iMovie - Dette lærer du

background image

Dette lærer du

Hvis du vil vite hvordan du importerer video til iMovie og deretter organiserer, sorterer
og håndterer videoinnholdet, leser du opplæringen som begynner i kapittel 2. Du lærer
hvordan du gjør følgende:

Â

Importerer video til iMovie

Â

Organiserer videoene i hendelser

Â

Merker segmenter slik at det er enkelt å finne dem igjen

Â

Merker segmenter som du ikke liker, og som skal slettes

Â

Forbedrer lyden i videoen

Â

Klipper bort overflødig bakgrunn for å lage et nærbilde

Â

Lager en videolysbildeserie

Â

Legger til et bilde med panorerings- og zoomeffekter (Ken Burns-effekten)

Â

Del den ferdige filmen med andre