iMovie - Identifisere kameratype og importere video

background image

Identifisere kameratype og importere video

Du kan importere video til iMovie på flere forskjellige måter. Følg de aktuelle
instruksjonene, og gå deretter til «Trinn 2: Organisere videobiblioteket og vise videoer»
på side 20.

Â

Hvis du har et videokamera med DVD, HDD (Hard Disk Drive) eller flash-hukommelse,
leser du side 11.

Â

Hvis videoen er på en kassett i et digitalt videokamera med FireWire-tilkobling, leser
du side 14.

Â

Hvis videoen er i iPhoto-biblioteket, leser du side 16.

Â

Hvis du vil gjøre videoopptak direkte i iMovie, leser du side 17.

Â

Hvis videoen er i et tidligere iMovie-prosjekt eller et annet sted på harddisken, leser
du side 18.

I prosjektbiblioteket

vises prosjektene

dine i en liste.

Med knappene i iMovie-
verktøylinjen importerer

og redigerer du.

I hendelsesbiblioteket vises

hendelsene dine i en liste.

Se gjennom kildevideo.

Bygg prosjektet.

I dette visningsvinduet
viser du video.

background image

Kapittel 2

Lær å bruke iMovie

11

DVD-, HDD- og Flash-kameraer

Du kobler disse enhetene til datamaskinen via en USB-kabel. Felles for alle disse
enhetene er at du har direkte tilgang til opptakene. Det vil si at du kan markere og
importere bestemte videoklipp i stedet for å måtte importere hele videoen mens den
spilles av, slik man må med eldre, kassettbaserte videokameraer.

Merk:

Intel-prosessor kreves for AVCHD-videostøtte. Hvis du vil vite mer om AVCHD-

videokameraer, kan du gå til www.apple.com/no/ilife/systemrequirements.html.

Slik importerer du video fra en enhet med direkte tilgang:

1

Sett enheten i PC- eller datamaskinmodus, og koble den til datamaskinen ved hjelp av
en USB-kabel. (Du finner instruksjoner for hvordan du kobler enheten til en datamaskin,
i dokumentasjonen som fulgte med enheten.)

Bildet over viser hvordan du kobler et videokamera til en iMac-maskin ved hjelp av en
USB-kabel.

Når videokameraet er riktig tilkoblet, åpnes importvinduet der alle klippene på enheten
vises.

Importvinduet åpnes når
enheten er riktig tilkoblet.

background image

12

Kapittel 2

Lær å bruke iMovie

Hvis du importerer HD-video (video med høy oppløsning), åpnes dialogruten med
innstillinger for 1080i HD-import. Hvis du ikke importerer video i 1080i-format, klikker
du på OK. Hvis du importerer i 1080i-format, eller hvis du kommer til å gjøre det senere,
markerer du den størrelsen iMovie skal bruke under importeringen. Størrelsen Stor
anbefales for vanlig bruk (inkludert visning på Apple TV) fordi du da sparer plass på
harddisken og fordi avspillingen vil bli jevnere på enkelte datamaskiner. Hvis
videokameraet tar opp ekte 1920 x 1080 HD-video, og hvis videoen skal kringkastes
eller eksporteres til Final Cut Pro, velger du størrelsen Full. Den bevarer mer av den
opprinnelige kvaliteten, men bruker mer plass på harddisken. (Du finner mer detaljert
informasjon om dette ved å søke etter 1080i i iMovie Hjelp.)

Merk:

Hvis du bruker et DVD-videokamera, er det mulig at DVD-spiller åpnes når du

kobler videokameraet til Macintosh-maskinen. Hvis dette skjer, lukker du DVD-spiller.

2

Klikk på Importer alt for å importere alle klippene.

3

I Arkiver i-lokalmenyen velger du hvilken disk du vil arkivere den importerte videoen på.

Du kan velge en hvilken som helst harddisk som støttes, og som er koblet til
datamaskinen med en FireWire-kabel. En time med DV-video (standardoppløsning)
bruker omtrent 13 GB og en time med HD-video (høy oppløsning) bruker omtrent
40 GB, så du må forsikre deg om at det er nok plass på disken du velger. Ledig plass
på de tilgjengelige diskene vises i parenteser ved siden av disknavnet i lokalmenyen.

