iMovie - Slik legger du til overganger mellom klipp i prosjektet

background image

Slik viser du en kort forhåndsvisning av redigert video:

m

Kontroller at markøren er plassert der du har utført endringen, og gjør ett av
følgende:

 Trykk på venstre klammeparentes ([) for å spille av ett sekund video foran

markørens plassering og ett sekund etter markørens plassering. Hvis markøren er
plassert over et markert bildeutvalg, spilles bare ett sekund video når du trykker
på venstre klammeparentes. Dette vil være enten det første eller det siste
sekundet i markeringen, avhengig av om markøren er plassert nær begynnelsen
eller slutten av markeringen.

 Trykk på høyre klammeparentes (]) for å spille av ett sekund video foran

markørens plassering og ett sekund etter markørens plassering. Hvis markøren er
plassert over et markert bildeutvalg, spilles bare tre sekunder video når du
trykker på høyre klammeparentes. Dette vil være enten de første eller de siste
sekundene i markeringen, avhengig av om markøren er plassert nær
begynnelsen eller slutten av markeringen.

Hvis du vil lære mer om tastatursnarveier som kan hjelpe deg med å jobbe mer
effektivt, kan du søke etter «tastatursnarveier» i iMovie Hjelp.

background image

40

Kapittel 2

Lær å bruke iMovie

Et svart overgangssymbol vises.

Slik forhåndsviser du overgangen i prosjektet:

m

Dobbeltklikk hvor som helst i klippet foran overgangen for å spille gjennom den, eller
naviger gjennom den ved å flytte markøren over overgangen så raskt eller sakte du vil.

Hvis du er fornøyd, kan du flytte en annen overgang over den første for å erstatte den,
eller du kan slette den og legge til en annen.

Slik sletter du en overgang:

m

Marker det svarte overgangssymbolet, og trykk deretter på slettetasten.

Prøv forskjellige overganger for å se hvordan de ser ut på forskjellige steder i prosjektet.

Slik lukker du Overganger-panelet:

m

Klikk på Overganger-knappen i iMovie-verktøylinje.

Tiden mellom et klipp og det neste gjennom en overgang, kalles overgangens varighet.
En overgang kan aldri vare lengre enn halvparten av lengden til det korteste klippet
på hver side av den. Hvis du for eksempel har en overgang mellom et klipp som er
fire sekunder langt og et som er seks sekunder, kan aldri overgangen være lengre enn
to sekunder.

Standardinnstillingen er at alle overganger varer et halvt sekund. Du kan endre
varigheten for overganger i prosjektets Egenskaper-vindu eller ved å velge Rediger >
Angi varighet. Hvis du vil vite mer, kan du søke etter «overgang varighet» i iMovie
Hjelp.

Du kan også velge at iMovie automatisk skal sette inn samme overgang mellom alle
klippene i prosjektet. Hvis du vil vite mer om dette, kan du søke etter «automatiske
overganger» iMovie Hjelp.

Overgangssymbol

background image

Kapittel 2

Lær å bruke iMovie

41