iMovie - Markere kildevideo

background image

Markere kildevideo

Hvert videoklipp består av flere videobilder. Disse vises som stillbilder, og serier med
flere slike bilder på rad kan minne om filmremser fra et kamera. (Hvor mange bilder ett
sekund med video inneholder, er avhengig av hvilket videoformat du bruker.) Generelt
når du arbeider med video i iMovie, markerer du utvalg av videobilder, eller bildeutvalg,
som kun er en del av videoklippet. I noen tilfeller kan imidlertid det markerte
bildeutvalget være et helt klipp eller flere klipp.

Standardinnstillingen er at når du klikker på et kildevideoklipp, markerer iMovie fire
sekunder med video fra det punktet du klikket på. Dette betyr at du kan se gjennom
videoen for å finne de riktige scenene, og bare klikke på dem for å automatisk markere
firesekunders bildeutvalg. Slik blir det enklere å få en jevn rytme i filmen du lager.
(I iMovie-valg kan du justere hvor mye video som skal markeres med ett klikk.
Hvis du vil vite hvordan du gjør det, leser du «Stille inn automatisk markering av
videobildeutvalg» i iMovie Hjelp.)

Klikk her for å spille av

i fullskjermmodus.

Klikk for å starte avspillingen
fra begynnelsen.

background image

Kapittel 2

Lær å bruke iMovie

25

En gul markeringskant vises rundt et videobildeutvalg når det er markert.

Du kan utvide eller forkorte et markert bildeutvalg, du kan sentrere det på nytt, eller du
kan markere et helt klipp eller flere klipp samtidig.

Hvis du vil markere et videobildeutvalg i kildevideobiblioteket, gjør du ett
av følgende:

m

Klikk på et klipp for å markere fire sekunder med video. Markeringen starter der du
klikker.

m

Flytt markøren over klippet for å markere det du vil markere.

Hvis du vil endre det markerte utvalget, gjør du ett av følgende:

m

Flytt på håndtaket på begynnelsen eller slutten av markeringen for å utvide eller
forkorte utvalget.

m

Plasser markøren over det nye startpunktet eller sluttpunktet, og klikk mens du holder
nede Skift-tasten.

Hvis du vil flytte markeringen til et annet videobildeutvalg i det samme klippet,
samtidig som du beholder størrelsen til det markerte området, kan du flytte
markeringen.

Slik flytter du markeringen:

m

Flytt den øverste markeringskanten til en annen plassering i klippet.

m

Trykk på høyre- eller venstrepiltasten for å flytte hele markeringen til høyre eller
venstre, ett bilde om gangen.

Du kan flytte markeringen ved å flytte markeringskantene rundt i klippet, og slik
lage flere markeringer med samme størrelse. Dette sikrer at filmen du lager, får en
jevn rytme.

Slik markerer du hele videoklipp i kildevideobiblioteket:

m

Klikk på et klipp mens du holder nede Tilvalg-tasten (z).

m

Klikk på et klipp mens du holder nede Kontroll-tasten, og velg «Marker hele klippet»
fra kontekstmenyen som vises.

Tips: Ved å «Kontroll-klikke» får du fram kontekstmenyer som kan hjelpe deg til
å arbeide mer effektivt. Kontekstmenyer inneholder nyttige kommandoer. Hvilke
kommandoer som vises, er avhengig av hvor du klikker.

Flytt på kantene for

å endre størrelsen

på markeringen.

Den gule kanten angir et markert
videobildeutvalg i et klipp.

background image

26

Kapittel 2

Lær å bruke iMovie

Slik markerer du flere videoklipp:

m

Hold nede Skift-tasten, og klikk på det første og siste klippet du vil markere i et
sammenhengende utvalg.

m

Hold nede Kommando-tasten (x), og klikk på enkeltklipp som ikke er ved siden av
hverandre. Klikk på et klipp igjen for å fjerne det fra settet av markerte klipp.

Mens flere klipp er markert, kan du flytte dem til en annen hendelse eller et annet
iMovie-prosjekt. Du kan også justere hvordan et videoklipp ser ut og deretter kopiere
og lime inn justeringene i flere klipp. Hvis du vil vite mer om dette, kan du søke etter
«videojusteringer» i iMovie Hjelp.