iMovie - Hvis du vil ha mer hjelp

background image

Hvis du vil ha mer hjelp

Det finnes flere ressurser du kan bruke for å få mer hjelp med å bruke iMovie:

 Det skjermbaserte hjelpsystemet: iMovie leveres med et innebygd hjelpsystem.

Når iMovie er åpent, velger du Hjelp > iMovie Hjelp. Når Hjelp-siden åpnes, skriver
du inn et ord eller en setning i søkefeltet øverst på siden eller klikker på et av
emneområdene for å få detaljerte instruksjoner om hvordan du gjør bestemte
oppgaver.

 Opplæringsvideoer (www.apple.com/no/ilife/tutorials/imovie): Disse korte

opplæringsvideoene demonstrerer hvordan du utfører vanlige oppgaver i iMovie.
For å få tilgang til dem, velger du Hjelp og klikker deretter på «Hvordan gjør jeg
det?». (Opplæringsvideoene er ikke tilgjengelig på alle språk.)

 Supportwebstedet for iMovie (www.apple.com/no/support/imovie): Her finner du

nyttige diskusjonsgrupper i tillegg til programvareoppdateringer og detaljert
informasjon om hvordan du kan løse problemer.

background image

www.apple.com/ilife/imovie

© 2008 Apple Inc. Alle rettigheter forbeholdes.

Apple, Apple-logoen, Apple TV, FireWire, GarageBand, iDVD, iLife, iMac, iMovie, iPhone, iPhoto, iPod, iSight, iTunes og QuickTime er
varemerker for Apple Inc., registrert i USA og andre land. MobileMe er et tjenestemerke for Apple Inc. Andre produkt- og firmanavn som
nevnes i dette dokumentet, kan være varemerker for sine respektive eiere.

H019-1282