iMovie - Rozpoznanie kamery i importowanie wideo

background image

Rozpoznanie kamery i importowanie wideo

Istnieje kilka sposobów importowania materiału wideo do iMovie. Postępuj zgodnie
z instrukcjami dotyczącymi swojej sytuacji, po czym przejdź do rozdziału „Krok
2: Uporządkuj bibliotekę i oglądaj wideo” na stronie 20.

 Jeżeli używasz kamery DVD, kamery z dyskiem twardym (HDD), kamery lub aparatu

z pamięcią Flash, przeczytaj na stronie 11.

 Jeżeli materiał wideo znajduje się na taśmie w kamerze FireWire, przeczytaj na

stronie 14.

 Jeżeli materiał wideo znajduje się w bibliotece iPhoto, przeczytaj na stronie 16.
 Jeżeli chcesz nagrać wideo za pomocą iMovie, przeczytaj na stronie 17.
 Jeżeli materiał wideo znajduje się w projekcie wykonanym za pomocą poprzedniej

wersji iMovie lub zachowany jest gdzieś na dysku, przeczytaj na stronie 18.

Tutaj jest lista wszystkich

utworzonych projektów.

Przyciski paska narzędzi

iMovie służą do importu

i edycji wideo.

Biblioteka zdarzeń, zawierająca

listę zdarzeń wideo.

Tutaj przeglądasz materiał źródłowy.

Tutaj tworzysz swój projekt.

Tutaj wyświetlany jest
podgląd wideo.

background image

Rozdział 2

Poznaj iMovie

11

Kamery DVD, HDD lub Flash

Te urządzenia podłączane są do komputera za pomocą kabla USB. Określane są one
także mianem urządzeń o dostępie swobodnym (RAD, z angielskiego „Random Access
Device”), ponieważ pozwalają na swobodny wybór i import poszczególnych ujęć
wideo, w przeciwieństwie do kamer z taśmą.

Uwaga: Do obsługi wideo AVCHD wymagany jest komputer z procesorem Intela.
Więcej informacji o kamerach AVCHD znajdziesz na stronie www.apple.com/pl/ilife/
systemrequirements.html.

Jak zaimportować wideo z urządzenia o dostępie swobodnym?

1

Przełącz urządzenie w tryb „Computer” lub „PC” i podłącz je do komputera za pomocą
kabla USB. Opis sposobu podłączenia znajdziesz w instrukcji obsługi urządzenia.

Poniższa ilustracja pokazuje sposób połączenia kamery z komputerem iMac przy użyciu
kabla USB.

Po prawidłowym podłączeniu urządzenia, na ekranie otwarte zostanie okno importu,
pokazujące wszystkie ujęcia znajdujące się w pamięci podłączonego urządzenia.

Okno importu otworzy się po
prawidłowym podłączeniu
urządzenia.

background image

12

Rozdział 2

Poznaj iMovie

Jeżeli importujesz wideo wysokiej rozdzielczości (HD), pojawi się okno dialogowe
„Ustawienia importu 1080i HD”. Jeżeli nie importujesz wideo w formacie 1080i, kliknij
w OK. Jeżeli importujesz (lub będziesz importować) wideo w formacie 1080i, wybierz
rozmiar, w którym iMovie ma dokonać importu. Duży rozmiar zalecany jest
w większości przypadków (także wtedy, gdy wideo ma być wyświetlane przez Apple
TV), ponieważ oszczędza miejsce na dysku i zapewnia płynne odtwarzanie na
wolniejszych komputerach. Jeżeli jednak kamera nagrywa wideo w pełnej
rozdzielczości HD (1920 x 1080) i chcesz później eksportować ten materiał do Final Cut
Pro, wybierz pełny rozmiar, który zapewnia oryginalną jakość materiału wideo, lecz
zajmuje więcej miejsca na dysku. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w pomocy
iMovie. Poszukaj w niej hasła „1080i”.

