iMovie - iMovie-grensesnittet

background image

iMovie-grensesnittet

Hovedvinduet i iMovie, som vises nedenfor, brukes til visning, organisering og
redigering av video. Herfra har du tilgang til så godt som alle verktøyene du trenger for
å arbeide med videoinnhold.