iMovie - Obcinanie niechcianych fragmentów ujęć

background image

Obcinanie niechcianych fragmentów ujęć

iMovie pozwala na łatwe obcinanie klatek z początku i z końca ujęcia w projekcie.
Obcięte w ten sposób klatki można zawsze przywrócić.

Jak przyciąć ujęcie?

m

Zaznacz klatki, które chcesz pozostawić, po czym wybierz z menu Edycja > „Przytnij do
zaznaczenia”.

Niepotrzebne klatki zostaną usunięte.

Gdy zmienisz zdanie, możesz przywrócić obcięte klatki w dowolnym momencie,
korygując czas trwania ujęcia w projekcie (czyli widoczny zakres klatek).

Jak skorygować czas trwania ujęcia?

1

Zaznacz ujęcie w projekcie.

2

Wybierz z menu Edycja > Przytnij lub kliknij w przycisk czasu trwania ujęcia, widoczny
na początku paska reprezentującego ujęcie. Przycisk ten przypomina zegar i pojawia
się, gdy wskaźnik myszy zostanie umieszczony nad ujęciem.

Pojawi się panel przycinania, pokazujący zaznaczone ujęcie. Uchwyty zaznaczenia
wskazują początek i koniec ujęcia umieszczonego w projekcie.

Przycisk czasu

trwania ujęcia

Uchwyt końca ujęcia

Uchwyt początku ujęcia

background image

38

Rozdział 2

Poznaj iMovie

3

Wykonaj jedną z poniższych czynności, aby skorygować początek lub koniec ujęcia:

 Przeciągnij uchwyty początku i końca zaznaczenia.
 Przytrzymaj klawisz Opcja podczas wciskania klawisza ze strzałką w lewo lub

w prawo, aby przesuwać początek lub koniec zaznaczenia klatka po klatce. Jeżeli
wskaźnik myszy znajduje się blisko początku zaznaczenia, korygowany będzie
początek ujęcia. Gdy wskaźnik znajduje się blisko końca zaznaczenia, korygowany
będzie koniec ujęcia.

 Wciskaj klawisz ze strzałką w lewo lub w prawo, aby przesuwać całe zaznaczenie

klatka po klatce w danym kierunku.

4

Jeżeli chcesz zobaczyć zmiany, kliknij w przycisk odtwarzania, widoczny w polu
podglądu wideo. Jeżeli wszystko jest dobrze, kliknij w „Gotowe”.

Możesz także zmieniać długość ujęć klatka po klatce, bez przechodzenia do panelu
przycinania.

background image

Rozdział 2

Poznaj iMovie

39

Jak skorygować długość ujęcia klatka po klatce?

1

Przesuń wskaźnik na ten koniec ujęcia, który chcesz zmienić, po czym wykonaj jedną
z poniższych czynności:

 Przytrzymaj klawisze Command (x) i Opcja. Gdy na końcu ujęcia pojawi się

pomarańczowy uchwyt, przeciągnij go w lewo lub w prawo, aby wydłużyć lub skrócić
ujęcie klatka po klatce.

 Przytrzymaj klawisz Opcja, wciskając klawisz ze strzałką w lewo lub w prawo, aby

wydłużyć lub skrócić ujęcie klatka po klatce.

Dodawanie przejść między ujęciami

Możesz uatrakcyjnić swój projekt, wstawiając efekty przejścia między ujęciami wideo.
Przykładowo, w ten sposób ostatnie klatki jednego ujęcia mogą płynnie przechodzić
w pierwsze klatki kolejnego ujęcia lub kolejna scena może wypychać poprzednią scenę
poza ekran. Do iMovie dołączony jest zestaw różnych przejść, gotowych do
umieszczenia w projekcie.