iMovie - Sortere (filtrere) video

background image

Sortere (filtrere) video

Når du har merket deler av videoen, er det enkelt å filtrere kildebiblioteket slik at du
bare ser de beste eller dårligste utvalgene.

Slik filtrerer du videokildebiblioteket etter favoritter eller forkastede klipp:

m

Velg ett av følgende fra Vis-lokalmenyen under hendelsesbiblioteket.

 Kun favoritter: Viser bare video som du har merket som favoritt.
 Favoritter og umerkede: Viser video som du har merket som favoritt eller som du

ikke har merket. (Dette er standardvisningen.)

 Alle klipp: Viser alle klippene i den markerte hendelsen.
 Kun forkastede: Viser bare klippene du har merket for sletting.

Hvis du velger Kun forkastede, kan du forhåndsvise klippene du har forkastet, før du
sletter dem.

En grønn strek viser at utvalget
er merket som favoritt.

En rød strek viser at utvalget er
merket for sletting (forkastet).

background image

28

Kapittel 2

Lær å bruke iMovie

Slik sletter du forkastede klipp:

1

Velg Vis > Kun forkastede, eller velg Kun forkastede fra Vis-lokalmenyen.

2

Klikk på «Flytt til papirkurven» øverst til høyre over de forkastede klippene.

Hvis du vil frigjøre diskplassen til videoen du har slettet, må du tømme papirkurven
på datamaskinen.

Slik frigjør du diskplass for klipp du har slettet:

m

Klikk på skrivebordet for å aktivere Finder, og velg deretter Finder > Tøm papirkurv.

Favoritter og umerkede-visning

Når du arbeider i iMovie, kan det være enklere å vise bare video som du har merket
som favoritt eller ikke merket. Det kan du gjøre ved å gå tilbake til standardvisningen.

I denne visningen forsvinner video du har forkastet umiddelbart. Hvis du vil vise
forkastet video igjen, velger du Forkastet fra Vis-lokalmenyen.

Hvis du vil gå tilbake til standardvisningen (favoritter og umerkede), gjør du ett
av følgende:

m

Trykk Kommando (x)-L.

m

Velg «Favoritter og umerkede» fra Vis-lokalmenyen.

m

Velg Vis > «Favoritter og umerkede».

m

Hvis du er i Kun forkastede-visningen, klikker du på «Skjul forkastede» oppe i høyre
hjørne i hendelsespanelet.