iMovie - Klippe bort uønskede videobilder fra prosjektet

background image

Klippe bort uønskede videobilder fra prosjektet

Det er enkelt å fjerne bilder fra begynnelsen eller slutten av et videoklipp, og det er
også enkelt å gjenopprette slike bilder i prosjektet når som helst.

Slik klipper du et videoklipp:

m

Marker bildene du vil beholde, og velg deretter Rediger > «Klipp til markering».

De uønskede bildene blir fjernet.

Hvis du ombestemmer deg, kan du gjenopprette de klippede bildene når som helst
ved å justere klippets varighet (eller videobildeutvalg) i prosjektet.

Slik justerer du klippets varighet (videobildeutvalg):

1

Marker et klipp i prosjektet.

2

Velg Rediger > Klipp, eller klikk på klippvarighetknappen i hjørnet på begynnelsen av
klippet (den ser ut som en klokke, og vises hvis du holder markøren over klippet).

Klippeverktøyet åpnes, og viser kun det markerte klippet. Markeringshåndtakene viser
klippets startpunkt og sluttpunkt i prosjektet.

Klippvarighetssymbol

Håndtak for klippets slutt

Håndtak for klippets start

background image

38

Kapittel 2

Lær å bruke iMovie

3

Hvis du vil justere startpunktet og sluttpunktet for klippet, gjør du ett av følgende:

 Flytt på håndtakene på begynnelsen eller slutten av markeringen.
 Hold nede Tilvalg-tasten (z) mens du trykker på venste- eller høyrepiltasten for å

flytte markeringens start- eller sluttpunkt ett bilde om gangen. Hvis markøren er nær
begynnelsen av markeringen, justeres klippets startpunkt. Hvis markøren er nær
slutten av markeringen, justeres klippets sluttpunkt.

 Trykk på høyre- eller venstrepiltasten for å flytte hele bildeutvalget til høyre eller

venstre, ett bilde om gangen.

4

Hvis du vil forhåndsvise endringene, klikker du på Start-knappen i klippeverktøyet.
Når du er fornøyd, klikker du på Ferdig.

Du kan også raskt forkorte eller utvide prosjektklipp ett bilde om gangen, uten å bruke
klippeverktøyet.

Slik justerer du et klipps varighet, ett bilde om gangen:

1

Flytt markøren til et punkt nær slutten av klippet du vil justere, og gjør ett av følgende:

 Hold nede Kommando-tasten (x) og Tilvalg-tasten (z). Når det oransje

markeringshåndtaket vises på slutten av klippet, flytter du markeringshåndtaket mot
høyre eller venstre for å utvide eller forkorte klippets varighet med ett bilde om
gangen.

background image

Kapittel 2

Lær å bruke iMovie

39

 Hold nede Tilvalg-tasten (z) mens du trykker på venste- eller høyrepiltasten for å

utvide eller forkorte klippets varighet med ett bilde om gangen.

Slik legger du til overganger mellom klipp i prosjektet

Du kan legge til overganger i iMovie-prosjektet som jevner ut bevegelsen mellom
videoklippene. Du kan for eksempel velge at det siste bildet i et klipp oppløses over de
første bildene i neste klipp, eller du kan velge at en scene skal skyve forrige scene ut av
skjermen. iMovie inneholder mange flotte overganger som kan gi prosjektet ditt det
lille ekstra.

Slik legger du inn overganger mellom to klipp:

1

Velg Vindu > Overganger, eller klikk på Overganger-knappen i iMovie-verktøylinjen.

I Overganger-panelet kan du forhåndsvise de forskjellige overgangsstilene ved å holde
markøren over dem.

2

Marker overgangen du vil bruke, og flytt den mellom to klipp i iMovie-prosjektet.