Uwaga: Podłączenie do komputera kamery DVD może spowodować automatyczne
uruchomienie Odtwarzacza DVD. Jeżeli tak się stanie, po prostu zakończ działanie
Odtwarzacza DVD.

2

Kliknij w „Importuj wszystko”, aby zaimportować wszystkie ujęcia.

3

Wybierz z menu „Zachowaj w” dysk, na którym chcesz zachować materiał wideo.

Możesz wybrać dowolny obsługiwany dysk, podłączony do komputera za pomocą
kabla FireWire. Upewnij się, że jest na nim wystarczająco dużo miejsca: jedna godzina
standardowego materiału wideo (DV) zajmuje ponad 13 GB, natomiast godzina
materiału HD wymaga ponad 40 GB miejsca na dysku. Ilość wolnego miejsca na
każdym z dostępnych dysków pokazywana jest w nawiasie obok jego nazwy w menu.

4

Wybierz sposób uporządkowania importowanego wideo w bibliotece zdarzeń:

 Jeżeli chcesz dodać importowane wideo do istniejącego w iMovie zdarzenia, zaznacz

„Dodaj do istniejącego zdarzenia” i wybierz nazwę zdarzenia z menu.

 Jeżeli chcesz utworzyć nowe zdarzenie, nadaj mu nazwę (np. „Przyjęcie urodzinowe“),

wpisując ją w polu „Utwórz nowe zdarzenie”. Jeżeli chcesz utworzyć nowe zdarzenie
dla każdego dnia nagrywania, zaznacz „Rozdziel dni do nowych zdarzeń“.

5

Gdy importowany materiał wideo jest w formacie 1080i, możesz wybrać jego wielkość
z menu kontekstowego.

Duży rozmiar wideo zapewnia wystarczającą jakość do wyświetlania na ekranie
telewizora HD i do większości innych zastosowań. Jeżeli jednak planujesz eksportować
wideo do Final Cut Pro lub masz inne, konkretne powody do zachowania oryginalnego
formatu wideo, wybierz „Pełny - 1920x1080” z menu importu 1080i.

6

Kliknij w przycisk OK.

Pobieranie materiału wideo z kamery i tworzenie miniaturek może zająć iMovie ponad
godzinę, zależnie od długości nagrania. Pasek postępu w oknie importu wskazuje, które
ujęcie jest aktualnie importowane i jak szybko postępuje import.

background image

Rozdział 2

Poznaj iMovie

13

7

Po zakończeniu importowania wyłącz kamerę i odłącz ją od komputera.

Importowanie wybranych ujęć z urządzenia o dostępie swobodnym

Jeżeli nie chcesz importować całej zawartości pamięci urządzenia, możesz zaznaczyć
ujęcia do importu. Przyciski odtwarzania, widoczne w oknie importu poniżej pola
podglądu wideo pozwalają na przeglądanie ujęć i wybór tych, które mają być
zaimportowane. Na potrzeby tego poradnika najlepiej zaimportować przynajmniej 10
lub 15 minut materiału wideo.

Po podłączeniu urządzenia do komputera (zgodnie z opisem powyżej), wykonaj jedną
z poniższych czynności.

Jeżeli chcesz zaimportować większość ujęć:

1

Przestaw przełącznik po lewej stronie okna importu na pozycję „Ręcznie”.

2

Odwołaj zaznaczenie pól wyboru pod ujęciami, których nie chcesz importować.

3

Kliknij w „Importuj zaznaczone”.

4

Wykonaj kroki od 3 do 6 opisane na stronie 12.

Jeżeli chcesz zaimportować tylko kilka ujęć:

1

Przestaw przełącznik po lewej stronie okna importu na pozycję „Ręcznie”.

2

Kliknij w „Odznacz wszystko”.

3

Zaznacz pola wyboru pod ujęciami, które chcesz zaimportować.

4

Kliknij w „Importuj zaznaczone”.

5

Wykonaj kroki od 3 do 6 opisane na stronie 12.

