iMovie - Voordat u begint

background image

Voordat u begint

U kunt dit document afdrukken voordat u begint, maar het is ook mogelijk het PDF-
bestand tijdens de oefening geopend te houden. U hoeft de oefening niet in één keer
uit te voeren. Gedeelten waar u nog niet aan toe bent, kunt u gewoon overslaan om
u te richten op de taken die u onder de knie wilt krijgen.

Voor veel taken die in deze oefening (en in iMovie Help) worden beschreven, moet
u menucommando's kiezen. Deze worden als volgt weergegeven:

Kies 'Wijzig' > 'Kopieer'.

De eerste term na 'Kies' is de naam van een menu in de menubalk van iMovie. De term
(of de termen) volgend op het punthaakje is het commando dat u uit het
desbetreffende menu moet kiezen.

background image

8

Hoofdstuk 1

Welkom bij iMovie '08