iMovie - Tworzenie pokazów wideo

background image

Tworzenie pokazów wideo

iMovie pozwala na szybkie i łatwe tworzenie własnych filmów. Najłatwiejszym
sposobem utworzenia prostego filmu jest stworzenie tzw. „pokazu wideo”

serii

bardzo krótkich ujęć o równej długości, pokazujących tylko najlepsze momenty
z biblioteki wideo. Wykonanie tego za pomocą iMovie praktycznie nie wymaga żadnej
pracy. Pokaz wideo można uatrakcyjnić, dodając do niego muzykę, tworząc w ten
sposób film, który z dumą będzie można pokazać innym.