Po zakończeniu importowania wideo kliknij w przycisk „Wysuń”, znajdujący się obok
menu „Kamera”, wyłącz kamerę i odłącz ją od komputera.

background image

14

Rozdział 2

Poznaj iMovie

Kamery cyfrowe FireWire

Jeżeli masz kamerę DV, HDV lub mini-DV, podłączaną do komputera za pomocą kabla
FireWire, możesz zaimportować wideo podczas odtwarzania go z taśmy.

Jak zaimportować wideo z kamery ze złączem FireWire?

1

Przestaw kamerę w tryb „VTR” (na niektórych kamerach tryb ten nazywa się „Play” lub
„VCR”). Włącz kamerę, jeżeli nie włączyła się automatycznie.

2

Podłącz kamerę do komputera za pomocą kabla FireWire.

Poniższa ilustracja pokazuje sposób podłączenia kamery z komputerem iMac przy
użyciu kabla FireWire.

Po prawidłowym podłączeniu kamery otwarte zostanie okno importu.

Jeżeli importujesz wideo wysokiej rozdzielczości (HD), pojawi się okno dialogowe
„Ustawienia importu 1080i HD”. Jeżeli nie importujesz wideo w formacie 1080i, kliknij
w OK. Jeżeli importujesz (lub będziesz importować) wideo w formacie 1080i, wybierz
rozmiar, w którym iMovie ma dokonać importu. Duży rozmiar zalecany jest w
większości przypadków (także wtedy, gdy wideo ma być wyświetlane przez Apple TV),
ponieważ oszczędza miejsce na dysku i zapewnia płynne odtwarzanie na wolniejszych
komputerach. Jeżeli jednak kamera nagrywa wideo w pełnej rozdzielczości HD (1920 x
1080) i chcesz później eksportować ten materiał do Final Cut Pro, wybierz pełny
rozmiar, który zapewnia oryginalną jakość materiału wideo, lecz zajmuje więcej miejsca
na dysku. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w pomocy iMovie. Poszukaj w niej
hasła „1080i”.

3

Upewnij się, że przełącznik po lewej stronie okna ustawiony jest na pozycję
„Automatycznie”.

Okno importu otworzy się po
prawidłowym podłączeniu
urządzenia.

background image

Rozdział 2

Poznaj iMovie

15

4

Kliknij w Importowanie.

5

Wybierz z menu „Zachowaj w” dysk, na którym chcesz zachować materiał wideo.

Możesz wybrać dowolny obsługiwany dysk, podłączony do komputera za pomocą
kabla FireWire. Upewnij się, że jest na nim wystarczająco dużo miejsca: jedna godzina
standardowego materiału wideo (DV) zajmuje ponad 13 GB, natomiast godzina
materiału HD wymaga ponad 40 GB miejsca na dysku. Ilość wolnego miejsca na
każdym z dostępnych dysków pokazywana jest w nawiasie obok jego nazwy w menu.

6

Wybierz sposób uporządkowania importowanego wideo w bibliotece zdarzeń:

 Jeżeli chcesz dodać importowane wideo do istniejącego w iMovie zdarzenia, zaznacz

„Dodaj do istniejącego zdarzenia” i wybierz nazwę zdarzenia z menu.

 Jeżeli chcesz utworzyć nowe zdarzenie, nadaj mu nazwę (np. „Przyjęcie urodzinowe“),

wpisując ją w polu „Utwórz nowe zdarzenie”. Jeżeli chcesz utworzyć nowe zdarzenie
dla każdego dnia nagrywania, zaznacz „Rozdziel dni do nowych zdarzeń“.

7

Gdy importowany materiał wideo jest w formacie 1080i, możesz wybrać jego wielkość
z menu kontekstowego.

Duży rozmiar wideo zapewnia wystarczającą jakość do wyświetlania na ekranie
telewizora HD i do większości innych zastosowań. Jeżeli jednak planujesz eksportować
wideo do Final Cut Pro lub masz inne, konkretne powody do zachowania oryginalnego
formatu wideo, wybierz „Pełny - 1920x1080” z menu importu 1080i.

8

Kliknij w przycisk OK.

