iMovie - Dodawanie wideo do projektu

background image

Dodawanie wideo do projektu

Do projektu można dodać dowolną ilość materiału wideo, wybranego z pojedynczego
zdarzenia lub z wielu zdarzeń i układając go w dowolnej kolejności. Po dodaniu zakresu
klatek do projektu, pojawi się on jako osobne ujęcie, nawet jeżeli w materiale
źródłowym zakres ten stanowi tylko część ujęcia.

Dodawanie wideo do projektu nie powoduje przenoszenia ani kopiowania materiału.
iMovie zapamiętuje jedynie odnośnik do wskazanego fragmentu. Jeżeli więc materiał
źródłowy znajduje się na dysku zewnętrznym, dysk ten musi być podłączony do
komputera podczas pracy z danym projektem. Oznacza to także, że możesz
wielokrotnie dodawać ten sam fragment wideo do pojedynczego projektu lub kilku
różnych projektów. W każdej sytuacji dodany fragment będzie traktowany jako
odnośnik do materiału źródłowego.

Jeżeli chcesz utworzyć pokaz wideo, upewnij się, że wszystkie ujęcia w projekcie mają
ten sam lub podobny rozmiar. Użycie ujęć o takiej samej długości pozwala na
zachowanie rytmu filmu.
iMovie ułatwia to, zaznaczając automatycznie zawsze taki sam zakres klatek po
kliknięciu w materiał źródłowy.

background image

34

Rozdział 2

Poznaj iMovie

Jak dodać ujęcia wideo do projektu?

1

Kliknij w źródłowe ujęcie wideo, aby zaznaczyć zakres klatek, który chcesz umieścić
w projekcie.

iMovie automatycznie zaznacza czterosekundowy fragment ujęcia.

2

Kliknij w przycisk „Dodaj do projektu”, widoczny w pasku narzędzi iMovie, aby dodać
zaznaczony fragment wideo do projektu. Możesz też przeciągnąć zaznaczony fragment
do pola projektu, upuszczając go w tym miejscu, w którym chcesz go umieścić.

3

Zaznaczaj kolejne fragmenty wideo i dodawaj je do projektu.

4

Przeciągaj ujęcia w projekcie, aby ułożyć je w odpowiedniej kolejności.

Możesz zobaczyć podgląd projektu, odtwarzając go w jeden z następujących
sposobów:

Jak odtworzyć zaznaczony projekt od początku?

m

Kliknij w przycisk odtwarzania, widoczny poniżej biblioteki projektu lub wciśnij klawisz
z odwróconym ukośnikiem (\).

Jak odtworzyć zaznaczony projekt od dowolnego miejsca?

m

Wciśnij spację lub kliknij dwa razy w klatkę, od której chcesz rozpocząć odtwarzanie.

Jak przerwać odtwarzanie wideo?

m

Wciśnij spację lub kliknij w dowolnym miejscu okna iMovie.

Jak odtworzyć zaznaczone ujęcie lub zakres klatek?

m

Wciśnij klawisz z ukośnikiem (/).

Jak odtworzyć zaznaczony projekt na pełnym ekranie?

1

Wybierz, od którego miejsca chcesz odtwarzać projekt:

 Jeżeli chcesz odtwarzać od miejsca, w którym znajduje się wskaźnik myszy, wciśnij

klawisze Command (x)-G.

 Jeżeli chcesz odtwarzać projekt od początku, zaznacz dowolne ujęcie w projekcie

i kliknij w przycisk odtwarzania na pełnym ekranie, widoczny pod biblioteką projektu.

2

Przesuń wskaźnik i kliknij w wyświetlony wówczas pasek filmu, po czym przesuwaj
wskaźnik nad paskiem.

3

Gdy zechcesz opuścić tryb pełnoekranowy, wciśnij klawisz Esc.

Podczas pracy nad projektem możesz wydłużać i skracać odcinki filmu, aby zobaczyć
więcej lub mniej klatek poszczególnych ujęć. Długość odcinków filmu w projekcie
i w materiale źródłowym nie musi być taka sama.

Przycisk „Dodaj

do projektu”

background image

Rozdział 2

Poznaj iMovie

35

Jak rozciągać lub zawężać odcinki filmu?

m

Przeciągnij suwak wielkości miniaturek, widoczny pod polem projektu.