iMovie - Przeglàdanie i odtwarzanie wideo

background image

Przeglądanie i odtwarzanie wideo

Korzystanie z biblioteki wideo nigdy nie było tak łatwe. Gdy zaznaczysz jedno ze
zdarzeń, materiały wideo wyświetlone zostaną w postaci rozwiniętych pasków filmu,
pozwalających na zobaczenie poszczególnych klatek. Podczas przesuwania wskaźnika
nad tymi paskami, obraz w polu podglądu będzie się poruszał. Jest to tzw. „szybkie
przeglądanie” wideo, pozwalające na obejrzenie dowolnego fragmentu bez
konieczności przewijania ani zaznaczania poszczególnych ujęć.

Możesz także wcisnąć spację lub kliknąć dwa razy w pasek filmu, aby włączyć
odtwarzanie od tego miejsca ze zwykłą prędkością.