iMovie - Krok 2:  Uporzàdkuj bibliotekę i oglądaj wideo

background image

Krok 2: Uporządkuj bibliotekę i oglądaj wideo

Gdy materiał wideo zostanie zaimportowany do iMovie, możesz zacząć z niego
korzystać. Materiał ten jest automatycznie dzielony na zdarzenia, dostępne na liście
biblioteki zdarzeń. Można go wyświetlać, przeglądać, przeszukiwać lub poprawiać.