4

Velg hvordan du vil organisere den importerte videoen i Hendelser-biblioteket:

Â

Hvis du vil legge til importert video i en hendelse du har fra før, velger du «Legg til
i eksisterende hendelse» og velger hendelsens navn fra lokalmenyen.

Â

Hvis du vil opprette en ny hendelse, skriver du inn et navn for hendelsen i «Opprett
ny hendelse»-feltet (for eksempel «Bursdag»). Hvis du vil opprette en ny hendelse for
hver dag det ble tatt opp video, velger du «Del dager inn i nye hendelser».

5

Hvis du importerer video i 1080i-format, velger du en størrelse fra lokalmenyen.

Video med stor størrelse har høy nok kvalitet til visning på en HDTV og til de fleste
andre bruksområder. Hvis du skal eksportere filmen til Final Cut Pro, eller hvis du av
en annen grunn vil opprettholde videoens opprinnelige størrelse, velger du «Full –
1920 x 1080» fra «Importer 1080i-video som»-lokalmenyen.

6

Klikk på OK.

Avhengig av hvor mange minutter med video du har, kan det ta fra et par minutter til
over en time å importere videoen og opprette miniatyrbilder for hvert klipp.
Framdriftsindikatorene i Import-vinduet viser hvilket klipp som importeres og hvor
raskt importen går.

background image

Kapittel 2

Lær å bruke iMovie

13

7

Når du er ferdig med å importere video, slår du av videokameraet og kobler det fra
datamaskinen.

Importere bestemt videoinnhold fra en enhet med direkte tilgang

Hvis du ikke vil importere alt innholdet på enheten, kan du importere kun de
videoklippene du vil ha. Du kan bruke avspillingskontrollene under importvinduet
for å se gjennom klippene, slik at du kan bestemme deg for hvilke du vil importere.
Til denne opplæringen er det best at du importerer minst 10 til 15 minutter med
video du kan arbeide med.

Når du har koblet enheten til datamaskinen slik det er beskrevet ovenfor, gjør du ett
av følgende.

Hvis du vil importere flesteparten av videoklippene:

1

Sett bryteren på venstre side av importvinduet til Manuelt.

2

Fjern markeringen i avkrysningsrutene under klippene du ikke vil importere.

3

Klikk på Importer markerte.

4

Fortsett med trinn 3 til 6 (begynner på side 12).

Hvis du vil importere noen få videoklipp:

1

Sett bryteren på venstre side av importvinduet til Manuelt.

2

Klikk på Fjern alle markeringer.

3

Marker avkrysningsrutene under klippene du vil importere.

4

Klikk på Importer markerte.

5

Fortsett med trinn 3 til 6 (begynner på side 12).

Når videoen er ferdig importert, klikker du på Mat ut-knappen ved siden av Kamera-
lokalmenyen, slår av kameraet og kobler det fra maskinen.

background image

14

Kapittel 2

Lær å bruke iMovie

Digitale videokameraer med FireWire

Hvis du har et mini-DV-videokamera (DV eller HDV) som du kan koble til datamaskinen
ved hjelp av en FireWire-kabel, importeres videoen mens kassetten spilles av.

Slik importerer du video fra et videokamera med FireWire-tilkobling:

1

Sett videokameraet i VTR-modus (opptaksmodus for videokassetter – på enkelte
videokameraer heter dette Play- eller VCR-modus), og slå på kameraet hvis det ikke slår
seg på automatisk.

2

Koble videokameraet til maskinen ved hjelp av en FireWire-kabel.

Bildet nedenfor viser hvordan du kobler et videokamera til en iMac-maskin ved hjelp av
en FireWire-kabel.

Importvinduet åpnes når kameraet er riktig tilkoblet.

Hvis du importerer HD-video (video med høy oppløsning), åpnes dialogruten med
innstillinger for 1080i HD-import. Hvis du ikke importerer video i 1080i-format, klikker
du på OK. Hvis du importerer i 1080i-format, eller hvis du kommer til å gjøre det senere,
markerer du den størrelsen iMovie skal bruke under importeringen. Størrelsen Stor
anbefales for vanlig bruk (inkludert visning på Apple TV) fordi du da sparer plass på
harddisken og fordi avspillingen vil bli jevnere på enkelte datamaskiner. Hvis
videokameraet tar opp ekte 1920 x 1080 HD-video, og hvis videoen skal kringkastes
eller eksporteres til Final Cut Pro, velger du størrelsen Full. Den bevarer mer av den
opprinnelige kvaliteten, men bruker mer plass på harddisken. (Du finner mer detaljert
informasjon om dette ved å søke etter 1080i i iMovie Hjelp.)

