iMovie - Czego się dowiesz?

background image

Czego się dowiesz?

Jeżeli chcesz nauczyć się obsługi iMovie, sposobu porządkowania, sortowania
i zarządzania biblioteką wideo, zajrzyj do rozdziału 2. Dowiesz się, jak:

Â

importować wideo do iMovie,

Â

porządkować ujęcia wideo w zdarzeniach,

Â

oznaczać swoje ulubione fragmenty, aby móc je szybko znaleźć,

Â

oznaczać fragmenty do usunięcia,

Â

korygować dźwięk w ujęciach wideo,

Â

kadrować ujęcia wideo, aby wyodrębnić obiekt z tła,

Â

tworzyć pokaz wideo,

Â

dodawać zdjęcia z efektem przybliżania i oddalania (tzw. efektem Kena Burnsa),

Â

udostępnić innym gotowy film.