iMovie - Trinn 1:Importere video til iMovie

background image

Trinn 1: Importere video til iMovie

Før du kan begynne å arbeide med videoen, må du overføre den til iMovie. Når du
importerer video til iMovie, blir den ikke slettet fra opptaksenheten.

I dette trinnet åpner du iMovie, importerer video fra en videoopptaksenhet eller
importerer en videofil som ligger på harddisken fra før, og begynner å bygge opp
et videobibliotek.

background image

10

Kapittel 2

Lær å bruke iMovie

Slik åpner du iMovie:

m

Dobbeltklikk på iMovie-symbolet i Programmer-mappen, eller klikk på iMovie-symbolet
i Dock.

Første gang du åpner iMovie, vises iMovie-vinduet (vist nedenfor).