iMovie - Pojedyncza biblioteka wideo

background image

Pojedyncza biblioteka wideo

Zgromadzenie całego materiału wideo z różnych źródeł w iMovie pozwala utworzyć
pojedynczą

bibliotekę wideo

. W bibliotece tej wystarczy zaznaczyć nazwę dowolnego

zdarzenia, aby zobaczyć jego zawartość, czyli nagrane przy tej okazji ujęcia wideo. Jest
to tak łatwe, jak otwarcie książki na określonej stronie. Można połączyć ze sobą
materiały wideo nagrane podczas jakiegoś zdarzenia (np. podczas ostatnich wakacji),
nawet wtedy, gdy pochodzą one z różnych źródeł i zostały zarejestrowane w różnych
formatach, a jedno kliknięcie umożliwi do nich dostęp.

Biblioteka projektów

Tutaj jest lista wszystkich

utworzonych projektów

iMovie.

Pasek narzędzi iMovie

Tutaj znajduje się

większość potrzebnych

narzędzi.

Biblioteka zdarzeń

Lista wszystkich zdarzeń

zarejestrowanych na wideo

i zgromadzonych w iMovie.

Materiał źródłowy

Tutaj pokazana jest zawartość
zdarzeń wybranych w
bibliotece zdarzeń.

Projekt iMovie

Połącz ze sobą ujęcia wideo, zdjęcia,
muzykę i inne elementy, aby
utworzyć film, który udostępnisz w
sieci, na iPodzie lub na Apple TV.

Podgląd

Tutaj odtwarzany
jest materiał wideo.

background image

Rozdział 1

Witamy w iMovie '08

7