iMovie - Poznawaj iMovie dalej

background image

Poznawaj iMovie dalej

Gratulacje! Znasz już podstawy korzystania z iMovie. To już koniec tego poradnika.
Możesz teraz wykorzystać te umiejętności, importując kolejne materiały wideo,
porządkując je, oglądając i udostępniając innym.

W pomocy iMovie znajdziesz wiele porad dotyczących pracy z obrazem i dźwiękiem,
włączając w to m.in. skróty klawiszowe pozwalające na szybszą pracę. Oto inne rzeczy,
które można zrobić za pomocą iMovie:

 korekcja koloru, jasności, kontrastu i innych cech obrazu,
 przypisywanie wideo do różnych kategorii, pomagające odnaleźć poszukiwane

fragmenty,

 dostosowywanie przestrzeni roboczej do własnego stylu pracy,
 udostępnianie filmów w wielu formatach i za pomocą różnych urządzeń.

iMovie pozwala na tworzenie filmów w różnych formatach, dzięki czemu gotowe
filmy możesz udostępnić innym na różne sposoby, włączając w to:

 wysłanie filmu we wiadomości e-mail,
 nagranie filmu na płytę DVD (za pomocą iDVD),
 zachowanie filmu w jednym z wielu formatów QuickTime.

Więcej informacji na temat tych sposobów udostępniania filmów znajdziesz w
pomocy iMovie.

iMovie pozwala bardziej doświadczonym użytkownikom na użycie zaawansowanych
narzędzi, przyspieszających pracę nad filmami. Za pomocą tych zaawansowanych
narzędzi można szybciej wykonywać większość z czynności opisanych w tym
poradniku, włączając w to przypisywanie wideo do kategorii i poprawę jego wyglądu.
Więcej informacji o tych narzędziach można znaleźć w pomocy iMovie.