iMovie - Krok 4:Utwórz projekt iMovie

background image

Krok 4: Utwórz projekt iMovie

Jeżeli chcesz pokazać niektóre fragmenty swej biblioteki wideo znajomym,
opublikować je w Internecie, przesłać do iPoda lub Apple TV, utwórz własny film,
korzystając z materiałów źródłowych znajdujących się w bibliotece wideo i łącząc je ze
sobą. Możesz uatrakcyjnić swój film, dodając do niego muzykę, efekty dźwiękowe,
narrację i zdjęcia. iMovie pozwala także na nałożenie tytułów i napisów oraz umożliwia
zastosowanie różnych efektów przejścia między ujęciami. Rozpocznij od utworzenia
nowego projektu iMovie, w którym ułożysz wszystkie części, z których składać się
będzie film.

W tym kroku utworzysz nowy projekt iMovie, dodasz do niego ujęcia wideo
z biblioteki, ułożysz je w odpowiedniej kolejności i dołączysz muzykę w tle, tworząc
prosty pokaz wideo. Później uatrakcyjnisz go, dowiadując się, jak wyciąć niechciane
klatki wideo, dodać podpisy, efekty przejścia i efekty dźwiękowe.