iMovie - Legge til tekst i prosjektet

background image

Legge til tekst i prosjektet

Du kan legge til tekst når som helst i prosjektet ditt. Hvis du for eksempel vil legge
til tekst eller rulletekst i filmen eller bruke tekst til å identifisere en scene eller person
i filmen. All tekst du legger til, blir referert til som tekst.

Slik legger du til tekst i videoen:

1

Velg Vindu > Tekst, eller klikk på Tekst-knappen i iMovie-verktøylinjen.

2

Velg stilen du vil bruke, og flytt den til et klipp i iMovie-prosjektet.

Når du holder teksten over videoklippet, vises en lilla skygge over klippet som viser om
teksten kommer til å vises over hele klippet, den første tredjedelen av klippet eller den
siste tredjedelen av klippet. Du kan flytte eller endre størrelsen på teksten senere.
Etter at du har sluppet på plass teksten, vises den i visningsvinduet i iMovie, og et blått
tekstsymbol vises ovenfor videoklippet.

3

I visningsvinduet markerer du eksempelteksten og skriver deretter inn teksten du vil
vise.

4

Hvis du vil endre farge, font eller tekststil, markerer du teksten, klikker på Vis fonter-
knappen i visningsvinduet og angir deretter valgene dine i Font-vinduet.

Tekstsymbol

Marker eksempelteksten,
og skriv inn din egen tekst.

Klikk når du
er ferdig.

Klikk for å åpne Font-
vinduet og endre
utseendet til teksten.

Klikk for å forhåndsvise

arbeidet.

background image

42

Kapittel 2

Lær å bruke iMovie

5

Hvis du vil forhåndsvise arbeidet, klikker du på Start-knappen i visningsvinduet. Når du
er fornøyd, klikker du på Ferdig.

Slik gjør du teksten kortere eller lengre:

m

Hold pekeren over en av endene på teksten til den endres til en vertikal linje, og flytt
deretter enden av tekstsymbolet.

Slik flytter du teksten:

m

Flytt den dit du vil at den skal vises i videoen. Du kan også plassere teksten slik at den
går over to klipp.

Slik redigerer du teksten du allerede har opprettet:

m

Dobbeltklikk på tekstsymbolet, og gjør endringene i visningsvinduet.

Slik sletter du en tekst:

m

Marker tekstsymbolet, og trykk deretter på slettetasten.