iMovie - Legge til lydeffekter og talekommentarer i prosjektet

background image

Legge til lydeffekter og talekommentarer i prosjektet

Du kan legge til lydeffekter eller talekommentarer i prosjektet og knytte det til et
spesielt videobilde, slik at de starter og stopper når du vil. Du kan bruke enhver lydfil
som er tilgjengelig i iTunes-biblioteket, eller en av lydeffektene i lydeffektmappene.
Du kan spille inn en talekommentar direkte over videoen i iMovie.

Slik legger du til en lydeffekt:

1

Klikk på «Musikk og lydeffekter»-knappen i iMovie-verktøylinjen, eller velg Vindu >
«Musikk og lydeffekter».

2

Klikk på lydeffektmappen for å se en liste over lydeffekter, eller bruk søkefeltet nederst
i panelet for å søke etter en lydfil ved hjelp av navn.

Du kan spille av lydfilene ved å dobbeltklikke på dem.

3

Marker en musikkfil, og flytt den dit du vil at den skal begynne å spilles av i iMovie-
prosjektet.

Et grønt lydklippsymbol vises nedenfor videoklippene.

Markøren endrer

utseende slik at du kan

flytte endene på

tekstsymbolet.

Lydeffektsymbol

background image

Kapittel 2

Lær å bruke iMovie

43

4

Hvis du vil flytte lydklippet over videoen, flytter du det dit du vil at det skal begynne
å spilles av i filmen.

5

Hvis du vil gjøre det kortere, flytter du enden mot venstre.

Slik tar du opp talekommentarer:

1

Klikk på Talekommentar-knappen for å åpne Talekommentar-vinduet.

2

Velg mikrofonen du vil bruke, fra Ta opp fra-lokalmenyen.

3

Flytt Lyd inn-skyveknappen til høyre eller venstre:

 Hvis du har en svak stemme, flytter du Lyd inn-skyveknappen til høyre for å gjøre

innspillingen høyere.

 Hvis du har en sterk stemme, flytter du den til venstre for å gjøre innspillingen

svakere.

4

Flytt Støyreduksjon-skyveknappen helt til høyre for å redusere støyen fra omgivelsene
(hvit støy) så mye som mulig.

Hvis du vil beholde noe av bakgrunnslydene som en del av innspillingen, flytter du
skyveknappen mot venstre.

5

Velg Stemmeforbedring hvis du vil gjøre den innspilte stemmelyden mykere.

6

Hvis du trenger å høre lyden mens du spiller inn en talekommentar, markerer du
avkrysningsruten «Spill prosjektlyd under opptak», og koble deretter til et par
hodetelefoner, slik at mikrofonen ikke plukker opp lyden av lydavspillingen. Hvis du
fjerner markeringen i avkrysningsruten, slås lydavspillingen av mens du spiller inn
talekommentaren.

7

Når du er klar til å begynne, klikker du på et punkt i klippet der du vil at
talekommentaren skal begynne. iMovie teller ned fra tre til en.

8

Begynn å snakke når du får beskjed om det.

Snakk høyt og tydelig inn i mikrofonen på datamaskinen, og sørg for at venstre og
høyre volumnivåindikator er grønn. Gul betyr at du snakker litt for høyt, mens rød betyr
at du snakker altfor høyt, og at stemmen blir forvrengt i innspillingen.

9

For å stoppe innspillingen, trykker du på mellomromstasten eller klikker hvor som helst
i iMovie-vinduet.

Venstre og høyre
volumnivåindikator

background image

44

Kapittel 2

Lær å bruke iMovie

Slik gjør du talekommentarklippet kortere:

m

Flytt enden av talekommentarsymbolet til venstre.

Talekommentarsporet kan ikke utvides utover den opprinnelige lengden.

Slik flytter du talekommentaren inne i prosjektet:

m

Flytt den til videobildet der du vil at avspillingen skal begynne.

Slik sletter du en talekommentar:

m

Marker symbolet, og trykk på slettetasten.