iMovie - Publisere for visning på iPod, iPhone eller Apple TV

background image

Publisere for visning på iPod, iPhone eller Apple TV

Hvis du vil se filmen din på iPod, iPhone eller Apple TV, må du først sende den ferdige
filmen til iTunes.

Slik lager du en film som er klar til visning på iPod eller iPhone eller via Apple TV:

1

Velg Deling > iTunes.

2

Angi størrelse eller størrelser for filmen.

Filmer med middels størrelse passer best for visning på iPod, mens filmer med stor
størrelse passer for visning på HDTV. Hvis du vil klargjøre filmen for iPhone, er det best
å opprette filmer i både liten og mobil størrelse. Hvis noen av størrelsesalternativene
ikke er tilgjengelige, er det fordi det originale prosjektet ikke er stort nok for
bearbeiding i den størrelsen. Hvis det opprinnelige mediet ikke har høy oppløsning,
kan ikke iMovie bearbeide en film med stor størrelse.

Det kan ta litt tid å bearbeide prosjektet, særlig hvis du har valgt flere størrelser
samtidig. Når filmene er ferdige, finner du dem i iTunes-filmbiblioteket ditt, der de er
klare til overføring til iPod eller iPhone, eller for kringkasting til HDTV via Apple TV.