iMovie - Uzyskiwanie dodatkowych informacji

background image

Uzyskiwanie dodatkowych informacji

Pomoc przy korzystaniu z iMovie można uzyskać z kilku różnych źródeł:

 Pomoc ekranowa: Do programu iMovie dołączony jest system pomocy. Jeżeli chcesz

z niego skorzystać, otwórz iMovie i wybierz z menu Pomoc > Pomoc iMovie. Gdy na
ekranie pojawi się okno pomocy, wpisz słowo lub wyrażenie w polu wyszukiwania
lub kliknij w jeden z tematów, aby zobaczyć szczegółowe instrukcje dotyczące
określonego zagadnienia.

 Samouczki wideo (www.apple.com/pl/ilife/tutorials/imovie): Są to krótkie filmy,

demonstrujące sposób wykonywania podstawowych czynności w iMovie. Jeżeli
chcesz uzyskać do nich dostęp, rozwiń menu Pomoc i wybierz z niego pozycję
„Samouczki wideo”. Materiały te nie są dostępne we wszystkich językach.

background image

Rozdział 2

Poznaj iMovie

51

 Witryna wsparcia technicznego użytkowników iMovie (www.apple.com/pl/

support/imovie): Na tej witrynie znajdziesz informacje o sposobach rozwiązania
najczęstszych problemów, uaktualnienia oprogramowania oraz fora dyskusyjne.

background image

www.apple.com/ilife/imovie

© 2008 Apple Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Apple, logo Apple, Apple TV, FireWire, GarageBand, iDVD, iLife, iMac, iMovie, iPhone, iPhoto, iPod, iSight, iTunes i QuickTime to znaki
towarowe Apple Inc., zarejestrowane w USA i innych krajach. MobileMe to nazwa usługi Apple Inc. Wymienione tutaj nazwy innych
produktów oraz nazwy firm mogą być znakami towarowymi ich odpowiednich firm.

PL019-1282