iMovie - Sortowanie (filtrowanie) wideo

background image

Sortowanie (filtrowanie) wideo

Teraz, gdy masz już oznaczone niektóre fragmenty wideo, możesz w łatwy sposób
przefiltrować bibliotekę źródeł, aby zobaczyć tylko najlepsze (lub najgorsze) fragmenty.

Jak zobaczyć tylko najlepsze lub najgorsze ujęcia?

m

Otwórz menu „Pokaż” (widoczne pod biblioteką zdarzeń) i wybierz z niego jedną
z następujących opcji:

 Tylko ulubione: Pokazuje tylko te fragmenty, które oznaczone zostały jako ulubione.
 Ulubione i nieoznaczone: Pokazuje nieoznaczony materiał wideo oraz fragmenty,

które zostały oznaczone jako ulubione. Jest to ustawienie domyślne.

 Wszystkie ujęcia: Pokazuje wszystkie ujęcia wideo.
 Tylko odrzucone: Pokazuje tylko te ujęcia, które zostały oznaczone jako odrzucone.

Po wybraniu pokazywania tylko odrzuconych ujęć możesz przejrzeć odrzucone
fragmenty przed ich usunięciem.

Jak usunąć odrzucone ujęcia?

1

Wybierz z menu Widok > „Tylko odrzucone” lub wybierz „Tylko odrzucone” z menu
„Pokaż”.

2

Kliknij w przycisk „Przenieś odrzucone do kosza”, znajdujący się w prawym górnym rogu,
ponad odrzuconymi ujęciami.

Jeżeli chcesz odzyskać miejsce na dysku, zajęte przez właśnie usunięty fragment wideo,
musisz opróżnić kosz.

Jak odzyskać miejsce na dysku po usunięciu ujęcia?

m

Kliknij w biurko, aby uaktywnić Findera, po czym wybierz z menu Finder > „Opróżnij
kosz”.

Widok ulubionych i nieoznaczonych

Praca w iMovie może być łatwiejsza, gdy pokazywane będą tylko te ujęcia, które zostały
oznaczone jako ulubione oraz te, które nie zostały oznaczone w żaden sposób. W tym
celu należy przywrócić widok domyślny.

W tym widoku wszelkie odrzucone fragmenty wideo znikają od razu. Jeżeli chcesz je
zobaczyć, wybierz „Odrzucone” z menu „Pokaż”.

Oto sposoby przywracania domyślnego widoku ujęć ulubionych
i nieoznaczonych:

m

Wciśnij Command (x)-L.

m

Wybierz „Ulubione i nieoznaczone” z menu „Pokaż”.

m

Wybierz z menu Widok > „Ulubione i nieoznaczone”.

m

Jeżeli włączone jest pokazywanie tylko odrzuconych ujęć, kliknij w przycisk „Ukryj
odrzucone”, widoczny w prawym rogu przeglądarki zdarzeń.

background image

Rozdział 2

Poznaj iMovie

29