3

Forsikre deg om at bryteren på venstre side av vinduet er satt til Automatisk.

4

Klikk på Importer.

Importvinduet åpnes når
enheten er riktig tilkoblet.

background image

Kapittel 2

Lær å bruke iMovie

15

5

I Arkiver i-lokalmenyen velger du hvilken disk du vil arkivere den importerte videoen på.

Du kan velge en hvilken som helst harddisk som støttes, og som er koblet til
datamaskinen med en FireWire-kabel. En time med DV-video (standardoppløsning)
bruker omtrent 13 GB og en time med HD-video (høy oppløsning) bruker omtrent
40 GB, så du må forsikre deg om at det er nok plass på disken du velger. Ledig plass på
de tilgjengelige diskene vises i parenteser ved siden av disknavnet i lokalmenyen.

6

Velg hvordan du vil organisere den importerte videoen i Hendelser-biblioteket:

 Hvis du vil legge til importert video i en hendelse du har fra før, velger du «Legg til

i eksisterende hendelse» og velger hendelsens navn fra lokalmenyen.

 Hvis du vil opprette en ny hendelse, skriver du inn et navn for hendelsen i «Opprett

ny hendelse»-feltet (for eksempel «Bursdag»). Hvis du vil opprette en ny hendelse for
hver dag det ble tatt opp video, velger du «Del dager inn i nye hendelser».

7

Hvis du importerer video i 1080i-format, velger du en størrelse fra lokalmenyen.

Video med stor størrelse har høy nok kvalitet til visning på en HDTV og til de fleste
andre bruksområder. Hvis du skal eksportere filmen til Final Cut Pro, eller hvis du av
en annen grunn vil opprettholde videoens opprinnelige størrelse, velger du «Full –
1920 x 1080» fra «Importer 1080i-video som»-lokalmenyen.

8

Klikk på OK.

Kassetten i videokameraet blir automatisk spolt tilbake til begynnelsen. Alt
videoinnholdet på kassetten blir importert, og kassetten blir deretter spolt tilbake til
begynnelsen igjen.

Kassetten spilles av mens den importeres. Du kan se på videoen mens den spiller av
(lyden spilles kun av via videokameraet), eller du kan la datamaskinen stå og la
importeringen fortsette mens du er borte. Det kan ta lengre tid å importere videoen
enn det tar å se gjennom den. Når importeringen er fullført, bruker iMovie noen
minutter på å opprette miniatyrbilder for hvert videoklipp.

background image

16

Kapittel 2

Lær å bruke iMovie

9

Når du er ferdig med å importere video, kan du slå av videokameraet og koble det fra
datamaskinen.

Video i iPhoto-biblioteket

Video du har overført fra digitalkameraer og kameratelefoner til iPhoto-biblioteket,
er automatisk tilgjengelig når du åpner iMovie. Marker iPhoto-videoer
i hendelsesbiblioteket, og marker deretter hendelsen du vil bruke. (Hvis du vil ha mer
informasjon om hvordan du legger til video i iPhoto-biblioteket, åpner du iPhoto og
deretter iPhoto Hjelp.)

Merk: Kun videoformater som er kompatible med iMovie, vil vises i hendelsesbiblioteket.

Importere bestemt videoinnhold fra et FireWire-videokamera

Hvis du ikke vil importere alt innholdet på kassetten, kan du importere kun de delene
du vil ha. Til denne opplæringen er det best at du importerer minst 10 til 15 minutter
med video du kan arbeide med.

Når du har koblet videokameraet til datamaskinen slik det er beskrevet ovenfor, gjør
du ett av følgende.

Slik importerer du bestemt videoinnhold:

1

Sett bryteren på venstre side av importvinduet til Manuelt.

2

Bruk avspillingskontrollene i importvinduet for å spole framover og bakover og se
gjennom videoen på kassetten.

Når du har sett gjennom videoen, spoler du kassetten tilbake til det punktet du vil
starte importen fra.

3

Klikk på Importer, og fortsett med trinn 5 til 8 (begynner på side 15).

Videoen importeres fra det punktet du har spolt kassetten til.

