iMovie - Dodawanie muzyki w tle projektu

background image

Dodawanie muzyki w tle projektu

Ścieżka muzyczna może ożywić film. Jeżeli masz jakieś utwory w bibliotece iTunes,
możesz przeciągnąć któryś z nich i dołączyć go do projektu. Jeżeli nie, możesz
spróbować użyć efektów dźwiękowych iLife.

Jak dodać muzykę do projektu iMovie?

1

Wybierz z menu Okno > „Efekty muzyczne i dźwiękowe” lub kliknij w przycisk „Efekty
muzyczne i dźwiękowe“, znajdujący się w pasku narzędzi iMovie.

2

Wybierz iTunes w panelu efektów muzycznych i dźwiękowych, aby zobaczyć listę
wszystkich utworów z biblioteki iTunes. Możesz także wybrać „iLife Sound Effects”
(efekty dźwiękowe iLife) lub „iMovie '08 Sound Effects” (efekty dźwiękowe iMovie '08).

Możesz odsłuchać dowolny plik dźwiękowy, klikając w niego dwa razy.

3

Zaznacz plik muzyczny i przeciągnij go do tła projektu. Uważaj, aby nie upuścić go nad
żadnym z ujęć.

Za ujęciami pojawi się zielona ikona, oznaczająca muzykę umieszczoną w tle. Jej
początek pokrywa się z początkiem ujęć, koniec natomiast zależy od czasu trwania
utworu. Jeżeli muzyka trwa dłużej niż wideo, na końcu ujęć pojawi się wskaźnik.
Muzyka umieszczona w tle jest automatycznie wyciszana pod koniec wideo.

4

Jeżeli chcesz skorygować początek i koniec muzyki w tle ujęć, kliknij w zielone tło
i wybierz z menu Edycja > „Przytnij muzykę”.

Muzyka w tle

Wskaźnik muzyki

background image

36

Rozdział 2

Poznaj iMovie

Pojawi się wówczas pole przycinania muzyki, wyświetlające zaznaczony dźwięk. Dźwięk
ten wyświetlony jest jako przebieg fali. Różowa część fali oznacza fragment odtwarzany
wraz z materiałem wideo. Możesz go obejrzeć, przesuwając wskaźnik nad tą częścią
przebiegu fali. Czarna część fali oznacza fragment leżący poza początkiem lub końcem
wideo. Gdy dodasz więcej ujęć do projektu wideo, wydłużając go, muzyka w tle
automatycznie obejmie dodatkowy materiał.

5

Jeżeli chcesz ustalić, w którym momencie utworu ma rozpocząć się odtwarzanie filmu,
przeciągnij pierwszy uchwyt zaznaczenia.

Podczas przeciągania uchwytu początku wideo, różowy zakres fali przesuwa się,
a w polu podglądu odtwarzany jest fragment wideo, odpowiadający nowej pozycji
początkowej.

6

Jeżeli chcesz ustalić, w którym momencie wideo ma zakończyć się odtwarzanie muzyki,
przeciągnij drugi uchwyt zaznaczenia.

Podczas przeciągania uchwytu końca muzyki, w polu podglądu odtwarzany jest
fragment wideo, odpowiadający nowej pozycji końcowej.

7

Jeżeli chcesz zobaczyć podgląd dokonanych zmian, kliknij w przycisk odtwarzania
widoczny w polu podglądu wideo. Jeżeli wszystko jest dobrze, kliknij w Gotowe.

Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o pracy z dźwiękiem w iMovie, włączając w to
dodawanie i zmianę układu różnych utworów w tle lub efektów dźwiękowych,
wydobywanie dźwięków z ujęć wideo oraz stopniowe wyciszanie i narastanie dźwięku,
zajrzyj do pomocy iMovie, kliknij w „Tworzenie projektu wideo” i zobacz tematy pod
hasłem „Poprawianie dźwięku”.

Jak zamknąć panel efektów muzycznych i dźwiękowych?

m

Kliknij w przycisk „Muzyka i efekty dźwiękowe”, widoczny w pasku narzędzi.

Jak usunąć muzykę z tła?

m

Kliknij poza ujęciami wideo, aby zaznaczyć pole symbolizujące muzykę dodaną do
projektu, po czym wciśnij klawisz Delete.

Uchwyt końca muzyki

Uchwyt początku wideo

background image

Rozdział 2

Poznaj iMovie

37

W ten sposób masz utworzony prosty film, który możesz pokazać znajomym i rodzinie.
Jeśli chcesz, możesz edytować go dalej, postępując według poniższych instrukcji.