iMovie - Dodawanie tytułów do projektu

background image

Dodawanie tytułów do projektu

iMovie pozwala na wstawianie tekstu w dowolnym miejscu projektu. Przykładowo,
możesz w ten sposób dodać tytuł filmu lub napisy końcowe. Możesz również podpisać
jakąś scenę lub osobę. Teksty dodawane do filmu określane są mianem tytułów.

Jak dodać tytuł do wideo?

1

Wybierz z menu Okno > Tytuły lub kliknij w przycisk „Tytuły” w pasku narzędzi iMovie.

2

Zaznacz styl tytułu, który chcesz dodać i przeciągnij go do ujęcia w projekcie iMovie.

Gdy przytrzymasz tytuł nad ujęciem, część ujęcia zmieni kolor na purpurowy, wskazując
w ten sposób, czy tytuł pojawi się nad całym ujęciem, jedną trzecią ujęcia na początku,
czy jedną trzecią ujęcia na końcu. Dodany tytuł można zawsze przesunąć w inne
miejsce. Po upuszczeniu tytułu we właściwym miejscu, pojawi się on w podglądzie
wideo. Nad paskiem ujęcia wyświetlona zostanie niebieska ikona, symbolizująca tytuł.

3

Zaznacz zastępczy tekst w polu podglądu wideo i wpisz swój własny.

4

Jeżeli chcesz zmienić kolor, czcionkę lub styl tekstu, zaznacz go, kliknij w przycisk „Pokaż
czcionki” (widoczny w podglądzie wideo) i dokonaj zmian w otwartym wówczas oknie
wyboru czcionki.

Ikona tytułu

Zaznacz tekst zastępczy i
wpisz swój własny.

Kliknij po zakończeniu
zmian.

Kliknij, aby otworzyć
okno wyboru czcionki
i zmienić wygląd tekstu.

Kliknij, aby zobaczyć

podgląd zmian.

background image

42

Rozdział 2

Poznaj iMovie

5

Jeżeli chcesz zobaczyć, jak wygląda dodany tytuł, kliknij w przycisk odtwarzania,
widoczny w polu podglądu wideo. Jeżeli wszystko jest dobrze, kliknij w „Gotowe”.

Jak wydłużyć lub skrócić tytuł?

m

Umieść wskaźnik nad początkiem lub nad końcem niebieskiego paska, oznaczającego
dodany tytuł i zaczekaj, aż wskaźnik ten zmieni się w pionową kreskę. Następnie
przeciągnij wskazany koniec paska tytułu.

Jak przesunąć tytuł w inne miejsce projektu?

m

Przeciągnij tytuł tam, gdzie ma się on znaleźć. Możesz go nawet tak umieścić, aby
pokrywał dwa sąsiednie ujęcia.

Jak zmienić utworzony tytuł?

m

Kliknij dwa razy w ikonę tytułu i dokonaj zmian w polu podglądu wideo.

Jak usunąć tytuł?

m

Zaznacz ikonę tytułu i wciśnij klawisz Delete.