iMovie - Kadrowanie wideo

background image

Kadrowanie wideo

iMovie pozwala na kadrowanie filmów w podobny sposób, jak kadruje się zdjęcia,
przybliżając wybrany obiekt i obcinając tło.

Kadrowanie standardowego nagrania wideo lub wideo o niskiej rozdzielczości może
znacząco obniżyć jego jakość. W przypadku wideo HD jakość wykadrowanego ujęcia
jest praktycznie taka sama, jak oryginału.

Jak wykadrować ujęcie?

1

Kliknij w przycisk kadrowania, znajdujący się w pasku narzędzi iMovie, po czym kliknij
w ujęcie, aby je zaznaczyć.

2

Kliknij w przycisk „Kadruj”, widoczny w polu podglądu wideo.

Wokół ramki wideo pojawi się zielony prostokąt kadrowania.

3

Przeciągnij zielony prostokąt kadrowania, aby zmienić jego wielkość i położenie,
wskazując w ten sposób fragment obrazu, który chcesz wyróżnić.

Kliknij, aby zobaczyć
podgląd zmian.

Przeciągnij i rozciągnij, aby

wskazać kadrowany obszar.

Kliknij, aby obrócić cały
obraz.

Kliknij, aby wykadrować.

Kliknij, aby przywrócić

pełną ramkę wideo.

Kliknij po zakończeniu
zmian.

background image

30

Rozdział 2

Poznaj iMovie

Maksymalny kadr obejmuje 50% oryginalnego rozmiaru obrazu. Jeżeli żaden projekt
nie jest zaznaczony, prostokąt kadrowania zachowuje proporcje panoramiczne (16:9).
W przeciwnym razie proporcje prostokąta odpowiadają proporcjom zaznaczonego
projektu.

4

Kliknij w przycisk odtwarzania, aby zobaczyć podgląd dokonanych zmian.

5

Jeżeli wszystko jest dobrze, kliknij w „Gotowe”. Kadrowanie zostanie zastosowane do
całego ujęcia.

Na początku paska ujęcia pojawi się ikona kadrowania.

Możesz kliknąć w ikonę kadrowania w dowolnym momencie, aby zmienić lub usunąć
kadrowanie. Gdy zechcesz przywrócić oryginalny rozmiar wideo, otwórz edytor
kadrowania i kliknij w przycisk „Dopasuj”.

Ikona kadrowania

Bezpieczna edycja

„Bezpieczna edycja” w iMovie oznacza, że wszelkie zmiany dokonywane w materiale
wideo (lub innym materiale multimedialnym, dołączonym do projektu) można zawsze
cofnąć, jeżeli np. wynik nie jest satysfakcjonujący. Dzieje się tak, ponieważ iMovie
nigdy nie zmienia oryginalnego materiału. Nie tworzy również zmienionej kopii
oryginału, zapamiętuje jedynie dokonywane zmiany i wyświetla je za każdym razem,
gdy włączasz odtwarzanie wideo. Dzięki temu nie trzeba także ręcznie zachowywać
projektu za każdym razem.

Jak cofnąć ostatnią czynność?

m

Wybierz z menu Edycja > Cofnij [nazwa czynności].

Jak przywrócić oryginalny wygląd ujęcia wideo lub zdjęcia?

1

Zaznacz ujęcie i kliknij w przycisk, użyty wcześniej do dokonania zmian obrazu lub
dźwięku.

2

Usuń zmiany, których nie chcesz pozostawić.

Na końcu każdego z tematów omawianych w tym poradniku znajdują się
szczegółowe informacje, pozwalające przywrócić zdjęcia i ujęcia wideo do
oryginalnego stanu.

background image

Rozdział 2

Poznaj iMovie

31