Taśma w kamerze zostanie automatycznie przewinięta do początku i rozpocznie się
importowanie jej zawartości. Po zaimportowaniu taśma zostanie ponownie
przewinięta.

Wideo będzie odtwarzane podczas importu. Możesz oglądać odtwarzany obraz (dźwięk
odtwarzany będzie tylko przez kamerę) lub pozostawić komputer i zaczekać, aż import
się skończy. Importowanie wideo może trwać dłużej, niż sam czas zarejestrowanego
materiału.
Po zakończeniu importu iMovie musi wygenerować miniaturki dla każdego z ujęć, co
może zająć trochę czasu.

background image

16

Rozdział 2

Poznaj iMovie

9

Po zakończeniu importowania wyłącz kamerę i odłącz ją od komputera.

Ujęcia wideo z biblioteki iPhoto

Materiał wideo nagrany za pomocą aparatu cyfrowego lub telefonu i zaimportowany
do iPhoto będzie również dostępny w iMovie. Zaznacz „Wideo z iPhoto” na liście
biblioteki zdarzeń, po czym zaznacz jedno ze zdarzeń. Jeżeli chcesz dowiedzieć się
więcej o dodawaniu wideo do biblioteki iPhoto, otwórz iPhoto i wybierz z menu Pomoc
> „Pomoc iPhoto”.

Uwaga: W bibliotece zdarzeń pojawią się tylko materiały w formatach wideo
obsługiwanych przez iMovie.

Importowanie wybranych fragmentów wideo z kamery FireWire

Jeżeli nie chcesz importować całej zawartości taśmy, możesz zaimportować tylko
wybrane fragmenty. Na potrzeby tego poradnika najlepiej zaimportować
przynajmniej 10 lub 15 minut materiału wideo.

Po podłączeniu kamery do komputera (zgodnie z opisem powyżej), wykonaj jedną
z poniższych czynności.

Jeżeli chcesz zaimportować tylko część materiału:

1

Przestaw przełącznik po lewej stronie okna importu na pozycję „Ręcznie”.

2

Użyj przycisków odtwarzania widocznych w oknie importu, aby przewinąć taśmę
do przodu lub do tyłu.

Gdy przeglądniesz zawartość taśmy, przewiń ją do miejsca, od którego chcesz
rozpocząć importowanie.

3

Kliknij w „Importuj”, po czym wykonaj kroki od 5 do 8 opisane na stronie 15.

Import rozpocznie się od ustawionego wcześniej miejsca.

4

Kliknij w „Stop”, aby przerwać importowanie. Po każdym przerwaniu importu iMovie
musi utworzyć miniaturki z zaimportowanego materiału wideo. Czynność ta może
zająć chwilę.

5

Jeżeli chcesz zaimportować kolejny fragment wideo, powtórz kroki od 2 do 4,
opisane powyżej.

6

Po zakończeniu importowania wyłącz kamerę i odłącz ją od komputera.

background image

Rozdział 2

Poznaj iMovie

17

Nagrywanie wideo za pomocą iMovie

Jeżeli twój Mac ma wbudowaną kamerę iSight (lub gdy podłączysz zewnętrzną kamerę
iSight albo inną zgodną kamerę FireWire), możesz za jej pomocą nagrywać wideo
bezpośrednio do iMovie.

Jak nagrywać wideo za pomocą iMovie?

1

Jeżeli w komputerze nie ma wbudowanej kamery iSight, podłącz zewnętrzną kamerę
za pomocą kabla FireWire.

2

Kliknij w przycisk importu, aby otworzyć okno importowania.

3

Jeżeli do komputera podłączonych jest kilka urządzeń, wybierz właściwe z menu
„Kamera”.

4

Kliknij w Przechwyć.

5

Wybierz z menu „Zachowaj w” dysk, na którym chcesz zachować materiał wideo.

Możesz wybrać dowolny obsługiwany dysk, podłączony do komputera za pomocą
kabla FireWire. Zachowanie godziny materiału wideo może zająć kilka GB, wybierz więc
dysk, na którym jest wystarczająco dużo wolnego miejsca. Ilość wolnego miejsca na
każdym z dostępnych dysków pokazywana jest w nawiasie obok jego nazwy w menu.

