvideomateriaal hoeven niet
dezelfde lengte te hebben.

De filmstrips van het project langer of korter maken

m

Sleep de schuifknop voor projectminiaturen die zich direct onder het project bevindt.