iMovie - Publikowanie bezpośrednio w sieci

background image

Publikowanie bezpośrednio w sieci

Jeżeli masz konto MobileMe, możesz opublikować film bezpośrednio po jego
utworzeniu.

Jak opublikować film bezpośrednio w galerii MobileMe?

1

Zaznacz projekt na liście biblioteki projektu, po czym wybierz z menu Udostępnij >
Galeria MobileMe.

2

Wpisz nazwę dla filmu w polu „Tytuł strony”. W polu „Opis” wpisz krótki opis,
informujący widzów o tematyce filmu.

3

Zaznacz rozmiar, w którym ma być opublikowany film, uwzględniając prędkość łącza
znajomych i rodziny.

4

Zaznacz „Pozwalaj na pobieranie filmów”, jeżeli chcesz, aby widzowie mogli pobrać
kopię filmu na dysk.

5

Jeżeli chcesz ograniczyć dostępu do swego filmu, zaznacz „Ukryj film na stronie
domowej mojej galerii”.

6

Kliknij w przycisk „Publikuj”. iMovie automatycznie wyśle film do galerii MobileMe.

Po wysłaniu filmu do galerii MobileMe, w pasku tytułowym projektu pojawi się napis
„Opublikowany na MobileMe”. Znajdą się tam także przyciski, pozwalające otworzyć
stronę z filmem i wysłać powiadomienia znajomym.

7

Jeżeli chcesz otworzyć stronę z filmem, kliknij w Odwiedź.

8

Jeżeli chcesz powiadomić znajomych o opublikowanym filmie, kliknij w „Napisz
znajomym”.

Jeżeli nie masz konta MobileMe, załóż je na stronie www.me.com, albo opublikuj film
na YouTube.

Wskazuje, że projekt
został wyeksportowany
we wszystkich czterech
rozmiarach

Wskazuje, że projekt
został opublikowany
w sieci

Wskazuje, że projekt został
zmieniony od czasu
ostatniego opublikowania
w sieci

background image

Rozdział 2

Poznaj iMovie

49

Jak opublikować projekt na YouTube?

1

Zaznacz projekt w bibliotece projektów, po czym wybierz z menu Udostępnij >
YouTube.

2

Wybierz swoje konto z menu kont.

Jeżeli nie masz konta na YouTube, możesz założyć je klikając w „Dodaj” i tworząc nowe
konto na witrynie YouTube.

3

Wpisz nazwę filmu w polu „Tytuł strony”. W polu „Opis” wpisz krótki opis, informujący
widzów o tematyce filmu.

4

W polu „Znaczniki” wpisz słowa kluczowe, które pomogą potencjalnym widzom
w znalezieniu filmu na witrynie YouTube.

5

Wybierz rozmiar do publikacji. Najlepiej wybrać rozmiar średni.

6

Jeżeli nie chcesz, aby film był publicznie dostępny, zaznacz pole wyboru „Uczyń ten film
prywatnym”.

7

Kliknij w Następne, po czym kliknij w Publikuj, aby zaakceptować warunki usługi
YouTube. iMovie automatycznie prześle film na witrynę YouTube.

Po wysłaniu filmu na YouTube, w pasku tytułowym projektu pojawi się napis
„Opublikowany na YouTube”. Znajdą się tam także przyciski, pozwalające otworzyć
stronę z filmem i wysłać powiadomienia znajomym.

8

Jeżeli chcesz otworzyć stronę z filmem, kliknij w Odwiedź.

9

Jeżeli chcesz powiadomić znajomych o opublikowanym filmie, kliknij w „Napisz
znajomym”.

Po opublikowaniu projektu, obok jego nazwy w bibliotece projektów pojawi się ikona
informująca o jego opublikowaniu. Jeżeli zechcesz dokonać edycji projektu po jego
opublikowaniu, iMovie wyświetli ostrzeżenie, że dokonanie zmian w tym projekcie
spowoduje konieczność jego ponownego opublikowania.

background image

50

Rozdział 2

Poznaj iMovie