6

Wybierz sposób uporządkowania importowanego wideo w bibliotece zdarzeń:

 Jeżeli chcesz utworzyć nowe zdarzenie, nadaj mu nazwę (np. „Przyjęcie urodzinowe“),

wpisując ją w polu „Utwórz nowe zdarzenie”.

 Jeżeli chcesz dodać importowane wideo do istniejącego w iMovie zdarzenia, zaznacz

„Dodaj do istniejącego zdarzenia” i wybierz nazwę zdarzenia z menu.

7

Gdy będziesz gotów do rozpoczęcia nagrywania, kliknij w OK. iMovie rozpocznie
nagrywanie od razu.

8

Kliknij w Stop, gdy zechcesz zakończyć nagrywanie.

Nagrywanie możesz zaczynać i przerywać w dowolnej chwili. Po każdym przerwaniu
importu iMovie musi utworzyć miniaturki z zaimportowanego materiału wideo.
Czynność ta może zająć chwilę. Gdy rozpoczniesz nagrywanie ponownie, możesz
utworzyć nowe zdarzenie lub kliknąć w OK, aby dodać nowy materiał wideo do tego
samego zdarzenia.

9

Po zakończeniu nagrywania kliknij w Gotowe.

Przycisk importu

background image

18

Rozdział 2

Poznaj iMovie

Projekty iMovie HD lub inne pliki filmowe z dysku

Możesz importować wideo zachowane na wbudowanym dysku twardym komputera
lub na dysku zewnętrznym, podłączonym za pomocą kabla FireWire.

Jak importować wideo z twardego dysku?

1

Wybierz z menu Plik > „Importuj filmy” i wskaż plik w oknie dialogowym.

Jeżeli importujesz wideo wysokiej rozdzielczości (HD), pojawi się okno dialogowe
„Ustawienia importu 1080i HD”. Jeżeli nie importujesz wideo w formacie 1080i, kliknij
w OK. Jeżeli importujesz (lub będziesz importować) wideo w formacie 1080i, wybierz
rozmiar, w którym iMovie ma dokonać importu. Duży rozmiar zalecany jest w
większości przypadków (także wtedy, gdy wideo ma być wyświetlane przez Apple TV),
ponieważ oszczędza miejsce na dysku i zapewnia płynne odtwarzanie na wolniejszych
komputerach. Jeżeli jednak kamera nagrywa wideo w pełnej rozdzielczości
HD (1920 x 1080) i chcesz później eksportować ten materiał do Final Cut Pro, wybierz
pełny rozmiar, który zapewnia oryginalną jakość materiału wideo, lecz zajmuje więcej
miejsca na dysku. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w pomocy iMovie. Poszukaj
w niej hasła „1080i”.

2

Wybierz z menu „Zachowaj w” dysk, na którym chcesz zachować wideo.

Możesz wybrać dowolny obsługiwany dysk, podłączony do komputera za pomocą
kabla FireWire. Zachowanie godziny materiału wideo może zająć kilka GB, wybierz więc
dysk, na którym jest wystarczająco dużo wolnego miejsca. Ilość wolnego miejsca na
każdym z dostępnych dysków pokazywana jest w nawiasie obok jego nazwy w menu.

3

Wybierz sposób uporządkowania importowanego wideo w bibliotece zdarzeń:

 Jeżeli chcesz utworzyć nowe zdarzenie, nadaj mu nazwę (np. „Przyjęcie urodzinowe“),

wpisując ją w polu „Utwórz nowe zdarzenie”.

 Jeżeli chcesz dodać importowane wideo do istniejącego zdarzenia, zaznacz „Dodaj

do istniejącego zdarzenia” i wybierz nazwę zdarzenia z menu.

4

Gdy importowany materiał wideo jest w formacie 1080i, możesz wybrać jego wielkość
z menu kontekstowego.