4

Hvis du vil stoppe importen, klikker du på Stopp. Hver gang du stopper importen,
bruker iMovie litt tid på å opprette miniatyrbilder for videoen som er importert.

5

Hvis du vil importere med video, gjentar du trinn 2 til 4.

6

Når du er ferdig med å importere video, kan du slå av videokameraet og koble det
fra datamaskinen.

background image

Kapittel 2

Lær å bruke iMovie

17

Gjøre videoopptak direkte i iMovie

Hvis Macintosh-maskinen har et innebygd iSight-kamera, eller hvis du har koblet til et
iSight-kamera eller et annet kompatibelt webkamera eller videokamera via en FireWire-
kabel, kan du gjøre videoopptak direkte i iMovie og arbeide med opptaket.

Slik gjør du opptak direkte i iMovie:

1

Koble til et iSight-kamera hvis maskinen ikke har et innebygd (eller bruk et annet
webkamera eller videokamera med FireWire-tilkobling.)

2

Klikk på Importer-knappen for å åpne importvinduet.

3

Hvis mer enn én videoenhet er koblet til maskinen, velger du hvilket kamera du vil
bruke, fra Kamera-lokalmenyen .

4

Klikk på Overfør.

5

I Arkiver i-lokalmenyen velger du på hvilken disk du vil arkivere videoen du overfører.

Du kan velge en hvilken som helst harddisk som støttes, og som er koblet til
datamaskinen med en FireWire-kabel. En time med video kan bruke flere gigabyte
med plass, så du må forsikre deg om at det er nok ledig plass på disken du velger.
Ledig plass på de tilgjengelige diskene vises i parenteser ved siden av disknavnet
i lokalmenyen.

6

Velg hvordan du vil organisere den videoen i Hendelser-biblioteket:

 Hvis du vil opprette en ny hendelse for videoen, skriver du inn et navn i «Opprett ny

hendelse»-feltet (for eksempel «Bursdag»).

 Hvis du vil legge til videoen du tar opp i en hendelse du allerede har, velger du

«Legg til i eksisterende hendelse» og velger hendelsens navn fra lokalmenyen.

7

Når du er klar til å begynne opptaket, klikker du på OK. iMovie begynner å ta opp
umiddelbart.

8

Hvis du vil stoppe opptaket, klikker du på Stopp.

Du kan starte og stoppe opptaket så ofte du vil. Hver gang du stopper opptaket, bruker
iMovie litt tid på å opprette miniatyrbilder for videoen. Hver gang du starter opptaket
igjen, kan du opprette en ny hendelse eller klikke på OK for å fortsette å legge til video
i samme hendelse.

9

Klikk på Ferdig når du er ferdig med å ta opp.

Importer-knapp

background image

18

Kapittel 2

Lær å bruke iMovie

iMovie HD-prosjekter og andre filmfiler på harddisken

Du kan importere video som ligger på den interne harddisken fra før, eller video fra en
ekstern harddisk som støttes, og som er koblet til datamaskinen via en FireWire-kabel.

Slik importerer du video fra en harddisk:

1

Velg Arkiv > Importer filmer, og finn fram til prosjektet i importvinduet.

Hvis du importerer HD-video (video med høy oppløsning), åpnes dialogruten med
innstillinger for 1080i HD-import. Hvis du ikke importerer video i 1080i-format, klikker
du på OK. Hvis du importerer i 1080i-format, eller hvis du kommer til å gjøre det senere,
markerer du den størrelsen iMovie skal bruke under importeringen. Størrelsen Stor
anbefales for vanlig bruk (inkludert visning på Apple TV) fordi du da sparer plass på
harddisken og fordi avspillingen vil bli jevnere på enkelte datamaskiner. Hvis
videokameraet tar opp ekte 1920 x 1080 HD-video, og hvis videoen skal kringkastes
eller eksporteres til Final Cut Pro, velger du størrelsen Full. Den bevarer mer av den
opprinnelige kvaliteten, men bruker mer plass på harddisken. (Du finner mer detaljert
informasjon om dette ved å søke etter 1080i i iMovie Hjelp.)

2

I Arkiver i-lokalmenyen velger du hvilken disk du vil arkivere opptaket på.

Du kan velge en hvilken som helst harddisk som støttes, og som er koblet til
datamaskinen med en FireWire-kabel. En time med video kan bruke flere gigabyte
med plass, så du må forsikre deg om at det er nok ledig plass på disken du velger.
Ledig plass på de tilgjengelige diskene vises i parenteser ved siden av disknavnet
i lokalmenyen.

