iMovie - Wysyłanie gotowego filmu do iDVD, iWeb lub innego programu

background image

Wysyłanie gotowego filmu do iDVD, iWeb lub innego programu

Po zakończeniu edycji filmu w iMovie możesz udostępnić go w przeglądarce mediów,
aby móc użyć tego filmu w innych programach Apple.

Jak utworzyć film przystosowany do użycia w iWeb, iDVD, GarageBand lub
innym programie?

1

Wybierz z menu Udostępnij > Przeglądarka mediów.

2

Zaznacz rozmiar lub rozmiary, w których chcesz opublikować film. Wybór zależy od
sposobu, w jaki chcesz później wykorzystać wyeksportowany film.

Niektóre opcje mogą być niedostępne, jeżeli materiał źródłowy nie jest wystarczająco
duży. Gdy oryginalny materiał wideo nie jest nagrany w jakości HD, iMovie nie pozwoli
na eksport filmu w dużym formacie.

Eksport filmu może zająć dłuższy czas, zwłaszcza gdy jednocześnie zaznaczonych
zostanie kilka rozmiarów. Po wyeksportowaniu filmów znajdziesz je w przeglądarce
mediów, dostępnej w iDVD, iWeb i GarageBand.

Gdy film zostanie opublikowany, obok jego nazwy na liście projektów pojawią się ikony,
informujące o użytych rozmiarach.

Jeżeli zechcesz dokonać edycji projektu po jego wyeksportowaniu, iMovie wyświetli
ostrzeżenie, że dokonanie zmian w tym projekcie spowoduje konieczność jego
ponownego opublikowania w iTunes lub w przeglądarce mediów.
Ikony oznaczające opublikowane rozmiary znikną. Gdy ponownie opublikujesz projekt,
poprzednia jego wersja zostanie usunięta i zastąpiona nową.

background image

48

Rozdział 2

Poznaj iMovie

Jeżeli chcesz zachować istniejące kopie opublikowanych filmów, aby mieć do nich
dostęp poza przeglądarką mediów i poza iTunes, zajrzyj do pomocy iMovie i poszukaj
zagadnień związanych z udostępnianiem i eksportem.