Duży rozmiar wideo zapewnia wystarczającą jakość do wyświetlania na ekranie
telewizora HD i do większości innych zastosowań. Jeżeli jednak planujesz eksportować
wideo do Final Cut Pro lub masz inne, konkretne powody do zachowania oryginalnego
formatu wideo, wybierz „Pełny - 1920x1080” z menu importu 1080i.

5

Określ, co ma się stać z plikami źródłowymi:

 Jeżeli chcesz, aby pliki źródłowe zostały usunięte po skopiowaniu ich do iMovie,

zaznacz „Przenieś pliki”.

 Jeżeli chcesz zachować pliki źródłowe po skopiowaniu ich do iMovie, zaznacz „Kopiuj

pliki”.

background image

Rozdział 2

Poznaj iMovie

19

6

Kliknij w Importowanie.

Możesz także importować wideo z projektu utworzonego w programie iMovie HD.
Importowany jest wówczas tylko materiał wideo pobrany z kamery do iMovie HD.
Ujęcia przeciągnięte do projektu z Findera nie są uwzględniane. Ujęcia widoczne
w przeglądarce ujęć są dodawane do biblioteki wideo i grupowane jako pojedyncze
zdarzenie. Ujęcia z linii czasu umieszczane są w nowym projekcie iMovie. Wszystkie
przejścia zostaną zastąpione efektem rozpuszczania. Nie zostaną zaimportowane żadne
tytuły, efekty, muzyka, efekty dźwiękowe ani zdjęcia. Utracone zostaną także wszystkie
znaczniki rozdziałów.

Jak zaimportować projekt z poprzedniej wersji iMovie?

1

Wybierz z menu Plik > „Importuj projekt iMovie HD” i wskaż projekt w oknie
dialogowym.

Jeżeli importujesz wideo wysokiej rozdzielczości (HD), pojawi się okno dialogowe
„Ustawienia importu 1080i HD”. Jeżeli nie importujesz wideo w formacie 1080i, kliknij
w OK. Jeżeli importujesz (lub będziesz importować) wideo w formacie 1080i, wybierz
rozmiar, w którym iMovie ma dokonać importu. Duży rozmiar zalecany jest
w większości przypadków (także wtedy, gdy wideo ma być wyświetlane przez Apple
TV), ponieważ oszczędza miejsce na dysku i zapewnia płynne odtwarzanie na
wolniejszych komputerach. Jeżeli jednak kamera nagrywa wideo w pełnej
rozdzielczości HD (1920 x 1080) i chcesz później eksportować ten materiał do Final Cut
Pro, wybierz pełny rozmiar, który zapewnia oryginalną jakość materiału wideo, lecz
zajmuje więcej miejsca na dysku. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w pomocy
iMovie. Poszukaj w niej hasła „1080i”.

Projekty te są zwykle przechowywane w katalogu Filmy.

2

Wybierz z menu „Zachowaj w” dysk, na którym chcesz zachować wideo.

Możesz wybrać dowolny obsługiwany dysk, podłączony do komputera za pomocą
kabla FireWire. Upewnij się, że jest na nim wystarczająco dużo miejsca: jedna godzina
standardowego materiału wideo (DV) zajmuje ponad 13 GB, natomiast godzina
materiału HD wymaga ponad 40 GB miejsca na dysku. Ilość wolnego miejsca na
każdym z dostępnych dysków pokazywana jest w nawiasie obok jego nazwy w menu.

3

Gdy importowany materiał wideo jest w formacie 1080i, możesz wybrać jego wielkość
z menu kontekstowego.

Duży rozmiar wideo zapewnia wystarczającą jakość do wyświetlania na ekranie
telewizora HD i do większości innych zastosowań. Jeżeli jednak planujesz eksportować
wideo do Final Cut Pro lub masz inne, konkretne powody do zachowania oryginalnego
formatu wideo, wybierz „Pełny - 1920x1080” z menu importu 1080i.

4

Kliknij w Importowanie.

background image

20

Rozdział 2

Poznaj iMovie