iMovie - Dodawanie zdjęć z efektem ruchu

background image

Dodawanie zdjęć z efektem ruchu

Możesz uatrakcyjnić swoje filmy, dodając do nich zdjęcia z biblioteki iPhoto.
Efekt Kena Burnsa pozwala poruszyć nieruchome obrazy, przybliżając je i oddalając,
symulując najazd kamery i jej poruszanie w linii prostej.

Jak dodać zdjęcie?

1

Wybierz z menu Okno > Zdjęcia lub kliknij w przycisk „Zdjęcia” w pasku narzędzi
iMovie.

2

Pojawi się panel zdjęć. Znajdź w nim zdjęcie, którego chcesz użyć.

Możesz użyć pola wyszukiwania, widocznego na dole panelu, aby znaleźć zdjęcie wg
nazwy.

3

Przeciągnij zdjęcie do projektu i upuść je tam, gdzie ma się znaleźć.

Domyślnie iMovie ustala czas wyświetlania zdjęcia na cztery sekundy i stosuje efekt
Kena Burnsa. Zależnie od ustawienia suwaka miniaturek projektu, dodane zdjęcie może
być „rozwinięte”, podobnie jak odcinek filmu.

4

Jeżeli chcesz zmienić czas wyświetlania zdjęcia, kliknij w przycisk czasu trwania,
widoczny po umieszczeniu wskaźnika myszy nad ujęciem reprezentującym zdjęcie, po
czym wpisz liczbę sekund, przez które zdjęcie ma być widoczne na filmie.

Jeżeli domyślny sposób zastosowania efektu Kena Burnsa nie jest zadowalający, możesz
go zmienić lub usunąć ten efekt.

background image

Rozdział 2

Poznaj iMovie

45

Jak zmienić efekt Kena Burnsa?

1

Zaznacz zdjęcie w projekcie, po czym kliknij w przycisk kadrowania, widoczny w pasku
narzędzi iMovie.

2

Kliknij w „Ken Burns” w panelu podglądu.

W polu podglądu wideo pojawią się dwa prostokąty kadrowania. Zielony prostokąt
wskazuje kadr, od którego rozpocznie się efekt Kena Burnsa, natomiast czerwony
prostokąt otacza kadr, na którym zakończy się wyświetlanie tego efektu. Możesz szybko
zamienić te prostokąty miejscami, klikając w przycisk z dwoma strzałkami, widoczny
w zaznaczonym prostokącie.

3

Przeciągnij zielony prostokąt kadrowania, aby zmienić jego wielkość i położenie,
wskazując w ten sposób fragment obrazu, od którego ma rozpocząć się wyświetlanie
efektu Kena Burnsa.

4

Przeciągnij i rozciągnij czerwony prostokąt, wskazując za jego pomocą fragment
obrazu, na którym ma zakończyć się wyświetlanie efektu Kena Burnsa.

Proporcje prostokątów kadrowania zawsze odpowiadają proporcjom projektu.

5

Kliknij w przycisk odtwarzania, aby zobaczyć podgląd dokonanych zmian.

Przeciągnij i rozciągnij

czerwony prostokąt, aby

wskazać kadr końcowy.

Kliknij, aby obrócić cały
obraz.

Kliknij, aby wykadrować obraz

bez użycia efektu ruchu.

Kliknij, aby przywrócić

pełną klatkę obrazu bez

użycia efektu ruchu.

Przeciągnij i rozciągnij
zielony prostokąt, aby
wskazać kadr początkowy.

Kliknij, aby utworzyć lub
zmienić efekt Kena Burnsa.

Kliknij po
zakończeniu
zmian.

Kliknij, aby zobaczyć
podgląd zmian.

Kliknij, aby zamienić

miejscami kadr

początkowy i końcowy.

background image

46

Rozdział 2

Poznaj iMovie

6

Jeżeli wszystko jest dobrze, kliknij w „Gotowe”.

Na początku paska ujęcia pojawi się ikona kadrowania. Ta sama ikona wskazuje zwykłe
kadrowanie, obrót ujęcia oraz użycie efektu Kena Burnsa.

Możesz kliknąć w ikonę kadrowania w dowolnym momencie, aby zmienić lub usunąć
kadrowanie. Jeżeli chcesz usunąć efekt Kena Burnsa i przywrócić oryginalny rozmiar
ujęcia, otwórz edytor kadrowania i kliknij w „Dopasuj”.

iMovie pozwala także na obracanie obrazu. Jeżeli chcesz dowiedzieć się, jak obracać
zdjęcia i filmy, zajrzyj do pomocy iMovie i poszukaj hasła „obracanie obrazu”.