3

Velg hvordan du vil organisere den importerte videoen i Hendelser-biblioteket:

 Hvis du vil opprette en ny hendelse for videoen, skriver du inn et navn i navnefeltet

(for eksempel «Bursdag»).

 Hvis du vil legge til importert video i en hendelse du har fra før, velger du

«Eksisterende hendelse» og velger hendelsens navn fra lokalmenyen.

4

Hvis du importerer video i 1080i-format, velger du en størrelse fra lokalmenyen.

Video med stor størrelse har høy nok kvalitet til visning på en HDTV og til de fleste
andre bruksområder. Hvis du skal eksportere filmen til Final Cut Pro, eller hvis du av
en annen grunn vil opprettholde videoens opprinnelige størrelse, velger du «Full –
1920 x 1080» fra «Importer 1080i-video som»-lokalmenyen.

5

Velg hva du vil gjøre med originalfilene:

 Hvis du vil slette filene etter at de har blitt kopiert inn i iMovie, velger du «Flytt filer».
 Hvis du vil beholde filene slik de er også etter at de har blitt kopiert inn i iMovie,

velger du «Kopier filer».

background image

Kapittel 2

Lær å bruke iMovie

19

6

Klikk på Importer.

Du kan også importere video fra et prosjekt som er opprettet med iMovie HD. Når du
importerer et iMovie HD-prosjekt, er det kun videoinnholdet som opprinnelig ble
importert fra et videokamera til prosjektet, som blir importert til iMovie. Video som ble
flyttet inn i prosjektet fra Finder, blir ikke importert. Klippene i klippvisningen legges til
i videobiblioteket og grupperes som en hendelse. Klippene i tidslinjen plasseres i et
nytt iMovie-prosjekt. Alle overganger erstattes med krysstoninger. Ingen tekst,
effekter, musikk, lydeffekter eller bilder importeres til iMovie. Alle kapittelmarkører
forsvinner også.

Slik importerer du et tidligere iMovie-prosjekt:

1

Velg Arkiv > Importer iMovie HD-prosjekt, og finn fram til prosjektet
i importdialogruten.

Hvis du importerer HD-video (video med høy oppløsning), åpnes dialogruten med
innstillinger for 1080i HD-import. Hvis du ikke importerer video i 1080i-format, klikker
du på OK. Hvis du importerer i 1080i-format, eller hvis du kommer til å gjøre det senere,
markerer du den størrelsen iMovie skal bruke under importeringen. Størrelsen Stor
anbefales for vanlig bruk (inkludert visning på Apple TV) fordi du da sparer plass på
harddisken og fordi avspillingen vil bli jevnere på enkelte datamaskiner. Hvis
videokameraet tar opp ekte 1920 x 1080 HD-video, og hvis videoen skal kringkastes
eller eksporteres til Final Cut Pro, velger du størrelsen Full. Den bevarer mer av den
opprinnelige kvaliteten, men bruker mer plass på harddisken. (Du finner mer detaljert
informasjon om dette ved å søke etter 1080i i iMovie Hjelp.)

Vanligvis finner du iMovie-prosjekter i Filmer-mappen.

2

I Arkiver i-lokalmenyen velger du hvilken disk du vil arkivere prosjektet på.

Du kan velge en hvilken som helst harddisk som støttes, og som er koblet til
datamaskinen med en FireWire-kabel. En time med DV-video (standardoppløsning)
bruker omtrent 13 GB og en time med HD-video (høy oppløsning) bruker omtrent
40 GB, så du må forsikre deg om at det er nok plass på disken du velger. Ledig plass
på de tilgjengelige diskene vises i parenteser ved siden av disknavnet i lokalmenyen.

3

Hvis du importerer video i 1080i-format, velger du en størrelse fra lokalmenyen.

Video med stor størrelse har høy nok kvalitet til visning på en HDTV og til de fleste
andre bruksområder. Hvis du skal eksportere filmen til Final Cut Pro, eller hvis du
av en annen grunn vil opprettholde videoens opprinnelige størrelse, velger du
«Full – 1920 x 1080» fra «Importer 1080i-video som»-lokalmenyen.

4

Klikk på Importer.

background image

20

Kapittel 2

Lær å bruke iMovie